155

155

Cèsar Blanché

Les conseqüències de l’aplicació de l’article 155 de la constitució espanyola a l’arquitectura jurídica de la Generalitat de Catalunya han arribat també a l’àmbit de la conservació de la biodiversitat.

Més enllà del que pot significar d’aturada de pressupostos i de projectes vitals que ja eren a punt de tramitar (situació que lamentava el Director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, durant el recent Seminari IRBio de desembre de 2017) els efectes ja apareixen en les normes concretes que la rutina administrativa ha de desplegar.

Fa poques setmanes (novembre de 2017), el Parc Natural Baix Ter – Medes – Montgrí va publicar la nova versió de la pròrroga del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) que regula, entre d’altres, un nou règim d’immersions a les Medes o la creació d’un Consell Científic Assessor del Parc. Aquesta reglamentació es basa en l’aplicació de l’article 144 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya “que atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’espais naturals” (transcrit exactament de la norma aprovada, Figura 1)

Figura 1. Captura de pantalla de l’encapçalament del Reial Decret

Si ens fixem, però, en el detall de la publicació al DOGC 5707 de 29/11/2017, podem observar que la disposició no és de la Generalitat, sinó del Ministeri d’Agricultura, que no és un Decret, sinó un Reial Decret i que s’informa que ja s’ha publicat abans al BOE (Figura 1). També es pot apreciar, al final de la part dispositiva i abans de l’annex, que l’execució de la competència exclusiva de la Generalitat esta datada a Madrid [sic] i que la signatura del Conseller i President de la Generalitat ha estat substituïda per la de la Ministra d’Agricultura i del Rei Felipe [sic] (Figura 2).

Figura 2. Captura de pantalla de l’acabament del Reial Decret

Queda clar.


Citació recomanada

Blanché, C. (2018) – “155”. E-Opinió núm. 43. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. En línia. Disponible a: <http://bioc.org.es/bioc/index.php?option=com_content&view=article&id=1090:155&catid=20:e-opini&Itemid=54> 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *