Norman Myers visita Barcelona

Dimarts passat, dia 15 de maig, Norman Myers va visitar Barcelona, convidat pel Museu de la Ciència- Cosmocaixa (Fundació Caixa de Pensions), on va presentar la seva proposta de lluita contra l'extinció massiva d'espècies: prioritzar la conservació dels hot spots de biodiversitat.

 

Myers, professor de l'Oxford University del regne Unit, ha estat guardonat amb diversos premis internacionals i és un investigador amb reconeguda influència en governs i organitzacions de tot el món (vegeu dades biogràfiques) que va ser presentat pel Prof. Xavier Bellés (CSIC). La conferència va tenir lloc en el marc dels actes paral·lels de l'Exposició "Visca la diferència!" de Cosmocaixa sobre la diversitat biològica. i va ser entrevistat per al diari AVUI (veure entrevista amb les idees principals que va exposar a la seva presentació, que va ser seguida d'un llarg debat amb els assistents)

Benvinguts al portal BIOC

Des de fa deu anys, l'Equip de recerca en Biologia de la Conservació de Plantes (BioC) es dedica a l'estudi del fenomen de la pèrdua de biodiversitat vegetal a la Regió Mediterrània occidental, principalment a través de la investigació en biologia de poblacions de mida molt reduïda, resultat de la fragmentació dels hàbitats causada per les activitats humanes. L'equip pertany al GReB , Grup de Recerca Consolidat a Catalunya. Un aspecte essencial de la recerca científica és la divulgació dels resultats obtinguts, sobretot amb fons públics, i, amb aquesta finalitat, hem preparat el Portal de Biologia de la Conservació de Plantes que teniu davant dels ulls i que hem publicat des de l'u de novembre de 2007.

Us donem la benvinguda a aquest nou Portal que combinarà la informació sobre l'activitat del propi equip de recerca (publicacions, notícies, etc.) amb informacions generals sobre biologia de la conservació de plantes, als Països Catalans i a tot el món. Ens agradarà que hi pugueu trobar documents d'utilitat (recursos, enllaços, adreces, projectes, agenda d'actes, congressos, ofertes de treball, etc.) i també que hi pugueu participar enviant informacions i dades que creieu que poden ser valuoses per als interessats en les plantes amenaçades, tant professionals com no professionals, que seleccionarem per fer un producte àgil i útil.

EL CONTEXT DE LA NOSTRA RECERCA

La pèrdua de diversitat vegetal, tant a escala dels ecosistemes com dels tàxons i de les races genètiques, és un dels problemes més greus que afecten al conjunt de la biosfera. Aquest fet pot atribuir-se, entre altres causes, als efectes de l´erosió (conseqüència dels incendis forestals, d´un pasturatge excessiu en zones muntanyenques, etc.) i el canvi d´ús del territori (urbanització del sòl i construcció de grans infraestructures). Als Països Catalans, el turisme i la construcció són dels sectors econòmics més importants, i el coneixement de les repercusions que tenen sobre el medi ambient i l´establiment de mesures per a la seva preservació ha de representar una activitat prioritària per les diferents administracions. Entre els elements naturals afectats per les activitats del sector turístic, hi ha el conjunt de la biodiversitat, els components més afectats de la qual són els hàbitats, les espècies i les poblacions més sensibles. Les espècies més sensibles són les catalogades amb algun grau d´amenaça, i es pot produir l'extinció de moltes d´aquestes si no s´adopten mesures encaminades a la seva conservació.

Erodium rupestre (caragola) a les altes codines de la muntanya de Montserrat, al maig de 2002 (Foto: J. Simon), durant els estudis de biologia de la pol·linització i biogeografia molecular.

La principal activitat de recerca de aquesta línia s'encamina al coneixement de la biologia de les espècies amenaçades com a base per a l'adquisició de mesures de gestió adequades.


Projectes

 

 

 

 

 

 

 

Finançament públic i privat (Projectes i Contractes de I+D) dels membres del BioC


 • 2013

TITOL: “Seguiment i estudi demogràfic 2013 de Seseli farrenyi

REFERÈNCIA: FBG 307420

CONTRACTA: Parc Natural del Cap de Creus (Generalitat de Catalunya)- Fundació Bosch Gimpera (UB)

IP: J. López-Pujol/C.Blanché

DOTACIÓ: 2.700

DURADA: 1 any (2013)

NOMBRE D’INVESTIGADORS: 6

 • 2012-2013

TÍTOL: “Avaluació del retrobament de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i de l’Obac (Fases 1 i 2). Propostes de gestió”
REFERÈNCIA: FBG 307118
CONTRACTA: Diputació de Barcelona, Servei d’Espais Naturals- Fundació Bosch Gimpera (UB)
IP: C. Blanché
DURADA: 2012-2013 (4 mesos)
DOTACIÓ: 2.789 €
NOMBRE D’INVESTIGADORS: 6.

 • 2011-2013

 

TÍTOL “:Conservation of the critically endangered endemic flora of the Selvagens (‘Savage’) Islands, Atlantic Ocean”.
REFERÈNCIA DE LA CONCESSIÓ: 10251651.
ENTITAT FINANÇADORA: The Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund.
IP: Dr. Jordi López Pujol (Institut Botànic de Barcelona, CSIC-ICUB).
DURADA: 2011-2013.
DOTACIÓ: 10,000 USD.
NOMBRE D’INVESTIGADORS: 6.

 

TÍTOL: “Genètica de la conservació d’espècies litorals rupícoles endèmiques i amenaçades de la Mediterrània Occidental”

REFERÈNCIA: BP2010 – B 00046 (Programa Beatriu de Pinós d’ajuts postdoctorals)

ENTITAT FINANÇADORA: AGAUR-Generalitat de Catalunya

IP: Dr. Cèsar Blanché / Investigador contractat: Jordi López-Pujol

DURADA: 2011-2013

DOTACIÓ: 73.000 EUR

NOMBRE D’INVESTIGADORS: 1

 • 2008-2011

Títol; Biología de la conservación de especies vegetales amenazadas de área extremadamente reducida

IP: C. Blanché

Organisme: MEC/DGICYT

Codi Projecte: CG 2007-60475/BOS

Import: 121.000 €

Membres BioC: A. Rovira, M. Bosch, J. López-Pujol, M.C.Martinell, S. Massó, C. Blanché


 • 2008

Títol: Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. Mòduls CROMOCAT i GENOCAT
IP: X. Font (UB). IP-BioC:J. Simon
Membres BioC: J. Simon, C. Blanché
Organisme: Generalitat de Catalunya – Departament de Medi Ambient i Habitatge, Anys: 2006-2009.
Codi Projecte: FBG-302229
Import (BioC): 10.000 euros (2007); 10.000 euros (2008)

Títol: Estudi de la diversitat genètica de la població d’Stachys maritima Gouan al Prat de Llobregat
IP: N. Membrives (FCF). IP-BioC: C. Blanché
Membres BioC: M.C. Martinell, J. López-Pujol, C. Blanché
Organisme: Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (encàrrec al JardíBotànic MariMurtra / Fundació Carl Faust).
Codi Projecte: FCF s/n.
Import (BioC): 1000 euros


 

 • 1997-2007

 

Títol

Investigador

Import Entitat / Referència Vigència
Bases para la gestión de la biodiversidad: Biología de la reproducción y efectos del cambio climático sobre especies amenazadas C. Blanché 25.296,60 € CICYT – Plan Nacional I+D AMB97-0375 1998-2000
Identificació dels components de la diversitat biològica: Gens i Genomes. Informe per a la Estratègia catalana per a la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. C. Blanché 2404,04 € Institut d’Estudis Catalans / Institució Catalana d’Història Natural 1998
PROYECTO CROMOPAR (Atlas de números cromosómicos de la Flora vascular silvestre del Paraguay). J. Molero 18.030,36 € MEC – AECI 1998-2001
Suport a Grups de Recerca J. Molero 119.322,46 € DGR Generalitat de CatalunyaSGR95/0087, UB/3120, SGR99/00332, SGR01/00125, SGR05/00344 1998-2008
Creació Centre de Recerca de Biodiversitat Vegetal J. Vigo 21.035,42 € DGR Generalitat de Catalunya 2000-2001
Conservación de la biodiversidad en zonas sometidas a impacto del sector turístico y fragmentación de poblaciones. Bases para la gestión de especies amenazadas C. Blanché 32.714,29 € CICYT – Plan Nacional I+DREN2000-0829 / GLO 2000-2003
Inventario de las especies y subespecies de la Lista del Atlas dentro del Proyecto AFA C. Blanché 9.197,88 € FBG – TRAGSA – MMAMFBG 301274 / AFA2-20 2001-2005
Estudi de l’estructura i dinàmica poblacional de Delphinium bolosii i Thymus loscosii C. Blanché 20.033,73 € FBG – DMA Generalitat de CatalunyaFBG301022-1 y FBG301022–2 2000
Bases per al programa de conservació ex situ i in situ de Delphinium bolosii i Thymus loscosii C. Blanché 20.033,73 € FBG – DMA Generalitat de CatalunyaFBG301496-1 y FBG301496–2 2001
Informatizació de dades sobre diversidad genètica vegetal, a incorporar al Banc de dades de biodiversitat J. Simon 7.806 € FBG – DMA Generalitat de CatalunyaFBG301499 2001
Banc de dades de biodiversitat de Catalunya. X. Font 32.400 € FBG – DMAH Generalitat de Catalunya FBG-302229 2002-2006
Establiment del pla de recuperació ex situ i in situ de Delphinium bolosii i Thymus loscosii C. Blanché 20.102,80 € FBG – DMA Generalitat de CatalunyaFBG302051-1 y FBG302051–2 2002
PROYECTO SIIDIGE: hacia un Sistema Integrado de Información y Documentación sobre Diversidad Genética y Específica, útil para la conservación de la Flora vascular silvestre del Paraguay J. Molero 6.010,12 € AECI – MECD 2001-2002
Programa Ramón y Cajal (ayuda del primer año) M. Bosch 5.707,51 € MCyT 2002
Conservación de procesos de especiación de disploides del género Delphinium en la Región Mediterránea occidental M. Bosch 62.050 MEC 2003-2006
Estudio de la biodiversidad de los espacios agrícolas y forestales de Subirats (Alt Penedès) L. Chamorro 3.000 € AGAUR (Genaralitat de Catalunya) 2004ACOM 00028 2004-2005
Implementació del Pla de recuperació de Delphinium bolosii C. Blanché 12.000 € FBG – DMAH Generalitat de Catalunya FBG303180 2004
Estudi bàsico sobre l’estat de conservació, biologia de poblacions i propostes de protecció per a Aquilegia paui C. Blanché 12.000 € FBG – DMAH Generalitat de Catalunya FBG 303608 2005
Llibre Vermell de Flora endèmica i amenaçada de Catalunya L. Sàez 18.000 €2.000 € Institut d’Estudis CatalansJardí Botànic MariMurtra 2005-2006
Aquilegia paui : cens i estudi demogràfic C. Blanché 3.600 € FBG – Parc Natural dels Ports (Generalitat de Catalunya) 2005
Estudi preliminar del Pla de conservació d’Aquilegia paui C. Blanché 3.000 € FBG – Parc Natural dels Ports (Generalitat de Catalunya) 2006
Biología de la conservación de especies vegetales amenazadas de área extremadamente reducida C. Blanché 121.000 MEC-DGICYT 2007-2010

Congressos

Comunicacions a congressos presentades per membres del BioC

(O) : Comunicacio oral / (P): Comunicació en pòster / (E): Comunicació electrònica

 

2017

 • XIII Jornades d’Història de la Farmàcia (enllaç)

Cèsar Blanché – Aportacions a Flora Catalana Antiga, 2. Elements orientalitzants (O)

 

COMUNICACIONS ORALS

Maria Bosch, Antoni Mampel, Iseta Bachs, Anna Rovira, Julià Molero, Jordi López-Pujol, Sergi Massó, Joan Simon i Cèsar Blanché Seguiment demogràfic i verificació de la variabilitat cromosòmica de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (O)

Maria Bosch, Antoni Mampel, Iseta Bachs, Sergi Massó, Jordi López-Pujol i Cèsar Blanché
Pol·linització i reproducció de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (O)

 

 • V Congreso Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (16-18 d’octubre 2017), Girona

 

COMUNICACIONS ORALS:

Del invernadero a la naturaleza: patrones de invasión de Kalanchoe houghtonii D. B. Ward (Crassulaceae)
Pilar Cachón, Sonia Herrando-Moraira, Neus Nualart, Sergi Massó, Daniel Vitales & Jordi López-Pujol.


La invasión de Agave en Cataluña: actualización de las especies presentes, distribución y perspectivas de futuro.
Neus Nualart, Jordi López-Pujol, Neus Ibáñez, Sonia Herrando-Moraira & Carlos Gómez-Bellver.


Primeros datos de la flora alóctona de la montaña de Montjuïc (Barcelona).
Paula Farelo, Neus Ibáñez, Jordi López-Pujol, Carlos Gómez-Bellver, Samuel Pyke & Josep Maria Montserrat

COMUNICACIONS EN PÒSTER
Opuntia aurantiaca Lindl.: un neófito reciente con un gran potencial invasor en España
C. Gómez-Bellver, E. Laguna, A. Agut, G. Ballester, S. Fos, D. Guillot, S. Francisco, J.E. Oltra, P. Pérez Rovira, V. Deltoro, S. Herrando-Moraira, N. Nualart i J. López-Pujol

Estudios de nicho ecológico como herramienta para la inferencia del potencial invasor de Senecio pterophorus
C. Rubió-Ortega, S. Herrando-Moraira, N. Nualart, R. Vilatersana i J. López-Pujol


 

 • XIX International Botanical Congress IBC20017 (Shenzhen (Xina), 23-29 de juliol)


COMUNICACIONS ORALS

 • “Flora of subtropical China: Ancient, rich, and threatened”. Autor: J. López-Pujol. (O)
 • “Island-like mountain radiations in Asia: The case study of the genera Saussurea and Jurinea”. Autors: J.A. Calleja, P. Carnicero-Campmany, M. Galbany-Casals, N. Garcia-Jacas, S. Herrando-Moraira, J.-Q. Liu, J. López-Alvarado, J. López-Pujol, E. Pyak, J. Mandel, S. Massó, I. Mehregan, N. Montes-Moreno, C. Roquet, A. Sennikov, L. Sáez, A. Susanna, R. Vilatersana & Y.-J. Wang (O)

COMUNICACIONS EN PÒSTER

 • “Insights on the evolution of Mediterranean Island – mainland endemic species: The Iberian-Ibiza endemism Carduncellus dianius (Compositae) as example”. Autors: S. Herrando-Moraira, S. Massó, D. Zani, J. López-Pujol & R. Vilatersana.
 • “Potential effects of climate change on geographic distribution of the Tertiary relict tree species Davidia involucrata in China”. Autors: C.Q. Tang, Y.-F. Dong, S. Herrando-Moraira, T. Matsui, H. Ohashi, L.-Y. He, K. Nakao, N. Tanaka, M. Tomita, X.-S. Li, H.-Z. Yan, M.-C. Peng, J. Hu, R.-H. Yang, W.-J. Li, K. Yan, X. Hou, Z.-Y. Zhang & J. López-Pujol.
 • “From greenhouse to the wildlife: Invasion patterns of Kalanchoe × houghtonii using ecological niche modeling”. Autors: P. Cachón, S. Herrando-Moraira, N. Nualart, S. Massó, D. Vitales & J. López-Pujol.
 • “Past, present, and future of the invasion of Senecio pterophorus”. Autors: C. Rubió, S. Herrando-Moraira, N. Nualart, R. Vilatersana & J. López-Pujol.
 • “Reinterpretation of Cynara baetica based on a principle of integrative species delimitation”. Autors: S. Massó, J. López-Pujol & R. Vilatersana.
 • “Montjuïc Mountain (Barcelona, Spain): A ‘natural’ laboratory for plant invasions?”. Autors: P. Farelo, C. Gómez-Bellver, J.M. Montserrat, S. Pyke, J. López-Pujol & N. Ibáñez.

 

2016

Estudi i conservació de la diversitat taxonòmica i genètica de la flora de Paraguai (Barcelona, 12 setembre 2016) [+info]

 

J. MOLERO

“La cooperación científica de la Universidad de Barcelona en el entorno de la Flora del Paraguay: 30 años de actividades. Expediciones botánicas y taxonomía” (O)

J. SIMON

“Los Proyectos CROMOPAR y SIIDIGE sobre diversidad genètica y taxonòmica, útiles para la conservación de la flora vascular del Paraguay” (O)

 

 

XV Colloque OPTIMA (Montpellier, 6-11 juny 2016)

M.BOSCH, J. SIMON, J.LÓPEZ-PUJOL & C. BLANCHÉ

DCDB: an updated on-line data base of chromosome numbers of tribe Delphinieae (Ranunculaceae) (P)


S.MASSÓ, J. LÓPEZ-PUJOL, M.C. MARTINELL, J. LÓPEZ-ALVARADO, L. SÁEZ & C. BLANCHÉ

Rules of thumbs are sometimes valid: very low genetic diversity in two extremely narrow endemics fom Majorca Island (W. Mediterranean) (P)


J. SIMON & C. BLANCHÉ

Karyological knowledge of the Catalan vascular flora inferred from “CromoCat” database (P)


Proyecto LIVING LAB: Diabetis, combatimos el sedentarismo. Soluciones innovadoras a problemas concretos. (Barcelona, 4 març 2016)

IDIBAPS (Institut d’Investigacions Biomèdiques A. Pi Sunyer)  & Fundación Astrazaneca, Programa de Innovación en Diabetes. Propuesta de un Proyecto innovador para promover estilos de vida saludables en personas con riesgo de padecer diabetes.

Participa J. MOLERO com a expert en Botànica i Plantes Medicinals.

 


 

2015

International Conference on Ecology, Evolution, and Conservation of Tropical Plants & the 6th National Conference on Tropical Forest Ecology of China. Haikou (Hainan, China), 9-13/05/2015. Organitzar per: Hainan University i Florida International University.

 • López-Pujol, J. “Facing the challenge of Chinese flora: richness, endemism, threats, and conservation” (O)

 • Vilatersana, R., Carvalho, J. A., Pomar, M., S. Massó, S. & López-Pujol, J. “Conservation of the critically endangered flora of the Savage Islands, Atlantic Ocean”. (O)

Korea National Arboretum International Symposium. Pocheon (South Korea). 20-22/10/2015. Organitzat per: Korea National Arboretum.

 • Chung, M. Y., López-Pujol, J., Kang, C. K. & Chung, M. G. The role of the Baekdudaegan (Korean Peninsula) as a major Southern glacial refugium for plant species: Priorities for Conservation (O)

XI JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA (Barcelona, 27-28/11/2015) – Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

 • Blanché, C.

Aportacions a Flora Catalana Antiga, 1. Hedera helix (Araliaceae)(O)

 


 

2014

Jornada “La Conservació del patrimoni natural de Catalunya”, problemática, anàlisi i oportunitats – Institut d’Estudis Catalans

 • C. Blanché – Espècies amenaçades (Flora) (O)

Sesión científica de la sección de Toxicología del Hospital Clínic de Barcelona /Fundación – Española de Toxicología Clínica

 • Salgado, E., J. Ortín, C. Blanché & S. Nogué – Ingesta accidental de frutos de Sambucus ebulus por confusión con Vaccinium myrtillus (O)

 

 


 

 

2013

VIII TROBADA D’ESTUDIOSOS DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC (Matadepera, 21 de novembre de 2013) – Diputació de Barcelona.

 • C. Blanché, M. Bosch, J. López-Pujol, S. Massó, J. Simon, A. Rovira & J. Molero (2013)

Identitat taxonòmica, biologia i estructura evolutiva del grup de Delphinium fissum/Delphinium bolosii després de la troballa a Sant Llorenç del Munt (O)

 • J. López-Pujol, M. Bosch, S. Massó, J. Molero, J. Simon, A. Rovira & C. Blanché (2013)

Diversitat isoenzimàtica de Delphinium bolosii (O)

 

XI JORNADES D’HISTÒRIA DE LA FARMÀCIA (Igualada, 25 i 26 d’octubre de 2013) – Societat Catalana d’Història de la Farmàcia

 • Blanché, C. (2013)

Plantes medicinals emprades en l’antiguitat a Catalunya. El projecte Flora Catalana Antiga, dades preliminars (O)


 

2012

21st International Symposium “Biodiversity and Evolutionary Biology” of the German Botanical Society (DBG). Mainz (Alemanya), 16-19/09/2012. Organitzat per: The Institut für Spezielle Botanik und Botanischer Garten of Johannes Gutenberg-Universität Mainz i German Botanical Society.

 • Ben-Menni Schuler, S., López-Pujol, J., Blanca, G., Vilatersana, R., Garcia-Jacas, N. & Suárez-Santiago, V. N. (2012)

Homoploid hybrid speciation in a narrow endemic knapweed: disentangling reticulate evolution in section Willkommia (O)

 

III Jornades de Conservació de Flora. Lleida (14 al 16 de juny de 2012)

 • Martinell, M.C.,  E. Aguilar, A. Galian, C. Blanché (2012)

Seguiment de Seseli farrenyi: resposta a curt i llarg termini davant un greu declivi poblacional (P)

 • López-Pujol,J., M. C. Martinell, S. Massó, C. Blanché & L. Sáez (2012)

El paradigma dels extrems: Diversitat genètica extremadament baixa en Coristospermum huteri (Umbelliferae), un endemisme d’àrea extremadament reduïda (O)

 • Massó, S,  M.C. Martinell & C. Blanché (2012)

Noves dades de biologia reproductiva ex-situ de Silene sennenii (Caryophyllaceae) (O)

 • López-Vinyallonga, S. M. C. Martinell, J. López-Pujol, S. Massó & C. Blanché (2012)

Tres noves aproximacions a l’estudi de la diversitat genètica de Silene sennenii (Caryophyllaceae) (O)

 • Blanché, C. (2012)

Bases per a una Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF) (O)

 


 

2011

X Jornades d’Història de la Farmàcia. Barcelona (18 i 19 de novembre de 2011)

 • Els herbaris com a font d’informació per a l’estudi de flora medicinal amenaçada: el cas de l’herba de Bona (Achillea maritima). C. Blanché (O)

V Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Es Mercadal, Menorca (28 de setembre a l’1 d’octubre de 2011)

 • Primeros estudios moleculares en Carduncellus dianius, un endemismo diánico-pitiúsico. S. Massó, J. López-Pujol,  J. X. Soler & R. Vilatersana (Pòster)
 • Diversidad genética e hibridación en Centaurea podospermifolia, un endemismo del noreste de la península ibérica. J. López-Pujol, N. Garcia-Jacas, A. Susanna & R. Vilatersana (Pòster)
 • Estudio sobre el origen híbrido y la diversidad genética de Centaurea genesii-lopezii (Cardueae, Compositae). A. Galian, R. Vilatersana, J. López-Pujol & N. Garcia-Jacas (Pòster)
 • Fragmentación de poblaciones en especies endémicas, raras y amenazadas de la región mediterránea. C. Blanché, A. Rovira, J. Simon, M. Bosch, J. López-Pujol, M.C. Martinell, & S. Massó (Oral)
 • Evaluación de la flora vascular catalana : Llibre vermell de plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. L. Sàez, P. Aymerich & C. Blanché (Pòster)
 • Delimitación filogenética de Aquilegia paui, especie endémica y amenazada del Massís dels Ports. S. López-Vinyallonga, M. C. Martinell, J. López-Pujol & C. Blanché (Pòster)
 • Estudio filogeográfico en Dichoropetalum schottii S. Massó, J. López-Pujol, M. C.  Martinell, C.  Blanché & R. Vilatersana (Pòster)
 • Portal Internet del BioC: una herramienta de difusión de la investigación en Biología de la Conservación de plantas. C. Blanché, J. López-Pujol, M. Bosch, M.C. Martinell, A. Rovira, S. Massó & J. Simon (Oral)

I Encuentro Nacional de Conservación Genética en Plantas – Universidad LPGC / SEBICOP – 14-16 de juliol (Las Palmas, Gran Canaria)

 • Blanché, C. & J. Simon. Algunas piezas básicas para la preparación de una estrategia de conservación genética de la flora (O). Llibre de resums: 14
 • Simon, J. & C. Blanché. CromoCat y GenoCat: dos bases de datos genéticas con estrategias diferentes (O). Llibre de resums: 19


 

 

2010

IX Col·loqui de Botànica pirenaico-cantàbrica – Institut d’Estudis Andorrans –7-9 de juliol (Ordino, Andorra)

 • Simon, J. S. Massó & C. Blanché. Projecte CromoCat: 10 anys (1999-2009) (O).

  Blanché, C.  M.C. Martinell, J. López-Pujol, S. Massó, M. Bosch, A. Rovira & J.  Simon. Estructura i diversitat genètica de les poblacions pirinenques de Dichoropetalum schottii (Bess.) Pimenov & Kljuikov (Apiaceae): avaluació per a l’establiment de prioritats en conservació (P).


II Jornades Catalanes de Conservació de Flora– Institut Botànic de Barcelona-Jardí Botànic de Barcelona-DMAH. 7-8 de juny, Barcelona

 • Barres, L.,  M.C. Martinell & J. López-Pujol. Assajos preliminars per a l’estudi de la diversitat genètica d’Euphorbia margalidiana (Euphorbiaceae) amb electroforesi d’isoenzims (P)
 • Barriocanal, C.,  C. Blanché, J. Font, J. López-Pujol & M. Carabús. Seguiment d’Stachys maritima a la Costa Brava: període 2008-2010  (P)
 • Blanché, C.,  M. Bosch, J. López-Pujol, M.C. Martinell, S. Massó, J. Molero, R. Orellana, A. Rovira & J. Simon. Aportacions de la Genètica de la Conservació a una futura Estratègia de conservació de la flora de Catalunya (O)
 • López-Pujol,J.,  N. Garcia-Jacas, A. Susanna & R. Vilatersana.  Diversitat genètica i hibridació en Centaurea podospermifolia, endemisme dels Ports de Tortosa-Beseit i la serra de Cardó (P)
 • López-Vinyallonga, S., J. López-Pujol, M.C. Martinell, R. Jaén, J. Caujapé-Castells & C. Blanché. Diversitat genètica i estructura poblacional d’Aquilegia paui estimada amb marcadors hipervariables (microsatèl·lits) (O)
 • Massó,S.,  C. Bourgeois, W. Appeltans, B. Vanhoorne, N. De Hauwere, P. Stoffelen, A. Heughebaert & F. Dahdouh-Guebas – Mangrove Reference Database and Herbarium (P)
 • Membrives, N.,  M. Aixart, J. Font, X. Pujol, C. Blanché & R. Guàrdia Estat actual de la conservació ex situ de les plantes amenaçades silvestres de Catalunya (O)
 • Sáez, L.,  P. Aymerich & C. Blanché. El Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya: Anàlisi de la situació actual i perspectives de futur en la conservació de la flora vascular (O)

 


 

IV Jornada sobre el Patrimoni Natural de la Garrotxa. Olot, 27 de febrer de 2010

 • M.C. Martinell, J. López-Pujol, M. Soto, A. Rovira, J. Simon, M. Bosch & C. Blanché. Anàlisi de la diversitat genètica de la població garrotxina de Dichoropetalum schottii. Significació biogeogràfica (O)

 

2009

 • Massó Alemán, S., Bourgeois, C., Appletans, W., Varhoorne, B., De Hauwere, N., Steoffelen, P., Heughebaert, A. & Dahdouh-Guebas, F. (2009),

“The Mangrove Reference Database and Herbarium” (P)

Simposi Evolution in Botany: from Darwin to women. Brussel·les, 24-25 de novembre.

10th VLIZ Young Marine Scientists’ Day. Oostende, 27 de novembre).

 • Comunicacions presentades pels membres del BioC al  IV Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (Almería, 15-18 de setembre de 2009):

Blanché, C.,  M.C. Martinell & J. López-Pujol
LECCIONES DE LA GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN PARA UN PLAN DE RECUPERACIÓN DE STACHYS MARITIMA.(P)
Martinell, M.C., A. Rovira, S. Massó, C. Blanché & M. Bosch
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE DOS POBLACIONES DE SILENE SENNENII. POLINIZACIÓN, ÉXITO REPRODUCTIVO Y VARIABILIDAD GENÉTICA. (P).
Rovira, A., M.C. Martinell, M. Soto, J. López-Pujol & M. Bosch
PRIMEROS DATOS DE DIVERSIDAD GENÉTICA DE LA ÚNICA POBLACIÓN IBÉRICA DE HOLANDREA SCHOTTII. (P)
López-Pujol, J., A. del Hoyo & B. Lasso de la Vega
GENÉTICA DE LA CONSERVACIÓN DEL ENDEMISMO EXTREMO PIRENAICO GLANDORA OLEIFOLIA (BORAGINACEAE) (P)

 

 • Martinell, M.C., J. López-Pujol & C. Blanché
New and rediscovered populations of Stachys maritima in the Iberian Peninsula:  Re-evaluation of its genetic diversity. Conservation Genetics Conference: Integrating Population Genetics and Conservation Biology. ESF-NINA, 23 al 26 de maig de 2009. (Trondheim, Noruega) (P)

 • del Hoyo, A. & Lasso de la Vega, B. & López-Pujol, J.

Diversidad genética de dos endemismos ibéricos del género Lithodora: L. nitida y L. oleifolia”. X Symposium de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos, Málaga, 5-8/05/2009. Organizado por: Jardín Botánico-Histórico La Concepción y Ayuntamiento de Málaga

2008

 • Martinell, M.C., M. Bosch, L. Guasch & C. Blanché. “Polinización diurna y nocturna de Silene sennenii”. V Reunión ECOFLOR. València. Febrer de 2008. (O).
 • Martinell, M.C., L. Guasch, M. Bosch, S. Dötterl & C. Blanché. “Diurnal and nocturnal pollination of Silene sennenii”. Workshop: Silene: from populations to genes. Monte Verità, Ascona (Suïssa), 4 al 9 de maig de 2008 (P)
 • Blanché, C. “El Teix: biodiversitat per a la Salut”, “Jornades sobre el Teix a la Mediterrània Occidental” (Olot, 26-28 de juny) (O)

Comunicacions presentades pels membres del BioC a les I Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Blanes, 2 i 3 de juny de 2008). Departament de Medi Ambient i Habitatge, Universitat de Barcelona, Fundació Carl Faust:

 • REPTES DE FUTUR PER A LA CONSERVACIÓ DE FLORA A CATALUNYA – C. Blanché (O)
 • LLIBRE VERMELL DE PLANTES VASCULARS ENDEMIQUES I AMENAÇADES DE CATALUNYA – Ll. Sáez, P. Aymerich, C. Blanché, J. Font & J. Vigo (O)
 • DELPHINIUM BOLOSII (RANUNCULACEAE): HISTÒRIA D’UNA DE LES POQUES ESPÈCIES CATALANES INCLOSES AL CATÁLOGO NACIONAL DE ESPECIES AMENAZADASM. Bosch, M. R. Orellana, J. López-Pujol, A. Rovira, M. C. Martinell, J. Simon, J.Molero & C. Blanché (O)
 • URSINIA NANA (ASTERACEAE), UNA ADVENTÍCIA D’ORIGEN SUDAFRICÀ EN PROCÉS DE NATURALITZACIÓ A LA COMARCA DEL PRIORAT (MIGJORN DE CATALUNYA). OBSERVACIONS SOBRE LA BIOLOGIA REPRODUCTIVA, DISPERSIÓ DELS FRUITS I CONTROL BIOLÒGIC DE LA INVASIÓ – J. Molero, M .C. Martinell, A. Rovira & C. Blanché (O)
 • CROMOCAT I GENOCAT, UNA EINA DE GESTIÓ: BANCS DE DADES DE DIVERSITAT GENÈTICA DELS PAÏSOS CATALANS – J. Simon & C. Blanché (P)
 • SEGUIMENT DE STACHYS MARITIMA A LA COSTA BRAVA: PERÍODE 2001-2007- C. Barriocanal, C. Blanché, J. Font & M. Carabus (P)
 • DIVERSITAT ISOENZIMÀTICA EN AQUILEGIA PAUI (RANUNCULACEAE), UNA ESPÈCIE ENDÈMICA D’ÀREA EXTREMADAMENT REDUÏDA DELS PORTS DE TORTOSA- J. López-Pujol, M. C. Martinell, M. R. Orellana, J. Molero, L. Sàez, M. Bosch & C.Blanché (P)
 • POL•LINITZACIÓ NOCTURNA I DIÜRNA DE L’ENDEMISME CATALÀ SILENE SENNENIIM. C. Martinell, L. Guasch, M. Bosch & C.Blanché (P)
 • BIOC, 10 ANYS (1997-2007) DE RECERCA EN BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ. A. Rovira, A. Armengol, L. Guasch, M. C. Martinell, M. R. Orellana, J. López-Pujol, M. Bosch, J. Simon, J. Molero & C. Blanché (P)

2007

 • Blanché, C. & J. Simon. CROMOCAT: new developpments to genetic diversity databasing. XII OPTIMA Meeting. Pisa. (P)
 • Blanché, C., M.C. Martinell, A. Rovira, M. R, Orellana & M. Bosch. Efectos de la escalada en una población de Delphinium bolosii (Ranunculaceae), especie incluída en el C.N.E.A. III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Puerto la Cruz (Tenerife) (P)
 • Bosch, M. C. Blanché, J. Simon & M. R. Orellana. Genetic diversity within and among disjunct populations of the Mediterranean island endemics Delphinium pictum and D. requienii (Ranunculaceae). XII OPTIMA Meeting. Pisa. (P)
 • Bosch, M., A. Rovira & M.R. Orellana. Estudio comparativo de la biología de la polinización de dos Delphinium del subgénero Staphisagria amenazados. III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Puerto la Cruz (Tenerife) (P)
 • Martinell, M.C., Blanché, C. & Bosch, M. Biología de la reproducción de A. paui y A. vulgaris (Ranunculaceae). Reunión científica de la Red Temática ECOFLOR. Granada (O).
 • Martinell, M.C., Bosch, M. & C. Blanché. Seguimiento de especies de área muy restringida con escaso número de efectivos: el caso de Aquilegia paui . III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Puerto la Cruz (Tenerife) (O)
 • Martinell, M.C., L. Sáez & J. Molero. Taxonomic assessment of the critically endangered narrow endemic Aquilegia paui Font Quer XII OPTIMA Meeting. Pisa. (P)
 • Martinell, M.C., J. López-Pujol, M.R. Orellana, J. Molero, L. Sàez, M. Bosch & C. Blanché. Diversidad isoenzimática en Aquilegia paui (Ranunculaceae), una especie endémica extrema de “Els Ports de Tortosa” (Tarragona). III Congreso de Biología de la Conservación de Plantas.Puerto la Cruz (Tenerife) (P)
 • Orellana, M.R., L. Khrustaleva, A Rovira, C. Blanché, H. de Jong & M. Bosch. Relaciones genómicas entre Delphinium staphisagria y D. pictum (Ranunculaceae). VII Jornada de Biologia Evolutiva . SCB/IEC. Barcelona. (O)

 

2006

 • Blanché, C., J. Molero, A. Rovira, J. Simon, M. Bosch, J. López-Pujol & M. R. Orellana. Fragmentació en espècies amenaçades: exemples del litoral català. I Jornades de Botànica a Menorca-Homenatge a Pere Montserrat. Maó. (O)
 • Orellana, M.R., J. López-Pujol, C. Blanché, A. Rovira, J.Simon & M. Bosch. Allozyme diversity of diploid and dysploid species of Delphinium series Fissa (Ranunculaceae) in the W Mediterranean area. XVII International Botanical Congress. Wien, Àustria. (P)
 • Orellana, M.R., Rovira, A., López-Pujol, J., Blanché, C., Bosch, M.
  Genetic diversity in the dysploid and threatened Mediterranean larkspur Delphinium staphisagria L. (Ranunculaceae). 1st European Congress of Conservation Biology “Diversity for Europe”. Eger, Hongria (P)

 

2005

 • Blanché, C. Nuevos retos para la Biología de la Conservación en un mundo cambiante. II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón. (O)
 • Bosch, M. Investigacion en Biología Reproductiva en el equipo BioC. Reunión científica de la Red Temática ECOFLOR. Sevilla (O)
 • Bosch, M., López-Pujol, J., Orellana, M.R. & Blanché, C. Consequences of landscape fragmentation on the reproductive success and genetic diversity of narrow endemic Iberian plants. Colloque International Conservation de la Flore Méditerranéenne dans un Environnement Changeant. Iéras. (O)
 • Bosch, M., Orellana, M.R., Pitarch R., López-Pujol, J. & C.Blanché. Diversidad genética de Delphinium mansanetianum Pitarch, Peris & Sanchís. II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón (P)
 • López-Pujol, J., Blanché, C., Orellana, M.R., Simon, J. & M. Bosch. Estudios isoenzimáticos en la flora dels Països Catalans. II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón (P)
 • Martinell, M.C., M. Casanovas, N. Membrives, S. Pyke, A. Romo, I. Soriano, X. Font, J.M. Montserrat. El banco de germoplasma del Jardí Botànic de Barcelona y su participación en el proyecto Genmedoc. II Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón (P)
 • Rovira, A., M.R. Orellana, J. Molero & M. Bosch . Efecto de los robadores de néctar en una especie amenazada. II Congreso de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. Gijón (P)

 

2004

Álvarez, N., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Studies on pollination and reproduction of Erodium rupestre (Geraniaceae): implications for conservation”. IOPB IXth Meeting, València (Catalonia, Spain).

Blanché, C. & M. Bosch. Conservation issues arising from research on pollination ecology. XI OPTIMA Meeting. Beograd (Serbia and Montenegro).

Blanché, C., J. López-Pujol, M.R. Orellana, J. Simon & M. Bosch. Diversidad genética de la flora mediterránea amenazada. Avances recientes bajo el impulso de la Biología de la Conservación. Botanic Gardens II World Congress. Barcelona (Catalonia, Spain).

Blanché, C., J. López-Pujol, J. Simon, M.R. Orellana & M. Bosch. Studies on genetic diversity and fitness in the endemic Delphinium bolosii (Ranunculaceae)”. IOPB IXth Meeting, València (Spain).

López-Pujol, J., N. Álvarez, J. Simon & C. Blanché. Allozyme diversity in the endemic rocky plant Erodium rupestre (Geraniaceae). XI OPTIMA Meeting. Beograd (Serbia and Montenegro).

López-Pujol, J., M.R. Orellana, M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Diversité aloenzymatique chez l’espèce tetraploïde endémique de Pyrenées Delphinium montanum (Renonculacées) . VII Colloque International de Botanique Pyrénéo-Cantabrique. Bagnères de Bigorre (France).

López Pujol. J., J. Font, J. Simon & C. Blanché. Genetic structure and conservation priorities for Silene sennenii (Caryophyllaceae), a narrow endemic and critically endangered species of the Iberian Peninsula. Plantaeuropa IVth Conference . València (Spain).

Orellana, M. R., A. M. Rovira, C. Blanché, J. Simon & M. Bosch. “Effects of local abundance in pollination and reproduction in the endemic Delphinium bolosii (Ranunculaceae)”. IOPB IXth Meeting, València (Spain).

Orellana, M. R, J. López-Pujol, C. Blanché & M. Bosch. New data of genetic diversity of a recently discovered population of Delphinium bolosii (Ranunculaceae). XI OPTIMA Meeting. Beograd (Serbia and Montenegro).

 

2003

Barriocanal, C. & C. Blanché. Situació de Stachys maritima a l’Empordà: una espècie críticament amenaçada a protegir. Resultats de les recerques en curs, amenaces i mesures de conservació. Bases Científiques per a la gestió d’espais naturals recuperats./ Programa Life (UE). L’Estartit (Catalonia, Spain).

Bosch, M.; Molero, J.; Rovira, A. M.; Simón, J.; López, J.; Orellana, M. R. & Blanché, C. Recovery plans for Delphinium bolosii and Thymus loscosii results from three-years studies and conclusions. VI Conference on Plant Taxonomy. Alguer (Sardinia, Italy).

López-Pujol, J., Bosch, M., Simon, J. & Blanché, C. Population genetics and conservation priorities for the critical endangered island endemic Delphinium pentagynum susbp. formenteranum (Ranunculaceae). VI Conference on Plant Taxonomy. Alguer (Sardinia, Italy).

López-Pujol, J. & F. M. Zhang. Genetic diversity and fitness of the narrow endemic Clematis acerifolia (Ranunculaceae). Periodical Research Report of the Laboratory of Systematic and Evolutionary Botany. Xina.

Molero, J., J. Ninot  & R. Guardia. El Centro de Documentación de Biodiversidad Vegetal de la Universidad de Barcelona. Primeres Jornades d’Animació Científica entre investigadors i Comunicadors. Barcelona (Catalonia, Spain).

Orellana, M. R.; Orejuela, L.; López, J.; Bosch, M.; Simon, J.; Rovira, A. M.; Molero, J. & Blanché, C. Design of a reintroduction plan for Delphinium bolosii from data on reproductive biology and genetic diversity. VI Conference on Plant Taxonomy. Alguer (Sardinia, Italy).

Rovira, A. M., J. Molero. & M. Dematteis. Estudios cromosómicos en algunas especies de Vernonieae y Euphatorieae (Asteraceae) del Paraguay. XXIX Jornadas Argentinas de Botánica & XV Reunion Anual de la Sociedad Botánica de Chile. San Luís (Argentina).

 

2002

Bosch, M., M. R. Orellana, J. Molero & A. M. Rovira. Biología de la reproducción de la especie endémica ginodioica Thymus loscosii (Lamiaceae). I Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. València (Spain).

López-Pujol, J., M.R. Orellana, J. Simon & C. Blanché. Efectos de la fragmentación del hábitat sobre la diversidad genética de Stachys maritima (Labiatae) y estado actual de conservación. I Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. València (Spain).

Molero, J., M. Bosch, A.M. Rovira, J. López-Pujol, J. Simon & C. Blanché. Evaluación del estado de conservación de Seseli farrenyi. I Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. València (Spain).

Pin, A & J. Simon. Las Cactáceas del Paraguay: estado actual de conocimiento y aporte a su conservación. VIII Congreso Latinoamericano de Botánica. Cartagena de Indias (Colombia).

 

2001

Bosch, M., J. Simon, J. Molero & C. Blanché. Biologie reproductive d’une espèce endémique pyrénéenne:  Delphinium montanum. VI Col.loqui Internacional de botànica pirenaico-cantàbrica. Barruera – Vall de Boí (Catalonia, Spain).

Bosch, M., J. Simon, A. M. Rovira, J. Molero, J. López-Pujol & C. Blanché. Effects of fragmentation on pollination ecology ang genetic diversity in endemic Mediterranean species. X OPTIMA Meeting, Palermo (Sicily, Italy).

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Allozyme variation and population structure of Seseli farrenyi (Apiaceae). X OPTIMA Meeting, Palermo (Sicily, Italy).

López-Pujol, J., M. Bosch & C. Blanché. Diversité isoenzimatique de l’endémique des Pre-Pyrénées Petrocoptis montsicciana et l’espèce prochene P. pardoi.  VI Col.loqui Internacional de Botànica pirenaico-cantàbrica. Barruera – Vall de Boí (Catalonia, Spain).

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Diversitat isoenzimàtica en espècies endèmiques de la flora dels Països Catalans. Jornades de Genètica i Biodiversitat. Bellaterra (Catalonia, Spain).

Molero, J., J. López-Pujol, M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Genetic variation and biogeography of Petrocoptis pardoi (Caryophyllaceae) s.l. (incl. P. montsicciana). X OPTIMA Meeting, Palermo (Sicily, Italy).

Molero, J., T. Garnatje, A. M. Rovira, N. Garcia Jacas & A. Susanna. Evolució cariológica i fil·logenia mol·lecular en lleterases dendroides endèmiques de la Macaronèsia (Euphorbia subsect. Pachycladae, Euphorbiaceae). Jornades de Genètica i Biodiversitat, Bellaterra (Catalonia, Spain).

Rovira, A. M., M. Bosch, J. Molero & C. Blanché. Phénologie et systèmes de reproduction de Seseli farrenyi (Apiaceae). VI Col.loqui Internacional de botànica pirenaico-cantàbrica. Barruera – Vall de Boí (Catalonia, Spain).

Rovira, A., M. Bosch, J. Molero & C. Blanché. Pollination ecology of Seseli farrenyi (Apiaceae).  Xth meeting O.P.T.I.M.A. Palerm (Itàlia).

Simon, J. & C. Blanché. El banc de dades cromosòmiques de la flora dels Països Catalans: CROMOCAT.  Jornades de Genètica i Biodiversitat. Bellaterra (Catalonia, Spain).

Simon, J., M. Bosch & C. Blanché. Pollination ecology in Erodium rupestre (Geraniaceae) Xth meeting O.P.T.I.M.A. Palermo (Sicily, Italy).

Simon, J., M. Bosch, J. Molero & C. Blanché. Estudis citogenètics a la tribu Delphinieae Warm. (Ranunculaceae).  Jornades de Genètica i Biodiversitat. Bellaterra (Catalonia, Spain).

Vallès, J., A. Susanna & C. Blanché. Les investigacions en citogenètica i biologia molecular de plantes en el grup de recerca “Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals”. Jornades de Genètica i Biodiversitat. Bellaterra (Catalonia, Spain).

 

2000

Franco, D., J. Simón, N. Rivarola, R. Duré, J. Daviña, A. Honfi, A. M. Rovira & J. Molero. SIIDIGE, una perspectiva de futuro para CROMOPAR.  II Jornadas de Biologia de Mercosur, Asunción (Paraguay).

Simón, J., D. Franco, V. Frenández, M. Soloaga, J. Daviña, A. Honfi, A. M. Rovira & J Molero. Proyecto CROMOPAR: estado actual de conocimientos de la diversidad cromosómica de la flora paraguaya. II Jornadas de Biologia de Mercosur, Asunción (Paraguay).

 

1999

Blanché, C. Genetic Diversity. Electronic Conference on Biodiversity Assessment and Indicators.

Bosch, M., J. Simon, A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Pollination Ecology of the Pre-Pyrenean endemic Petrocoptis montsicciana (Caryophyllaceae). V Conference on Plant Taxonomy. Lisboa (Portugal).

Simon, J., M. Bosch, A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché.Fragmentation of populations of three endemic species: genetic consequences. V Conference on Plant Taxonomy. Lisboa (Portugal).

Simon, J., M. Bosch, A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Delphinium montanum y Petrocoptis montsicciana : dos endemismos pirenaicos amenazados?- Primer Simposio Transfronterizo sobre el Patrimonio Natural (El Medio Natural Pirenaico). Universitat Politècnica de Catalunya-Generalitat de Catalunya. Vilanova de Meià (Catalonia, Spain).

 

1998

Blanché, C., J. Simon, M. Bosch, A. M. Rovira & J. Molero. Conservation of endangered and threatened species at regional level in Europe. Second European conference on the conservation of European wild plants (Plantaeuropa). Uppsala (Sweden).

Blanché, C. & J. Simon.Biodiversity and biological collections. Electronic Conference on Research and Biodiversity.

Simon, J. & C. Blanché. Mediterranean Databases: Computer Presentations. IX OPTIMA Meeting. Paris (France).

Simon, J. & C. Blanché. CROMOCAT: the Chromosome database of the Catalan Countries”. IX OPTIMA Meeting. Paris (France).

Simon, J. M. Bosch,  A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Fragmentation of populations of endangered species: genetic and reproductive consequences in Delphinium bolosii (Ranunculaceae). The Earth’s Changing Land GCTE-LUCC Open Science Conference on Global Change. Barcelona (Catalonia, Spain).

 

1997

Bosch, M., C. Blanché, J. Simon & J. Molero. Pollination ecology of three species of Aconitum (Ranunculaceae) in the western Mediterranean area. Ecological Society of America, 82nd annual meeting. Albuquerque (USA).

Simon, J., M. Estrada, C. Blanché & J. Molero. Biologia de la conservació de tres espècies endèmiques del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. IV Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. Casa Nova de l’Obac. Barcelona (Catalonia, Spain).

 

 

Publicacions

Publicacions científiques dels investigadors membres del BioC

 

En premsa / In Press

 

Barres, L.; Galbany-Casals, M.; Hipp A.L.; Molero, J.; Vilatersana, R. (2017). Phylogeography and character evolution of Euphorbia sect. Aphyllis subsect. Macaronesicae (Euphorbiaceae). Taxon 66 (2): pp-pp (in press)

Garcia Aloy, S.; Vitales, D.; Roquet, C.; Sanmartin, I.; Vargas, P.; Molero, J.; Kaman, P.; Aldasoro J.J.; Alarcón, M. (2017). North-west Africa as a source and refuge area of plant biodiversity: a case study on Campanula kremeri and Campanula occidentalis. J. Biogeog. (in press)


2018

 

Chung MY, Vu SH, López-Pujol J, Herrando-Moraira S, Son S, Suh GU, et al. (2018) Comparison of genetic variation between northern and southern populations of Lilium cernuum (Liliaceae): Implications for Pleistocene refugia. PLoS ONE 13(1): e0190520. https://doi.org/10.1371/journal.pone.01905202017


Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds) (2017). Mediterranean plant karyological data –27. Flora Mediterranea 27: 215-239.

Nualart, N., N. Ibáñez, I. Soriano & J. López-Pujol (2017). Assessing the Relevance of Herbarium Collections as Tools for Conservation Biology. The Botanical Review DOI 10.1007/s12229-017-9188-z –  Enllaç a l’article

Mi Yoon Chung, Jordi López-Pujol & Myong Gi Chung (2017) The role of the Baekdudaegan (Korean Peninsula) as a major glacial refugium for plant species: A priority for conservation. Biological Conservation 206: 236–248 Enllaç a l’article

Tang, Cindy Q.,  Yi-Fei Dong, Sonia Herrando-Moraira, Tetsuya Matsui, Haruka Ohashi, Long-Yuan He, Katsuhiro Nakao, Nobuyuki Tanaka, Mizuki Tomita, Xiao-Shuang Li, Hai-Zhong Yan, Ming-Chun Peng, Jun Hu, Ruo-Han Yang, Wang-Jun Li, Kai Yan, Xiuli Hou, Zhi-Ying Zhang & Jordi López-Pujol (2017). Potential effects of climate change on geographic distribution of the Tertiary relict tree species Davidia involucrata in China. Scientific Reports | 7:43822 | DOI: 10.1038/srep43822 

2016

Blanché, C. (2016). Aportacions a Flora Catalana Antiga, 1. Hedera helix L. (Araliaceae). Revista de la Societat Catalana d’Història de la Farmàcia 11 (31): 21-28

Bosch, M., Simon, J., López-Pujol, J. & Blanché, C. (2016). DCDB: an updated online database of chromosome  numbers  of  tribe  Delphinieae (Ranunculaceae). Flora  Mediterranea 26:  191-201. [pdf]

Bosch, M., J. Simon, J. López-Pujol & C. Blanché (2016) – DCDB: an updated on-line database of chromosome numbers of tribe Delphinieae (Ranunculaceae) [v. 2.0, updated 23/4/2016], 152 p. [database electronic publication]- BioC-GReB, Equip de Recerca en Biologia de la Conservació de Plantes/Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona – URI/HANDLE: http://hdl.handle.net/2445/98702

Guardiola, M. A. Petit, J. Molero & L.Sáez (2016). Aportacions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort i serres veïnes (Prepirineus centrals catalans). Orsis 30: 67-100. Enllaç a l’article

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds) (2016). Mediterranean plant karyological data –26. Flora Mediterranea 26: 215-239. [pdf]

Massó, S., C. Blanché, C. Barriocanal, M. C. Martinell & J. López-Pujol (2016). How Habitat Fragmentation Affects Genetic Diversity? The Case of a Sand Dune Plant (Stachys maritima) in The Iberian Peninsula. In: K. V. Urbano (ed.) Advances in Genetics Research. Volume 16: 65-79 –  ISBN: 978-1-63484-262-4. Enllaç a l’anunci editorial

Massó, S., J. López-Pujol, J. López-Alvarado, C. Blanché & L. Sàez (2016). One species, one genotype: no genotypic variability in the extremely narrow endemic tetraploid Agrostis barceloi (Gramineae). Plant Systematics and Evolution 302:609–615- DOI 10.1007/s00606-016-1283-9 – Enllaç a l’article

Molero, J., Rovira, A. M., Bosch, M., Simon, J. & Blanché, C. (2016). Karyological study of the genus Aconitum (Ranunculacae) in the W Mediterranean Area [In Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds), Mediterranean plant karyological data – 26]. Flora Mediterranea 26: 229-239. [pdf]

Pyke S., Sáez L., Molero J. & Garnatje T. 2016: Festuca dertosensis (Poaceae), an overlooked fescue from the NE Iberian Peninsula. — Willdenowia 46: 367–377. doi: http://dx.doi.org/10.3372/wi.46.46305

Wang, Zhi-Qiang, Daniel Guillot, Ming-Xun Ren &  Jordi López-Pujol (2016) Kalanchoe (Crassulaceae) as invasive aliens in China – new records, and actual and potential distribution. Nordic Journal of Botany [on line] : 001–006. doi: 10.1111/njb.01052, ISSN 1756-1051. Enllaç a l’article


2015

Barres L., Vilatersana R., Hipp A., Molero J. , Galbany-Casals M. (2015). Phylogeography and character evolution of Euphorbia sect. Aphyllis subsect. Macaronesiae (Euphorbiaceae). Taxon 65 (en revisió)

Blanché, C. & M. Bosch (2015) – L’esperó de Bolòs, retrobat cent anys després.Treballs de la Societat Catalana de Biologia, 65: 53

Blanché, C., Bosch, M., López-Pujol, J., Massó, S., Simon, J., Rovira, A. M. & Molero, J. (2014) Caracterització biològica i citogenètica de la població retrobada de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A: VIII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. Barcelona: 197-207

Chambouleyron M.; Bidat M.; Ibn Tattou M.; Molero J.; Montserrat J.M.; Pyke S.; Leger, J.F. (2015). Contribution à la connaissance de la flore du Maroc oriental: Plaine de Lamrija et revers nord des monts de Debdou. Bulletin de l’Institut Scientifique de Rabat, Section Sciences de la Vie 37:1-16

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. 2015. Genetic evidence of a progenitor–derivative species pair in East Asian Lilium. Annales Botanici Fennici, 52: 211-218.

Chung, M.Y. J. López-Pujol, You M. Lee, Seung H. Oh & Myong G. Chung (2015) – Clonal and genetic structure of Iris odaesanensis and Iris rossii (Iridaceae): insights of the Baekdudaegan Mountains as a glacial refugium for boreal and temperate plants. Plant Systematics and Evolution 301 (5): 1397-1409

Chung, M.Y.  J. López-Pujol, Jae Min Chung, Ki-Joong Kim, Seon Joo Park & Myong Gi Chung (2015) – Polyploidy in Lilium lancifolium: Evidence of autotriploidy and no niche divergence between diploid and triploid cytotypes in their native ranges. Flora 213: 57–68

Guillot, D., Laguna, E. & López-Pujol, J. 2015. Primera cita de Opuntia ‘Papiki’ en la provincia de Teruel (España). Bouteloua, 20: 153-157.

Guillot, D., Laguna, E., López-Pujol, J. & Puche, C. 2015. Kalanchoe delagoensis ‘Morvedre’ . Bouteloua, 22: 64-75.

Guillot, D., López-Pujol, J., Laguna, E. & Puche, C. 2015. Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier ‘Iberian Coast’. Bouteloua, 21: 35-48

Guillot, D., López-Pujol, J., Laguna, E., Silva, V. & Puche, C. 2015. Un nuevo cultivar de Luther Burbank presente en la flora alóctona de la Península Ibérica, Opuntia ficus-indica ‘Vertex’. Bouteloua, 20:124-143.

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds) 2015. Mediterranean chromosome number reports – 25. — Flora Mediterranea 25: 143-167 (enllaç)

Liu, J.-Q., Ren, M.-X., Susanna, A. & López-Pujol, J. 2015. Special issue on Ecology, evolution, and conservation of plants in China: Introduction and some considerations. Collectanea Botanica, 34: e001

López-Pujol, J., Bosch, M., Massó, S., Molero, J., Simon, J., Rovira, A. M. & Blanché, C. (2014) Estudi preliminar de variabilitat isoenzimàtica de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A: VIII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Diputació de Barcelona. Barcelona : 208-218

López-Pujol, J. & Guillot, D. 2015. Primera cita de Agave americana ‘Marginata aurea’ en Navarra. Bouteloua, 21: 134-136.

López-Pujol, J. & Guillot, D.. 2015. Primera cita de Arundo donax var. versicolor como alóctona en la Península Ibérica y en Europa. Bouteloua, 22: 191-194.

López-Pujol, J. & Guillot, D. 2015. Primera cita de Cotoneaster pannosus Franch. (Rosaceae) para la provincia de Tarragona y actualización corológica para España. Botanica Complutensis, 39: 63-69.

López-Pujol, J., Guillot, D., Meer. P. van der. 2015. New data from alien Agavaceae on the Mediterranean coast of the Iberian Peninsula. Xerophilia, 4: 103-118.

López-Pujol, J., Guillot, D., Meer. P. van der. 2015. Tres nuevos ágaves para la flora alóctona catalana. Bouteloua, 22: 55-63.

López-Vinyallonga, S., López-Pujol, J., Constantinidis, T., Susanna, A. & Garcia-Jacas, N. 2015. Mountains and refuges: genetic structure and evolutionary history in closely related, endemic Centaurea in continental Greece. Molecular Phylogenetics and Evolution, 92: 243-254.

Massó, S. & López-Pujol, J. 2015. Actualitzat el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. La Brolla, 35: 6-7

Molero, J., S. Pyke, M. Guardiola, E. Josa, J. López-Alvarado, J. Felip & L. Sàez (2015) – Noves aportacions al coneixement de la flora cormofítica de les comarques meridionals de Catalunya, amb especial atenció a les Muntanyes de Prades. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 79: 15-37

Nualart, N., Barros, K., López-Pujol, J. & Montes-Moreno, N. 2015. On-line visibility of the Botanic Institute of Barcelona. Collectanea Botanica, 34: e010

Orellana, M.R., A. M. Rovira, C. Blanché, J. Simon & M. Bosch. 2015. Report 1863: Delphinium staphisagria L. in Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds): Mediterranean chromosome number reports – 25. Flora Mediterranea 25: 160-164 (enllaç)

Wang, H.-F., Ren, M.-X., López-Pujol, J., Ross Friedman, C., Fraser, L. H. & Huang, G.-X. 2015. Plant species and communities in Poyang Lake, the largest freshwater lake in China. Collectanea Botanica, 34: e004.

Wang, H.-F. & López-Pujol, J. 2015. Urban green spaces and plant biodiversity at different spatial-temporal scales: A case study from Beijing, China. Collectanea Botanica, 34: e008.

Wang, Z.-Q., Guillot, D. & López-Pujol, J. 2015. Crassula ovata, a new alien plant for mainland China. Collectanea Botanica, 34: e009.


 

2014

Chung, M. Y., Chung, M. G., López-Pujol, J., Ren, M.-X., Zhang, Z.-Y. & Park, S. J. Were the main mountain ranges in the Korean Peninsula a glacial refugium for plants? Insights from the congeneric pair Lilium cernuumLilium amabile. Biochemical Systematics and Ecology 53: 36-45

Chung, M. Y., Nason, J. D., López-Pujol, J., Yamashiro, T., Yang, B.-Y., Luo, Y.-B. & Chung, M. G. 2014. Genetic consequences of fragmentation on populations of the terrestrial orchid Cymbidium goeringii. Biological Conservation 170: 222-231

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. 2014. Genetic homogeneity between Korean and Japanese populations of the broad-leaved evergreen tree Machilus thunbergii (Lauraceae): A massive post-glacial immigration through the Korea Strait or something else? Biochemical Systematics and Ecology 53: 20-28.

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. 2014. Comparative genetic structure between Sedum ussuriense and Sedum kamtschaticum (Crassulaceae), two stonecrops co-occurring in rocky cliffs. American Journal of Botany 101: 946-956

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. 2014. Comparative biogeography of the congener lilies Lilium distichum and Lilium tsingtauense in Korea. Flora,  209: 435-445.

Chung, M. Y., López-Pujol, J., Chung, J. M., Kim, K.-J. & Chung, M. G. 2014. Contrasting levels of clonal and within-population genetic diversity between the 2 ecologically different herbs Polygonatum stenophyllum and Polygonatum inflatum (Liliaceae). Journal of Heredity 105: 690-701.

Guardiola, M., Pérez-Haase, A. & Molero, J. 2014. Sedum andegavense (DC.) Desv. a les muntanyes de Prades. Butll. Inst. Cat. Hist. Natural 78: 77-78.

Guillot, D., Laguna, E. & López-Pujol, J. 2014. First observations of Opuntia ‘Papiki’ as allochtonous in Iberian Peninsula. Acta Succulenta, 2(3): 329-342..

Guillot, D., Laguna, E., López-Pujol, J., Sáez, L. & Puche, C. 2014. Kalanchoe × houghtonii ‘Garbí’. Bouteloua, 19, 99-128.

Guillot, D., Laguna, E. & López-Pujol, J. 2014. Opuntia ficus-indica ‘Anacantha’ and ‘Vertex’, first references as cultivated plants in Spain and Europe. Bouteloua, 19, 129-140

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds.) (2014) – Mediterranean Chromosome Number Reports,  24. Flora Mediterranea 24: 273-291

López-Pujol, J. & Guillot, D. 2014. Primeras citas de Yucca recurvifolia Salisb. en Cataluña, y una nueva cita de Yucca gloriosa L. Bouteloua, 19, 95-98.

López-Pujol, J. & Guillot, D. 2014. Yucca gigantea Lem., primeras citas en Cataluña, y área potencial de naturalización en la Península Ibérica e Islas Baleares. Bouteloua, 19, 212-220.

Martinell, M. C. & López-Pujol, J. 2014. Seguiment de Seseli farrenyi. Seguiment i estudi demogràfic: Resultats 2012-2013. Encàrrec del Parc Natural del Cap de Creus (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya); 161 pàg (Document científico-tècnic)

Massó, S. & J. López-Pujol 2014 – Nuevos datos acerca de la población ilicitana de Populus euphratica Oliv. Flora Montiberica 58: 96-98

Molero, J.,  A. Rovira, J. Simon, J. López-Pujol, S. Massó, i M. Bosch i C. Blanché (coords.).Criteris i propostes de gestió a partir de l’estudi de biologia reproductiva de la població de Delphinium bolosii al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Projecte FBG 307801 – Fundació Bosch Gimpera – Diputació de Barcelona, Servei d’Espais Naturals, 95 pp. Barcelona. (Document científico- tècnic)

Sánchez-Bou, C. & López-Pujol, J. 2014. The coming revolution: the use of drones in plant conservation. Collectanea Botanica, 33: e007.


2013

Blanche, C. (2013) – Raresa Botànica. Plantes Rares i Amenaçades, Prioritats per a la Conservació de la Biodiversitat en un Món Canviant. Una Visió des de Catalunya. Discurs llegit en l’acte d’ingrés de l’Acadèmic Numerari Molt Il·lustre Sr. Dr. Cèsar Blanché i Vergés. Celebrat el dia 8 d’abril de 2013. Discurs de contestació a càrrec de l’Acadèmic Numerari Molt Il·lustre Sr. Dr. Miquel Salgot de Marçay. Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Barcelona: 1-108.  Enllaç al pdf.

Blanché, C. (2013) Els herbaris com a font d’informació per a l’estudi de flora medicinal amenaçada: el cas de l’herba de Bona (Achillea marítima). Crònica, conferènces i comunicacions de les X Jornades d’Història de la Farmàcia (Barcelona, 2011). SCHF, Barcelona: 205-218.

Blanché, C. (2013) Foreword – In: E. cardona et al. (eds): Islands and plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands (2nd Botanical Conference in Menorca. Proceedings and abstracts). Maó : Institut Menorquí d’Estudis : Consell Insular de Menorca: 15-17

Chung, M. Y., Chung, J. M., López-Pujol, J., Park, S. J. & Chung, M. G. (2013). Genetic diversity in three species of Forsythia (Oleaceae) endemic to Korea: Implications for population history, taxonomy, and conservation. Biochemical Systematics and Ecology, 47: 80-92.

Chung, M.Y., J. López-Pujol, M. Maki, M-O. Moon, J. O. Hyun & M. G. Chung (2013) Genetic Variation and Structure within 3 Endangered Calanthe Species (Orchidaceae) from Korea: Inference of Population-Establishment History and Implications for Conservation. Journal of  Heredity 104(2): 248-262 doi:10.1093/jhered/ess088

Chung, M.Y.,  J. López-Pujol, J. M. Chung, M-O. Moon & M. G. Chung (2013) Genetic Diversity in the Homosporous Fern Ophioglossum vulgatum (Ophioglossaceae) from South Korea: Inference of Mating System and Population History. Journal of Heredity 104(2): 263-272 doi:10.1093/jhered/ess087

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. (2013). Low genetic diversity in marginal populations of Bletilla striata (Orchidaceae) in southern Korea: Insights into population history and implications for conservation. Biochemical Systematics and Ecology, 46: 88-96.

Chung, M. Y., López-Pujol, J. & Chung, M. G. (2013). Population history of the two carnivorous plants Drosera peltata var. nipponica and Drosera rotundifolia (Droseraceae) in Korea. American Journal of Botany 100 (11): 2231-2239 (DOI: 10.3732/ajb.1200486)

Chung, M. Y., Moon, M.-O, López-Pujol, J. Maki, M., Yamashiro, T., Yukawa, T., Sugiura, N., Lee, Y.-L. & Chung, M. G. (2013). Was Jeju Island a glacial refugium for East Asian warm-temperate plants? Insights from the homosporous fern Selliguea hastata (Polypodiaceae). American Journal of Botany 100 (11): 2240-2249 (DOI: 10.3732/ajb.1300134)

Chung, M. Y., López-Pujol, J., Moon, M.-O., Chung, J. M., Kim, C. S., Sun, B.-Y. Kim, K.-J. & Chung, M. G. (2013). Comparison of genetic diversity in the two arctic-alpine plants Diapensia lapponica var. obovata (Diapensiaceae) and Empetrum nigrum var. japonicum (Empetraceae) between Sakhalin in Russian Far East and Jeju Island in Korea, the southernmost edge of their distribution range. Population Ecology, 55: 159-172

Chung, M. Y., López-Pujol, J., Moon, M.-O., Maki, M., Yukawa, T., Sugiura & Chung, M. G. (2013). Population history of the terrestrial orchid Cremastra appendiculata var. variabilis from Korea, inferred from levels and distribution of genetic diversity. Botanical Journal of the Linnean Society 173: 721-732 (DOI: 10.1111/boj.12109)

Chung, M. Y., Moon, M.-O., López-Pujol, J., Chung, J. M. & Chung, M. G. (2013). Genetic diversity in the two endangered endemic species Kirengeshoma koreana (Hydrangeaceae) and Parasenecio pseudotaimingasa (Asteraceae) from Korea: insights into population history and implications for conservation. Biochemical Systematics and Ecology, 51: 60-69.

Dafni, A., G. Benítez, C. Blanché, L. Ramón-Laca, Th. Petanidou, B. Aytaç, M. Horvat , F. Lucchese & A.Geva-Kleinberger (2013).  An Outline for an Etymological – Ethnobotanical Biography of  Ecballium elaterium (L.) Rich. (Squirting  cucumber). Photon. The Journal of Ethnobiology and Traditional Medicine, 119: 515-537.

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds.) (2013, nominal 2012) – Mediterranean Chromosome Number Reports,  22. Flora Mediterranea 22: 211-232

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds.) (2013) – Mediterranean Chromosome Number Reports,  23. Flora Mediterranea 23: 255-291

López-Pujol, J.,  M. C. Martinell, S. Massó,  C. Blanché & L.  Sàez (2013) -The ‘paradigm of extremes’: extremely low genetic diversity in an extremely narrow endemic species, Coristospermum huteri (Umbelliferae).Plant Systematics and Evolution 299: 439-446 [DOI 10.1007/s00606-012-0732-3]

López-Pujol, J., M. C. Martinell, S. Massó, A. M. Rovira,  M. Bosch, J. Molero, J. Simon & C. Blanché (2013). Conservation genetics of Dichoropetalum schottii (Apiaceae): is the legal protection of edge populations consistent with the genetic data?. Annales Botanici Fennici 50 (4): 269-283. Accés al pdf.

Molero J. & Rovira A.M. (2013). The hybrids of semisucculent and succulent dendroid Euphorbia species from La Gomera. Euphorbia World 9 (2): 27-31.

Nogué, S., J. Arbulú & C. Blanché (2013). Toxicidad por el “agua de chocho” Medicina Clínica (Barcelona) 141 (6): 274-275

Riina R., Peirson, J.A., Geltman D.V., Molero J., Frajman B., Pahlevani A., Barres L., Morawetz J.J., Salmaki Y., Zarre S., Kryukov A., Bruyns P.V. & Berry P. 2013. A worldwide molecular phylogeny and classification of the leaf spurges, Euphorbia subgenus Esula (Euphorbiaceae). Taxon 62(2): 316-342. (Abstract)

Zhang, Z.-Y., Wu, R., Wang, Q., Zhang, Z.-R., López-Pujol, J., Fan D.-M. & Li, D.-Z. (2013, online). Comparative phylogeography of two sympatric beeches in subtropical China: Species-specific geographic mosaic of lineages. Ecology & Evolution 3: 4461-4472 [ DOI: 10.1002/ece3.829]


2012

Alarcon, M., P. Vargas, L. Sáez, J. Molero & J. Aldasoro (2012). Genetic diversity of mountain plants: two migration episodes of Mediterranean Erodium. Molecular Phylogenetics and Evolution 63 (3):866-76. Epub 2012 Mar 14.

Chung, M. Y., López-Pujol, J., Chung, J. M., Kim, K.-J. & Chung, M. G. (2012). Low within population genetic variation and high among population differentiation in Cyrtomium falcatum (Dryopteridaceae) in Southern Korea: Inference of population-establishment history. American Fern Journal, 102: 256-272

Chung, M. Y., López-Pujol, J., Maki, M., Kim, K.-J., Chung, J. M., Sun, B.-Y. & Chung, M. G. (2012). Genetic diversity in the common terrestrial orchid Oreorchis patens and its rare congener Oreorchis coreana: inference of species evolutionary history and implications for conservation. Journal of Heredity, 103: 692-702

Hoyo, A. del,  J. López-Pujol, M. Y. Chung & B. Lasso de la Vega (2012). Population genetics and conservation of the extremely narrow Pyrenean palaeoendemic Glandora oleifolia (Boraginaceae) Plant Ecology & Diversity, 5: 501-511.

Lei, M., Wang, Q., Wu, Z.-J., López-Pujol, J., Li, D-Z. & Zhang, Z.-Y. (2012). Molecular phylogeography of Fagus engleriana (Fagaceae) in subtropical China: limited admixture among multiple refugia. Tree Genetics & Genomes 8: 1203-1212

López-Pujol, J., Núria Garcia-Jacas, Alfonso Susanna, Roser Vilatersana (2012). Should we conserve pure species or hybrid species? Delimiting hybridization and introgression in the Iberian endemic Centaurea podospermifolia. Biological Conservation 152: 271–279

López-Pujol, J., Martinell, M. C., Massó, S., Blanché, C. & Sáez, L. (2012). D-ALLOZ-47. Demiurge Database, Las Palmas de Gran Canaria. Publicació electrònica:  http://www.demiurge-project.org/matrix_digests/D-ALLOZ-47

López-Pujol, J. & del Hoyo, A. (2012). D-ALLOZ-48. Demiurge Database, Las Palmas de Gran Canaria. Publicació electrònica: http://www.demiurge-project.org/matrix_digests/D-ALLOZ-48

López-Pujol, J. & del Hoyo, A. (2012). D-RAPDS-52. Demiurge Database, Las Palmas de Gran Canaria. Publicació electrònica: http://www.demiurge-project.org/matrix_digests/D-RAPDS-452

López-Pujol, J. & Sáez, L. (2012). Sobre la necesidad de un Libro Rojo “moderno” para China. Collectanea Botanica (Barcelona) 31: 113-119

López-Vinyallonga, S., J. López-Pujol, M. C. Martinell, S. Massó & C. Blanché (2012)– Genetic diversity in Silene sennenii Pau (Caryophyllaceae) assayed through DNA-based techniques. Collectanea Botanica 31: 7-18. doi:10.3989/collectbot.2012.v31.00.

Massó, S., R. Merlo-Domingo, C. Benito & E. Carrió (2012). Primera aproximació a l’Etnobotànica del Baix Penedès. El Marge 43: 26-30

Martinell, M.C. & A. Galian (2012) – Seguiment de Seseli farrenyi. Seguiment i estudi demogràfic. Resultats 2011-2012. Parc Natural del Cap de Creus, Document Tècnic intern. DAAM, Generalitat de Catalunya.

Molero, J.,  P. Aymerich & A. Rovira (2012)– El complex Euphorbia esula-E. virgata (Euphorbiaceae) al nord-est de la península Ibèrica: precisions corològiques, ecològiques i taxonòmiques. Collectanea Botanica 31:37-49.   doi:10.3989/collectbot.2012.v31.004

Wang, H.-F., MacGregor-Fors, I., & López-Pujol, J. (2012). Warm-temperate, immense, and sprawling: plant diversity drivers in urban Beijing, China. Plant Ecology, 213: 967-992.

Wang, H.-F., Wang, Z.-S., Friedman, C.R. & López-Pujol, J. (2012). Conservation of the Cathay Silver Fir, Cathaya argyrophylla: a Chinese evegreen “living fossil”. A: Evergreens: Types, Ecology and Conservation (Bezerra, A. D. & Ferreira, T. S. [eds.]): 121-134. Nova Science Publishers, New York (ISBN 978-1-61942-207-0)


2011

Blanché, C. (2011). El teix: biodiversitat per a la salut. II Jornades sobre el teix a la Mediterrània Occidental, 2008. Documents de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN, 1:  93-102. Enllaç

Blanché, C., M.C. Martinell, J. López-Pujol, S. Massó, M. Bosch, A. Rovira & J. Simon (2011). Estructura i diversitat genètica de les poblacions pirinenques de Dichoropetalum schottii (Bess.) Pimenov & Kljuykov (Apiaceae): avaluació per a l’establiment de prioritats en conservació. Actes del Col·loqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica,  Institut d’Estudis Andorrans,  Ordino: 75-86

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds) (2011) Mediterranean chromosome number reports – 21. ― Flora Mediterranea 21: 355-376. ― ISSN: 1120-4052 printed, 2240-4538 online. (pdf)

López-Pujol, J. 2011. Jardins botànics xinesos: veritables dipositaris d’una de les flores més valuoses del planeta. La Brolla, 22: 10-12.

López-Pujol, J. (ed.) 2011.The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity. InTech, Rijeka (Croàcia), 390 pàg. (ISBN 978-953-307-751-2).

López-Pujol, J. & Ren, M.-X. (2011). China: a hot spot of relict plant taxa. A: Encyclopedia of Environmental Research (2 vols.) (Souter, A. N. [ed.]). Nova Science Publishers, New York (ISBN: 978-1-61761-927-4).

López-Pujol, J., Wang, H.-F. & Zhang, Z.-Y. 2011. Conservation of Chinese plant diversity: an overview. A: Research in Biodiversity – Models and Applications (Pavlinov, I. Y, [ed.]), 163-202. InTech, Rijeka (Croàcia), 364 pàg. (ISBN 978-953-307-794-9).

López-Pujol, J., F-M. Zhang, H-Q. Sun, T-S. Ying & S. Ge (2011)
Centres of plant endemism in China: places for survival or for speciation? Journal of Biogeography 38: 1267- 1280 DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02504.x

López-Pujol, J., Zhang, F.-M., Sun, H.-Q., Ying, T.-S. & Ge, S. 2011. Mountains of southern China as ‘plant museums’ and ‘plant cradles’: evolutionary and conservation insights. Mountain Research and Development, 31: 261-269.

López-Pujol, J. & Ren, M.-X. 2011. China: a hot spot of relict plant taxa. In: Biodiversity Hotspots (Rescigno, V, Maletta S. [eds.]): 123-137. Nova Science Publishers, New York. 200 pàg. (ISBN 978-1-60876-458-7)

Martinell, M.C. (2011). Projecte d’avaluació, seguiment, estudi demogràfic i propostes de gestió de Seseli farrenyi, espècie amenaçada, endèmica del Cap de Creus i protegida legalment. Parc Natural del Cap de Creus – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Generalitat de Catalunya. (Document tècnic intern) 123 pp.

Martinell, M.C., J. López-Pujol, C. Blanché, J. Molero & L. Sàez (2011). Conservation assessment of  Aquilegia paui Font Quer (Ranunculaceae): a case study of an extremely narrow endemic. Oryx 45 (2): 187-190. DOI: 10.1017/S0030605310001754. Enllaç

Martinell, M. C., Massó, S., López-Pujol, J., M. Bosch & Blanché, C. (2011). Silene sennenii, un endemisme empordanès en perill d’extinció. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 42: 193-203

Martinell, M.C., A. Rovira, C. Blanché & M. Bosch (2011). Shift towards autogamy in the extremely narrow endemic Aquilegia paui and comparison with its widespread close relative A. vulgaris (Ranunculaceae). Plant Systematics and Evolution 295 (1-4): 73-82. DOI: 10.1007/s00606-011-0463-x. Enllaç

Massó, S. (2011). Estudis de biologia de la reproducció i conservació ex situ de l’endemisme empordanès Silene sennenii. Màster experimental en Ciències farmacèutiques. Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona. En línia: http://hdl.handle.net/2445/23622

Massó, S. (2011). Diversitat genètica i filogeografia en Carduncellus dianus. Màster en Biodiversitat. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. En línia:  http://hdl.handle.net/2445/23624

Molero, J., M.C. Martinell, A. Rovira, M. Bosch, J. López-Pujol, J. Simon & C. Blanché (2011). Bunium bulbocastanum L. subsp. bulbocastanum (Pau). In: A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J.C. Moreno & S. Ortiz (Eds.)., Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2010. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal i Sociedad Española de Biología de la Conservación de Planta, Madrid:  62-63

Simon, J., Massó, S. & Blanché, C (2011). Projecte CromoCat: 10 anys (1999-2009) . Actes del Col·loqui de Botànica Pirenaico-Cantàbrica,  Institut d’Estudis Andorrans,  Ordino: 411-424.

Wang, H.-F.,  J. López-Pujol, L. A. Meyerson, Jiang-Xiao Qiu, Xiao-Ke Wang & Zhi-Yun Ouyang (2011)
Biological invasions in rapidly urbanizing areas: a case study of Beijing, China. Biodiversity and Conservation 20: 2483-2509. DOI 10.1007/s10531-011-9999-x


2010

Blanché, C. (2010). Ecologia, Anatomia i Sistemàtica aplicades a la Botànica forense. Revista de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya 35: 75-93

Blanché, C., C. Barriocanal, M.C. Martinell,. S. Massó & J. López-Pujol (2010). Deu anys de seguiment demogràfic i genètic d’Stachys maritima a Catalunya (2001-2010). Implicacions per a un pla de recuperació. Collectanea Botanica (Barcelona) 29 : 59-78

Hou, M., López-Pujol, J., Qin H.-N., Wang L.-S. & Liu, Y. (2010). Distribution pattern and conservation priorities for vascular plants in Southern China: Guangxi Province as a case study. Botanical Studies, 51: 377-386.

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S.  (eds.) (2010). Mediterranean Chromosome Number Reports, 20. Flora Mediterranea 20: 259- 288 )

López-Pujol, J. (2010) China: home for the most endangered plants of the world? Collectanea Botanica (Barcelona) 29: 99-101

López-Pujol, J. , M. C. Martinell , S. Massó, C. Blanché & J. Molero (2010). Seseli farrenyi: un endemisme empordanès en vies d’extinció? Collectanea Botanica (Barcelona) 29: 51-58

López-Pujol, J., Martinell, M. C., Simon, J. 2010. La biologia de la conservació. A: Història Natural dels Països Catalans – Suplement Fauna i Flora (Folch, R. [ed.]), 145-148, Editorial Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 456 pàg. (ISBN 978-84-4121987-8).

López-Pujol, J., Montserrat, J.M., Susanna, A. (eds.). (2010). Llibre de resums de les II Jornades Catalanes de Conservació de Flora. Argania Editio, Barcelona, 88 pàg. (ISBN: 978-84-93440-1-5).

Martinell, M.C., S. Dötterl, C. Blanché, A. Rovira, S. Massó & M. Bosch (2010) Nocturnal pollination of the endemic Silene sennenii (Caryophyllaceae): an endangered mutualism? Plant Ecology 211 : 203- 208

Martinell, M.C., López-Pujol,J.,  Bosch, M. & Blanché, C. (2010). Low genetic variability in the rare, recently differentiated Aquilegia paui (Ranunculaceae) Biochemical Systematics and Ecology 38: 390-397

Martinell, M. C., López-Pujol, J., Soto, M., Rovira, A. M., Simon, J. Bosch, M. & Blanché, C. 2010. Anàlisi de la diversitat genètica de la població alt-garrotxina de Dichoropetalum schottii. Significació biogeogràfica. Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 4: 53-60.

Massó i Alemán S, Bourgeois C, Appeltans W, Vanhoorne B, De Hauwere N, Stoffelen P, Heughebaert A, Dahdouh-Guebas F (2010) The ‘Mangrove Reference Database and Herbarium’. Plant Ecol Evol. 143:225–232.

Sàez, L., Aymerich, P. & C. Blanché (2010). Llibre Vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya. Argania editio, Barcelona. 811 pp.

Simon, J., M. Bosch, A. Rovira & C. Blanché (2010) Reports 1725-1725, In: G. Kamari et al. (eds), Mediterranean Chromosome Number Reports, 20. Flora Mediterranea 20: 275-277

Tian, S., López-Pujol, J., Wang H.-W., Ge, S. & Zhang Z.-Y. 2010. Molecular evidence for glacial expansion and interglacial retreat during the Quaternary climatic changes in a montane temperate pine (Pinus kwangtungensis Chun ex Tsiang) in southern China. Plant Systematics and Evolution, 284: 219-229.


2009

Bosch, M., Orellana, M. R., López-Pujol, J., Rovira, A., Martinell, M. C., Blanché, C., Domínguez, F. & Albert, M. J. Delphinium bolosii C. Blanché & Molero. In: Poblaciones en Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España (Iriondo, J. M., Albert, M. J., Jiménez-Benavides, L., Domínguez-Lozano, F. & Escudero, A. [eds.]. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), Madrid, 244 págs

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S (Eds.) Mediterranean Chromosome Number Reports, 19. Flora Mediterranea 19: 563-610

López-Pujol, J., Bosch, M., Simon, J. & Blanché, C. Patterns of genetic diversity in the highly threatened vascular flora of the Mediterranean Basin. In: Endangered species: New research (Columbus, A., Kuznetsov. L. [eds.]): 45-79.  Nova Science Publishers, New York. (ISBN: 978-1-60692-241-5).

López-Pujol, J. & Ren, M.-X. 2009. Biodiversity and the Three Gorges Reservoir: a troubled marriage. Journal of Natural History, 43: 2765-2786.

López-Pujol, J. & Zhang Z.-Y. 2009. An insight into the most threatened flora of China. Collectanea Botanica, 28: 95-110

Molero, J. 2009. Ursinia nana (Anthemideae, Asteraceae), an adventive from South Africa which is becoming naturalized in the NE Iberian Peninsula. Observations about its reproductive biology and fruit dispersal mechanisms. Collectanea Botanica, 28: 81-94

Molero, J. & S. Pyke. 2009. Felicia filifolia (Asteraceae), neòfit d’origen sud-africà introduït al sud de Catalunya. Collectanea Botanica 28: 135-137

Orellana, M.R., C. Blanché, J. Simon & M. Bosch. Genetic diversity within and among disjunct populations of the Mediterranean island endemic Delphinium pictum and D. requienii (Ranunculaceae). Folia Geobotanica 44 (1): 47-63

Orellana, M. R., López-Pujol, J., Blanché, C., Rovira A. M. & Bosch, M. 2009 Genetic diversity in Delphinium staphisagria, a rare Mediterranean dysploid larkspur with medicinal uses. Genetica 135: 221-232

Simon, J., C. Blanché & S. Nogué. Intoxicaciones por plantas. In: Nogué, S., J. Simon, C. Blanché & J. Piqueras. Intoxicaciones por plantas y setas. Laboratorios Menarini, Barcelona. (Dip. Legal B-5126-2009): 5-51.

Vicens, J.,  J.V. Ferrández, M.C. Martinell, R. Orellana, M. Bosch, J. Simon, A. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Spiraea crenata subsp. parvifolia (Pau) Romo. In: A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España.  Adenda 2007. Dirección General para la Biodiversidad – Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid


 

2008

Blanche. C., López-Pujol, J & Martinell, M.C. 2008. Estudi de la diversitat genètica de la població d’Stachys maritima Gouan al Prat de Llobregat. Memòria del Projecte [Encàrrec del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat al JardíBotànic MariMurtra / Fundació Carl Faust]

Blanché, C., Sàez, L. (i 72 autors); Bosch, M., Martinell, M.C., (col•laboradors). 2008. Lista Roja de la Flora Vascular española. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino – SEBCP – TRAGSA, Madrid.

Danin, A.,  C. Blanché, F. Royo & M. Arrufat. 2008. Arundo mediterranea Danin. In Greuter, W. & Raus, Th. (eds.): Med-Checklist Notulae, 27. Willdenowia 38 (2):469

Duré, R. & Molero, J. 2008.  Lythraceae In:  Spichiger, R & Ramella, L.(eds.), Flora del Paraguay Conservatoire et Jardin botaniques de Genève  & Missouri Botanical Garden (USA).

Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S
(Eds.) Mediterranean Chromosome Number Reports, 18. Flora Mediterranea 18: 563-610

López-Pujol, J., Zhang, F.-M. & Ge, S. 2008. No correlation between heterozygosity and vegetative fitness in the narrow endemic and critically endangered Clematis acerifolia (Ranunculaceae). Biochemical Genetics, 46: 433-445.

López-Pujol, J. 2008. Impactos sobre la biodiversidad del embalse de las Tres Gargantas en China. Ecosistemas, 17: 134-145.

López-Pujol, J., Bosch, M., Simon, J. & Blanché, C. 2008. Diversitat isoenzimàtica de la flora vascular silvestre dels Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 74: 5-28.

Orellana, M.R, A. Rovira, C. Blanché & M. Bosch. Effects of local abundance on pollination and reproduction in the narrow endemic endangered species Delphinium bolosii (Ranunculaceae). Orsis, 23: 27-46

Ponseti, M. & López-Pujol, J. 2008. El proyecto de las Tres Gargantas de China: su historia y sus consecuencias. Estudios de Ásia y África, 43: 255-324.

Molero J. 2008. Euphorbiaceae, Buxaceae In: B. Valdés & J.M. Montserrat. Flora de Andalucia y del Norte de Marruecos . Universidad de Sevilla, Sevilla.

Sàez, L., C. Blanché & P. Aymerich. 2008. El nou catàleg de flora amenaçada de Catalunya: valoració des d’una perspectiva conservacionista. Silvicultura, 57: 14-16

Sáez, L. P. Aymerich, C. Blanché, J. Font & J. Vigo. 2008. Llista Vermella provisional de flora vascular endèmica i amenaçada de Catalunya . I Jornades Catalanes de Conservació de Flora [2 de juny de 2008]. DMAH / UB / FCF, Blanes.

Sáez, L., Molero, J., Carrillo, E.,  Ninot, J.M., Guardiola, M.,  Guàrdia, L.,  Macías, C.,  Aymerich, P. 2008. Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica) Orsis 23: 137- 162


 

2007

Blanché, C. Biodiversitat i Salut. La salut de la biodiversitat. Discurs llegit en l’acte d’ingrés a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Barcelona: 9-80.

Blanché, C.Ingesta de plantas potencialmente mortales. Jano (Atención Urgente) 1651:32-34.

Blanché, C. & M. Bosch. Conservation issues from research on Pollination Ecology: A W. Mediterranean view. Bocconea 21: 45-64

Dematteis, J., J. Molero, M.B. Angula & A. Rovira. Chromosome studies on some Asteraceae from South America. Botanical Journal of the Linnaean Society 153: 221-230.

Kamari, G., Blanché, C. Garbari, F (Eds.) Mediterranean Chromosome Number Reports, 17. Flora Mediterranea 17: 291-319

López-Pujol, J., Orellana, M.R., Bosch, M., Simon, J & Blanché, C. Low genetic diversity and allozymic evidence for autopolyploidy in the tetraploid Pyrenean endemic larkspur Delphinium montanum (Ranunculaceae). Botanical Journal of the Linnaean Society 155: 211-222

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Diversitat isoenzimàtica de la flora vascular silvestre dels Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, 74: 5-28

López-Pujol, J., J.Font, J. SImon & C. Blanché. Can the preservation of historical relicts permit the conservation of endangered plant species? The case of Silene sennenii (Caryophyllaceae), a narrow endemic and threatened species of the Iberian peninsula. Conservation Genetics 8 (4): 903-912.

Molero, J. & J.M. Montserrat.  A new species of Lavatera Sect. Olbia (Medik.) DC. from north-east Morocco. Botanical Journal of the Linnaean Society 153: 445-454

Molero, J., Rovira, A. M., Simon, J., Bosch, M., López-Pujol, J., Orellana, M. R., Barriocanal, C. & Blanché, C. Stachys maritima Gouan. In: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Addenda 2006 (Bañares,A., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J. C. & Ortiz, S. [eds]), 30-31. Dirección General para la Biodiversidad – Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas, Madrid, 92 págs. (Dipòsit Legal / ISBN: BI-2417-07 / 978-84-8014-706-4).

Orellana, M.R., J. López-Pujol, M. Bosch & C. Blanché. Relationships between heterozygosity and fitness in the Iberian threatened larkspur Delphinium bolosii (Ranunculaceae). Flora 202 (3): 161-168.

Orellana, M.R., J. López-Pujol, C. Blanché & M. Bosch. Genetic diversity in the endangered dysploid larkspur Delphinium bolosii and its close diploid relatives in the series Fissa of the Western Mediterranean area . Biological Journal of the Linnean Society 92 (4), 773–784.
doi:10.1111/j.1095-8312.2007.00910.x

 

2006

Blanché, C. Nuevos retos en Biología de la Conservación de plantas en un mundo cambiante. Conservación Vegetal 10: 3-10

Bosch, M., Molero, J., A. Rovira, J. Simon, J. López-Pujol, M.R. Orellana & C. Blanché. Recovery plans for Delphinium bolosii and Thymus loscosii: results from three-year studies and conclusions. Bocconea 19: 89-101.

López-Pujol, J., N. Álvarez, M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Allozyme variation and taxonomical implications of the endemic rocky plant Erodium rupestre (Geraniaceae). Biochemical Systematics and Ecology 34: 219-230.

López-Pujol, J., F.M. Zhang & S. Ge. Plant biodiversity in China: richly, varied, endangered and in need of conservation. Biodiversity and Conservation 15: 3893-4026.

Liu, Z.M., A.M. Zhao, X.Y. Kang, S.L. Zhou & J. López-Pujol. Genetic diversity, population structure, and conservation of Sophora moorcroftiana (Fabaceae), a shrub endemic to the Tibetan Plateau. Plant Biology 8: 81-92..

 

Blanché, C. Situación actual del sector de las plantas medicinales en España. Revista Española de Anestesiología y Reanimación 52: 451-452.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simón, M. Bosch, Sáez, L., J. López-Pujol, Orellana, M.R. & Martinell, M.C. Estudi bàsic sobre l’estat de conservació, biologia de poblacions i propostes de protecció per a Aquilegia paui. Memòria del Conveni entre el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bosch Gimpera de la Universitat de Barcelona. 95 pp. (inèdit).

Chung, M.Y., Y. Suh, J. López-Pujol, J. Nason & M.G. Chung. Clonal and fine-scale genetic structure in populations of a restricted Korean endemic, Hosta jonesii (Liliaceae) and the implications for conservation. Annals of Botany 96: 279-288

Kamari, G., Blanché, C. & Garbari, F. (Eds.) Mediterranean Chromosome Number Reports, 15. Flora Mediterranea 15: 693-728

López-Pujol, J. Estudis de diversitat genètica d’espècies endèmiques i/o amenaçades de la Mediterrània Occidental. Tesi Doctoral, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona.(pdf )

López-Pujol, J. Flora xinesa: un tresor en perill d’extinció. Omnis Cellula 8: 42-50.

López-Pujol, J., F.M. Zhang & S. Ge. Population genetics and conservation of the critically endangered Clematis acerifolia (Ranunculaceae). Canadian Journal of Botany 83: 1248-1256.

Molero, M. & Montserrat, J. M. Nomenclatura de algunas especies del género Malva L. (Malvaceae). Fontqueria 55(38): 285-292.

Molero, J. & A. Rovira. Typification of some Macaronesian and Mediterranean dendroid spurges. Taxon 54: 472-474.

Molero, J. & A. Rovira. Natural hybrids in endemic Canarian dendroid spurges (Euphorbia subsect. Pachycladae). Willdenowia 35: 271-280.

Orellana, M.R., A. Rovira, C. Blanché & M. Bosch. Pollination and reproductive success in the gynodioecious endemic Thymus loscosii (Lamiaceae).Canadian Journal of Botany 83:183-193

Sáez, L., Sainz, M., López-Pujol, J.,& Blanché, C. Aquilegia paui : Cens i Estudi demogràfic. Memòria del Conveni entre el Parc Natural dels Ports, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. 54 pp. (inèdit)


2004

 

 

Blanché, C. Sección Europea de la Sociedad para la Biología de la Conservación. Conservación Vegetal 8: 7.

Bosch, M., J. López-Pujol, J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon & C. Blanché. Delphinium bolosii C. Blanché & Molero. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 670-671.  Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Bosch, M., J. Simon, A. M. Rovira, J. Molero, J. López-Pujol & C. Blanché. Fragmentation effects on pollination ecology and genetic diversity on endemic Mediterranean species. Bocconea 16(1): 147-164.

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon, & C. Blanché. Population genetics and conservation priorities for the critically endangered island endemic Delphinium pentagynum subsp. formenteranum (Ranunculaceae). Biodiversity and Conservation 12: 1937-1951. [PDF]

López-Pujol, J., M. R. Orellana, M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Effects of habitat fragmentation on allozyme diversity and conservation status of the coastal sand dunes plant Stachys matitima (Lamiaceae) in the Iberian Peninsula. Plant Biology 5: 504-512. [PDF]

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon & C. Blanché. Delphinium pentagynum subsp. formenteranum N. Torres, L. Sàez, Rosselló & C. Blanché. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 216-217. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Molero, J. Allium pardoi Loscos. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 876. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Molero, J., A. M. Rovira, M. Bosch, J. López-Pujol, J. Simon & C. Blanché. Peucedanum schotii Besser ex DC. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 438-439. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Rovira, A. M., J. Molero, M. Bosch, J. López-Pujol, J. Simon & C. Blanché. Seseli farrenyi Molero & J. Pujadas. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 846-847.  Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Simon, J., M. Bosch, J. López-Pujol, A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Ranunculus lingua L. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 71. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

Soriano, I., J. Molero & C. Blanché. Ranunculus envalirensis Grau. In A. Bañares, G. Blanca, J. Güemes, J. C. Moreno & S. Ortiz (eds.) Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Pp. 921. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid.

2002

Barriocanal, C. & C. Blanché. Estat de conservació i propostes de gestió per a Stachys maritima Gouan (Labiateae) a la Península Ibèrica. Orsis 17: 7-20.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simón, M. Bosch, J. López, M. R. Orellana & L. Orejuela. Establiment del Pla de recuperació in situ i ex situ de Delphinium bolosii. Memòria del Projecte 2. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la UB: 1-97. Barcelona.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simón, M. Bosch, J. López & M. R. Orellana. Establiment del Pla de recuperació in situ i ex situ de Thymus loscosii. Memòria del Projecte 2. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la UB: 1-114. Barcelona.

Bosch, M., J. Simon, C. & Blanché. Mediterranean Chromosome Number Reports 1305-1311. Flora Mediterránea 12: 470-475. [PDF]

Bosch, M., J. Simon, A. M. Rovira, J. Molero & C. Blanché. Pollination ecology of the pre-Pyrenean endemic Petrocoptis montsicciana (Caryophyllaceae). Biological Journal of the Linnean Society 76:79-90. [PDF]

Kamari, G., C. Blanché & F. Garbari. Mediterranean Chromosome Number Reports, 12. Flora Mediterranea 12: 443-486.

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon, & C. Blanché. Allozyme variation and population structure of the very narrow endemic Seseli farrenyii (Apiaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 138: 305-314. [PDF]

Molero, J., T. Garnatje, A. M. Rovira, N. Garcia-Jacas & A. Susanna. Karyological evolution and molecular phylogeny in Macaronesian dendroid spurges (Euphorbia subsect. Pachycladae). Plant Systematics and Evolution 231: 109-132.

Molero, J., A. M. Rovira, J. Simón, R. Duré  & D. F. Diana. IOPB Chromosome data 18 Reports. International Organization of Plant Biosystematists Newslwtter 34: 22-24.


2001

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon, M. Bosch & J. López. Bases per al Programa de Conservació ex situ / in situ de l’espècie de flora vascular Delphinium bolosii. Memòria del Projecte 1. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la U. B: 1-194. Barcelona.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon, M. Bosch & J. López. Bases per al Programa de Conservació ex situ / in situ de l’espècie de flora vascular Thymus loscosii. Memòria del Projecte 2. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la U. B: 1-152. Barcelona.

Bosch, M., J. Simon, C. Blanché & J. Molero. Breeding systems in the tribe Delphineae (Ranunculaceae) in the western Mediterranean area. Flora 196: 101-113. [PDF]

Bosch, M. & N. M. Waser. Experimental manipulations of plant density and its effect on pollination and reproduction of two confamilial montane herbs. Oecologia 126: 76-83. [PDF]

Daviña, J.R., A.I. Honfi, D.F. Diana, V. Fernández, I. Lirussi, A. M. Rovira & J. Molero. Chromosome studies on some plants from Paraguay. Phyton (Argentina) 50: 215-224.

López-Pujol, J. Diversitat isoenzimàtica de dues espècies endèmiques dels Països Catalans: Seseli farrenyi i Petrocoptis montsicciana. Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 69: 37-51.

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C.  Blanché. Allozyme diversity of the two endemic Petrocoptis: P. montsicciana and its close related P. pardoi (Caryophyllaceae). Canadian Journal of Botany 79 (12): 1379-1389. [PDF]

Simon, J., M. Bosch, J. Molero &, C. Blanché. Conservation biology of the Pyrenean larkspur Delphinium montanum: A case of conflict of plant vs. animal conservation? Biological Conservation 98: 305-314. [PDF]

Simon, J., M. Margelí & C. Blanché. CROMOCAT: The Chromosome Database of the Catalan Countries. Bocconea 13: 281-297. Palermo, Itàlia.


2000

Blanché, C. & J. Simon. Sobre algunos Delphinium de Loscos. Actas del Congreso de Botánica en Homenaje a Francisco Loscos (1823-1886). Ed. Instituto de estudios Turolenses: 303-311. Teruel, España.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon, M. Bosch & J. López. Estudi de l’estructura i dinàmica de les poblacions de l’espècie de la flora vascular: Delphinium bolosii. Memòria del Projecte 1. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la UB: 1-104. Barcelona.

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon, M. Bosch & J. López. Estudi de l’estructura i dinàmica de les poblacions de l’espècie de la flora vascular: Thymus loscosii. Memòria del Projecte 2. Conveni Departament de Medi Ambient G. C. & Fundació Bosch Gimpera de la UB: 1-71. Barcelona.

Simón, J., M. Estrada, C. Blanché & J. Molero. Biologia de la Conservació de tres espècies endèmiques del Parc Natural de San Llorenç del Munt i l’Obac. Monografies del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: 33-43.Barcelona (ESP).

1999

Blanché, C. Documentos de la comunidad científica internacional sobre conservación vegetal en Los Monegros. In: A. Melic & J. Blasco (eds.) Manifiesto Científico por los Monegros: 99-100. Sociedad Entomológica Aragonesa. Zaragoza.

Bosch, M. Biologia de la reproducció de la tribu Delphinieae a la Mediterrània occidental. Arxius de la secció de Ciències 120, Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

Bosch, M. & N. M. Waser. Effects of local density on pollination and reproduction in Delphinium nuttallianum and Aconitum columbianum (Ranunculaceae). American Journal of Botany 86(6): 871-879. [PDF]

Simon, J., M. Bosch, J. Molero & C. Blanché. A conspect of chromosome numbers in tribe Delphinieae (Ranunculaceae). (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/95875)

Simon, J. & J. Vicens. Estudis biosistemàtics en Euphorbia L. a la Mediterrània Occidental. Arxius de la Secció de Ciències 122, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Torrell, M., M. Bosch, J. Martín & J. Vallès. Cytogenetic and isozymic characterization of the narrow endemic species Artemisia molinieri (Asteraceae, Anthemideae): implications for its systematics and conservation. Canadian Journal of Botany 77: 51-60. [PDF]


1998

Blanché, C. J. Simon & M. Margelí. Identificació dels components de la diversitat biològica: Gens i Genomes. Informe per a la Estratègia catalana per a la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. Institut d’Estudis Catalans/Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona.

Bosch, M., J. Simon, J. Molero & C. Blanché. Reproductive biology, genetic variation and conservation of the rare endemic dysploid Delphinium bolosii (Ranunculaceae). Biological Conservation 86: 57-66. [PDF]


1997

Blanché, C., J. Molero, M. Bosch & J. Simon. La dysploïdie dans la Tribu des Delphinieae (Ranunculaceae). Bocconea 5(2): 535-548. [PDF]

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simon & M. Bosch. Delphinium L. subgen. Delphinium in the Iberian Peninsula and North Africa. A new taxonomical approach. Lagascalia 19(1-2): 59-82. [PDF]

Bosch, M., C. Blanché, J. Simon & J. Molero. Pollination Ecology of three species of Aconitum (Ranunculaceae) in the Western Mediterranean Area. Bulletin of the Ecological Society of America 78(4): 225.

Bosch, M., J. Simon, C. Blanché & J. Molero Pollination ecology in tribe Delphineae (Ranunculaceae) in the W mediterranean area: floral visitors and pollinator behaviour. Lagascalia 19(1-2): 545-562. [PDF]

Simon, J. & C. Blanché. News from Cromocat: A chromosome database of the catalan countries. OPTIMA Newslet. 32: 6-7.

Simon, J., C. Blanché & J. Molero. Disploidy and polyploidy in Euphorbia flavicoma aggregate (E. subsect. Galarrhaei; Euphorbiaceae). Bocconea 5(2): 583-593.

 

Blanché, C., J. Molero, A. M. Rovira, J. Simón, M. Bosch, J. López-Pujol, Orellana, M.R. & Orejuela L. Implementació del Pla de recuperació de Delphinium bolosii. Memòria del projecte del Conveni entre el deparment de Medi Ambient de la Generalitat i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. 103 pp. (inèdit)

Kamari, G., C. Blanché & F. Garbari. (Eds.). Mediterranean Chromosome Number Reports, 14. Flora Mediterranea, 14: 427-453.

 

López-Pujol, J., M. Bosch, J. Simon & C. Blanché. Allozyme diversity in the tetraploid endemic Thymus loscosii (Lamiaceae). Annals of Botany 93: 323-332

López-Pujol J., J. Font, J. Simon & C. Blanché. Genetic structure and conservation priorities for Silene sennenii (Caryophyllaceae), a narrow endemic and critically endangered species of the Iberian Peninsula. Planta Europa Conference IV Proceedings. Publicació electrònica (2004) a: http://www.nerium.net/plantaeuropa/download/procedings/Lopez_et_al.pdf

López-Pujol & A.-M. Zhao. China: a rich flora needed of urgent conservation. Orsis, 19:49-89.

Molero, J. & A. Rovira. Euphorbia lamarckii Sweet, correct name for E. obtusifolia Poir. non Lam. Vieraea 32 : 117-122

Nogué, S., Sanz, P., Simon, J. & C. Blanché. Informe sobre la toxicidad de las plantas Melaleuca alterniflora, Physalis alkekengi, Rhamnus purshiana, Viscum album y Arnica montana.Fundació Bosch Gimpera – Asociación Española de Fabricantes de Plantas Medicinales. (inèdit)

Orellana, M.R., S. Beck & L. Bourrell. Grandes unidades de vegetación en las sabanas de la llanura de inundación del Río Mamoré. In: Pouilly., Beck, S., Moraes, M. & Ibañez, C. (Eds.). Diversidad Biológica en la Llanura de inundación del Rio Mamoré. Centro de Ecología Simón I. Patiño, Santa Cruz, Bolivia : 79-94.

Pin, A. & J. Simon. Guía Ilustrada de Cactus del Paraguay. GReB – AECI, Barcelona-Asunción. 201 pp.

Rovira, A. M., Bosch, M., Molero, J. & Blanché, C. Pollination ecology and breeding systems of the very narrow coastal endemic Seseli farrenyi (Apiaceae). Effects of population fragmentation. Nordic Journal of Botany 22(6): 727-740.


2003

 

Molero, J. & J.M. Montserrat. Quenopodiáceas nuevas o raras para la flora de Marruecos. Lagascalia 26: 7-24.

 

Molero, J. & J.M. Montserrat. Novedades corológicas y taxonómicas selectas para el catálogo de la Flora Vascular del Norte de Marruecos. Lagascalia 26: 83-110.

 

Molero, J. & J.M. Montserrat. Adiciones y enmiendas nomenclaturales en el género Malva L. (Malvaceae). Lagascalia 26: 153-155

 

Molero, J. & J.M. Montserrat. Aportaciones a la flora vascular de las comarcas orientales del Norte de Marruecos. Lagascalia 26: 155-176

 

Molero, J., J.R. Daviña, A.I. Honfi, D. Franco & A. Rovira. Chromosome studies on plants from Paraguay, II. Candollea 61: 373-392

 

Molero, J., L. Sàez, J. Vallverdú & L.G. Valle. Noves aportacions al coneixement de la flora vascular de les comarques meridionals de Catalunya, III. Orsis 21: 19-39

 

Ponseti, M. & J. López-Pujol. The Three Gorges Dam Project in China: history and consequences. Revista d’Història Moderna i Contemporània, 4: 151-187.

 

Sàez, L., Sainz, M., Molero, J., Rovira, A.M., Simon, J., Bosch, M.,  Lopez, J., Orellana, M.R., Martinell, C., Baiges, J.C. & Blanché, C. Estudi preliminar del Pla de Conservació d’Aquilegia paui. Memòria del Conveni entre el Parc Natural dels Ports, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona. 39 pp. (inèdit)

 


 

 

2005

Blanché, C. Stachys maritima: ¿una especie olvidada?. Conservación Vegetal 9: 20-22

 


Chung, M. Y., Chung, M. G., López-Pujol, J., Ren, M.-X., Zhang, Z.-Y. & Park, S. J. 2014. Were the main mountain ranges in the Korean Peninsula a glacial refugium for plants? Insights from the congeneric pair Lilium cernuumLilium amabile. Biochemical Systematics and Ecology, 53: 36-45.

Equip del BIOC

Personal Investigador/Staff

· Cèsar Blanché (IP)

Catedràtic d'Universitat
· Julià Molero Catedràtic d'Universitat
· Anna M. Rovira Professora Titular d'Universitat
· Joan Simon Professor Titular d'Universitat
· Maria Bosch Investigadora Programa Ramon y Cajal (MCyT)
· Jordi López-Pujol Becari FPU – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
· M. Renée Orellana Becària FPU – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte


Col·laboradors /Collaborators

 

· Albert Armengol Estudiant Treball Dirigit de Botànica  Curs 2004-2005

 

 

Objectius del Grup de BIologia de la Conservació

 

 

 

imagen 3 

 

Línies de Recerca del BioC                

L’equip de Biologia de la Conservació orienta la seva recerca a l’estudi de la biologia de poblacions d’espècies rares, endèmiques o amenaçades de plantes de la Mediterrània occidental amb dos objectius principals: 

a)       Conèixer la biologia de poblacions petites (bé perquè es tracta d’espècies endèmiques d’àrea reduïda, bé com a conseqüència de la fragmentació de l’hàbitat a causa d’intervenció humana)

b)       Aplicar aquests coneixements com a base científica de les activitats de conservació de la flora amenaçada, transferint-los a les administracions competents 

Els estudis de biologia de la conservació que emprèn el BioC s’estructuren a través de diverses línies d’investigació, els principals resultats de les quals es resumeixen a continuació: 

Nota: les citacions bibliogràfiques que segueixen es poden consultar in extenso a la pestanya “Publicacions” del menú principal del portal BioC.


 

 ·          Biologia reproductiva                 

dmont

Borinot (Bombus hortorum pyrenaicum) visitant les flors de l'esperó de muntanya endèmic (Delphinium montanum), als Pirineus (Foto: M. Bosch)

Les fites més rellevants de la nostra recerca en biologia reproductiva consisteixen en el reconeixement del paper de l’autogàmia en l’evolució de la tribu de les Delphinieae (gèneres Aconitum, Consolida, Delphinium, Aconitella), així com l’estudi de la diversitat de l’arquitectura floral i de la relació P/O en aquest grup de Ranunculàcies (Bosch  et al., 2001; Flora 196: 1-13) i la rarificació dels pol·linitzadors adaptats a regions mediterrànies (Bosch  et al., 1997; Lagascalia 19: 545-552). Els efectes de la predació del nèctar i la competència per espècies d’insectes no pol·linitzadors en poblacions de Delphinieae també han estat avaluades, així com l’efecte de la densitat local d’individus en els mecanismes de pol·linització i reproductius en espècies americanes (Bosch & Waser, 1999, 2001, Amer. J. Bot. 86: 871-879, Oecologia 126: 76-83). Els treballs d’hibridació experimental han demostrat que les barreres genètiques interespecífiques son fràgils en Delphinium i, per tant, els mecanismes d’aïllament reproductiu son bàsicament geogràfics, fenològics o ecològics (Bosch, 1999, Arxius de la Secció de Ciències, 120, IEC). 

S’han dut a terme estudis de biologia reproductiva de diverses espècies amenaçades, com ara Petrocoptis montsicciana (Bosch  et al., 2002, Biol. J. Linn. Soc. 76: 79-90), Seseli farrenyi (Rovira  et al., 2004; Nordic J. Bot. 22(6): 727-740) –en el projecte actual es repèn l’estudi reproductiu de tàxons de les mateixes famílies, Cariofil·làcies i Umbel·líferes- Stachys maritima o Erodium rupestre i, en l’actualitat, estem ultimant (fase de publicació) l’anàlisi de l’efecte de la disploïdia sobre els paràmetres reproductius en els grups de Delphinium staphisagria i de D. fissum. L’estudi dels efectes del dimorfisme floral sobre aspectes reproductius de Thymus loscosii (Orellana  et al., 2005, Canad. J. Bot., 83, 183-193), va permetre detectar fenòmens d’apomixis en aquesta espècie ginodioica.Una revisió sobre les implicacions de la biologia de la pol·linització en conservació ha estat recentment publicada (Blanché & Bosch, 2007,  Bocconea, 21: 45-64). 


 

·          Citogenètica 

2n18

Placa metafàsica que mostra 2n=18 cromosomes en meristemes radiculars de Delphinium staphisagria (Foto: R. Orellana)

A la família Ranunculaceae, dins de la tribu Delphinieae i en el camp de la citogenètica, s’han realitzat recomptes cromosòmics i cariotips de més de 40 tàxons diferents (Puig, 1987, Estudis biosistemàtics en les espècies ibèriques del gènere Aconitum L. Tesis de Licenciatura UB; Blanché  et al., 1987, Saussurea 18: 1-10; Blanché  et al., 1990, Collect. Bot. 18: 59-74; Blanché, 1991, Arxius de la Secció de Ciències 98, IEC; Giménez, 1995, Estudios citogenéticos en especies anuales de la tribu Delphineae en Turquía. Tesi de Llicenciatura UB; Bosch, 1999 Arxius de la Secció de Ciències, 120, IEC). S’ha dut a terme una recopilació bibliogràfica exhaustiva dels recomptes cromosòmics de tota la tribu, que es pot consultar a través d’internet a:  http://www.ub.es/botanica/greb/BEP1.html (Simon  et al., 1999), que posa de manifest una gran estabilitat cromosòmica a la tribu i una  notable incidència de la poliploïdia i, en menor mesura, de la disploïdia, com a  processos implicats en l’evolució cromosòmica del grup.

A partir d’aquestes bases s’ha desenvolupat un projecte de recerca, finalitzat recentment, sobre conservació de processos evolutius derivats de la disploïdia a la regió mediterrània (Conservación de procesos de especiación de disploides del género Delphinium en la Región Mediterránea occidental, 2003-2006, IP: Maria Bosch) que ha permès introduir a l’equip tècniques de hibridació in situ d’ADN (Orellana et al, 2007, Jorn. Biol. Evol. SCB) que han aconseguit la interpretació de la reorganització genòmica que es troba a l’origen dels cariotips disploides ascendents (2n=16, 2n=18). 

Igualment, es duu a terme una continuada exploració de la diversitat cromosòmica de la flora sudamericana (Paraguai, Argentina), que ha originat diverses publicacions, especialment centrada a les famílies Asteraceae, Lythraceae i Ranunculaceae i de la flora de les Illes Canàries, sobretot en el gènere Euphorbia, del qual s'han analitzat també aspectes taxonòmics i evolutius d'espècies endèmiques.


 

 ·          Diversitat genètica 

pgm

Zimograma de la PGM (fosfoglucomutasa) en una població d'espècies anuals de Delphinium que mostra dues zones d'activitat (bandes) corresponents a dos loci isoenzimàtics (PGM-1 i PGM-2) (Foto: M. Bosch)

Des de fa anys l’equip disposa del laboratori on s’ha posat a punt la tècnica de electroforesi d’isoenzims per al gènere Delphinium (esperons de cavaller)amb la qual s’ha demostrat l’existència d’erosió genètica en espècies endèmiques diploides, mentre que les endèmiques poliploides mantenen nivells elevats de polimorfisme isoenzimàtic. S’ha establert l’existència de marcadors moleculars (duplicacions en alguns loci enzimàtics) de nodes evolutius significatius i s’ha proposat un model de diversitat per a les espècies anuals (subgènere Delphinium) mitjançant l’estudi de la correlació entre distàncies genètiques i distàncies geogràfiques (Blanché  et al., 1997, Lagascalia 19: 59-82). Les dades obtingudes dels estudis isoenzimàtics a les poblacions de les espècies de Delphinium estudiades han permès proposar mesures de conservació per a algunes que presenten qualificació d’amenaçades: D. montanum (Simon  et al., 2001, Biol. Conserv. 98: 305-314) o D. pentagynum subsp. formenteranum (López-Pujol  et al., 2003, Biodiv. Conserv. 12: 1937-1951). S’han identificat nivells baixos de diversitat genètica isoenzimàtica a l’espècie rara disploide D. staphisagria (Orellana  et al., en revisió, Conserv. Gen.), probablement relacionats amb una dispersió mitjançada pels humans a causa de l’ús com a medicinal (pediculicida, “matapoll”) des de temps remots. 

Sobre el fenomen de la fragmentació de poblacions i els  efectes sobre la diversitat genètica i la biologia reproductiva d’espècies endèmiques amenaçades, s’ha comprovat una pèrdua de diversitat al·lèlica en poblacions de mida petita a Seseli farrenyi (López-Pujol  et al., 2002, Bot. J. Linn. Soc. 138: 305-314), Petrocoptis montsicciana (López-Pujol  et al., 2001, Canad. J. Bot. 79: 1379-1389), Stachys maritima (López-Pujol  et al., 2003, Plant Biol. 5: 504-512), Erodium rupestre (López-Pujol  et al., 2006, Biochem. Syst. Ecol., 34: 219-230), Silene sennenii (López-Pujol  et al., en premsa, Conserv. Gen.) i a algunes espècies de Delphinium (Bosch  et al., 1998, Biol. Conserv. 86: 57-66, Orellana et al., en premsa, Biol. J. Linn. Soc.) totes entomòfiles i al·lògames facultatives. Contràriament, en espècies endèmiques anemòfiles d’Artemisia (Torrell  et al., 1999, Canadian J. Bot. 77: 51-60) aquest fenomen es veu mitigat per altres mecanismes de flux gènic i s’hi mantenen nivells elevats de diversitat genètica. També s’han detectat nivells elevats de diversitat isoenzimàtica en espècies poliploides, com ara  Thymus loscosii (López-Pujol et al., 2004, Ann. Bot. 93(3): 323-332); aquest estudi també va demostrar l’origen autotetraploide de l’espècie, mentre que es va establir un origen al·lotetraploide per a D. montanum (López-Pujol et al., 2007, Bot. J. Linn. Soc. 155:211-222), juntament amb la identificació dels patrons de compartimentació de la diversitat genètica. Finalment, s’ha pogut escometre l’estudi de les relacions entre heterozigosi i fittness a D. bolosii (Orellana et al., , Flora 202: 161-168) com un primer pas cap a estudis orientats a una escala intrapoblacional de detall, que és el nivell de treball del projecte actualment en curs.  


 ·          Aplicacions a la Conservació 

 

Procés de restauració ecològica (març de 2003) de la pedrera "La Martinenca" (Alcanar, Montsià) en un projecte contractat per Valenciana de Cementos (Grup Cemex). Foto; M. Salgot

El conjunt de contribucions resumit fins ara recopila aportacions a l’estudi de la biologia poblacional i l’evolució d’espècies que tenen caràcter d’amenaçades i/o endèmiques i, de manera sistemàtica, inclouen recomanacions de conservació. No obstant, d’altres estudis han estat orientats directament, des de la seva gènesi, a la preservació de tàxons amenaçats, en el marc de projectes i contractes específics. Així, l’equip del BioC ha preparat durant 3 anys (2000-2002) els plans de recuperació de dues espècies del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (D. bolosii, T. loscosii) per al  Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya (Bosch et al., 2006, Bocconea 19:89-101) i s’han iniciat estudis preliminars de l’estat de conservació d’Aquilegia paui, a partir d’un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. L’experiència de l’equip en el treball amb espècies amenaçades ha obert la participació en la gestació de la Lista Roja de flora amenazada española (Aizpuru et al., 2000, Conservación Vegetal, 6) i en el posterior “Libro Rojo“ (Bañares et al., 2003, MIMAM), així como la participació, en la actualitat, en el projecte de Llibre Vermell de Flora vascular Endèmica i Amenaçada de Catalunya, finançada per l’ Institut d’Estudis Catalans.                 

Els treballs adreçats directament a la conservació de la biodiversitat es completen amb informes, dictàmens i projectes que avaluen les afectacions de les obres d’infrastructures (per exemple, informes per a l’Ajuntament de Subirats o de l’afectació sobre la flora de les obres de conducció del Plan Hidrológico Nacional) o proposen mesures correctores (treballs per al Pla Director de camps de golf de Catalunya) o, fins i tot, han significat el disseny i execució de projectes de restauració ecològica (Pedrera “La Martinenca”, Alcanar, IP: M. Salgot). També cal considerar en aquest apartat la redacció de catàlegs d’espècies amenaçades en d’altres països, com ara les regulades per la normativa CITES de regulació del comerç internacional (Conveni de Washington) que afecten espècies amb tràfic sovint il·legal destinades a la seva venda com a ornamentals. En aquest àmbit hem de referir les guies il·lustrades de cactàcies i orquídies del Paraguai (Simon & Pin,  2005, Guía Ilustrada de Cactus del Paraguay i Simon, en premsa, Guía ilustrada de Orquídeas de Paraguay) 


·          Bancs de dades de biodiversitat 

cromocat

Darrera actualització (desembre de 2006) de les dades del banc de dades cromosòmic CROMOCAT, que constitueix un mòdul dins del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BIOCAT). Foto: J. Simon

 Finalment, cal assenyalar l’activitat del grup en el disseny i gestió de bancs de dades, principalment de diversitat genètica, com a instrument de suport a la recerca en biologia de la conservació. Aquesta etapa es va iniciar amb la creació del banc de dades CROMOCAT, que va ser el primer en funcionar en obert a Europa sobre recomptes cromosòmics (Simon & Blanché, 1997, OPTIMA Newslett. 32: 6-7; Simon et al., 2001, Bocconea 13: 281-297). Posteriorment, s’han produït mòduls específics d’informació citogenètica integrats a bases de dades generals de biodiversitat consultables via internet (BIOCAT, a http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html, des de 2001) i específics de diversitat cromosòmica a escala europea (Phytokaryon a Euro+Med Plant Base, www.euromed.org.uk), així como un Sistema Integrado de Información sobre diversidad genética de la flora de Paraguay (SIDIGE, que inclou la base CROMOPAR, Base de datos cromosómicos de la flora vascular del Paraguay, finançada por la Agencia Española de Cooperación Internacional, cf. Molero et al., 2002).

El 1999 es va preparar un primer esborrany de base de dades de diversitat genètica molecular per als organismes vius de Catalunya, en el marc de l’Estratègia Catalana per a la Conservació i Ús sostenible de la Biodiversitat (Blanché et al., 1998, Identificació dels components de la diversitat biològica: Gens i Genomes, IEC).  Des d’aleshores l’equip ha anat participant en diverses aproximacions a la creació d’un sistema d’informació genètica per a la flora, bé des de la International Comission for Karyosystematics and Molecular Systematics de la societat científica OPTIMA, bé, des de 2005, en el desenvolupament d’un mòdul específic  (GENOCAT) per al Banc de dades de biodiversitat  BioCat (Conveni amb la Generalitat de Catalunya, IP: Xavier Font), en curs de realització i, encara, en la fase de proves del banc d’informació i anàlisi de genotips SAGE (EXEGEN, IP: Juli Caujapé) (Blanché & Simon, 2007, XII OPTIMA Meeting) Addicionalment l’equip ha treballat en la preparació de models de bases de dades específiques per a etnobotànica i usos medicinals de les plantes (Blanché et al., 1996, Monogr. Jard. Bot. Córdoba 3: 63-68 i Bonet & Simon in Bonet, 2001, Tesi Doctoral).