Josep Peñuelas, Premi de Medi Ambient

 El Premi de Medi Ambient 2008, que convoquen conjuntament l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i l'Obra Social Caixa Sabadell, ha correspost enguany a l'ecòleg Josep Peñuelas, president de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN), filial de l'IEC. El guardó serà lliurat el proper dimecres, 2 d'abril, a les 19 hores, a la sala d’actes de Caixa Sabadell, de Barcelona, i s’avança a la celebració dels Premis Sant Jordi 2008.

J. Peñuelas és llicenciat en Biologia i en Farmàcia i, en l'actualitat és investigador del CREAF i professor d'investigació del CSIC. Felicitats des del Portal BioC !

 

Més informació:

Matapoll

per M. Renée Orellana

Delphinium staphisagria L., Sp. Pl. 531 (1753)

Individu de matapoll (Delphinium staphisagria L.) Foto: M. Bosch

 

Tàxon estudiat per l’equip del BioC dins del projecte de recerca Conservación de procesos en especies disploides de Delphinium del Mediterráneo Occidental, dirigit per Maria Bosch i finançat pel Plan Nacional de I+D del Ministeri d’Educació i Ciència. Part de les informacions incorporades a la fitxa són encara inèdites o en curs de tractament.

DESCRIPCIÓ

És una herba anual o bianual, de 50-100 cm,  tot i que s’han arribat a observar exemplars robustos que atenyen els 2 m d’alçada. Generalment amb pilositat patent i glandulosa. Fulles palmatilobades a palmatipartides, pubescents, amb (3)5-7 lòbuls. Flors esperonades d’un blau violat, disposades en raïms (Figura 1). La flor és formada per 5 sèpals, 4 de laterals i un de posterior, que té forma d’esperó força curt, de (2) 4-5 mm (molt més curt que les altres espècies de Delphinium, vegeu per exemple la fitxa corresponent a l’esperó de Formentera; els pètals són en nombre de 4, dos que s’endinsen parcialment a l’interior de l’esperó i dos d’exteriors, habitualment disposats horitzontalment, barrant el pas als estams i als carpels. El fruit és format per (2)3 fol•licles que contenen poques granes (generalment 2-3), negres i molt grosses, de 5-7,5 mm, les de dimensions més grans del gènere (caràcter diagnòstic amb d’altres tàxons propers).

Figura 1. Visió general i inflorescència de D. staphisagria (Foto: M. Bosch, 2005)

Nombre cromosòmic: 2n=18 (Bosch, 1999)

BIOLOGIA

Al matapoll s’observa un fenomen rar de especiació cromosòmica dins el context de la flora mediterrània, denominat disploïdia ascendent. Es tracta de l’increment del nombre cromosòmic bàsic en un o uns pocs parells de cromosomes. Així, a excepció de D. staphisagria que presenta x=9, el nombre cromosòmic bàsic del gènere Delphinium de x=8 és constant, de manera que les espècies diploides presenten 2n=16 cromosomes i, les tetraploides, 2n=32.

El procés de reorganització cromosòmica pot suposar esdeveniments de fissió, fusió o inversions cromosòmiques, entre d’altres (Jones, 1978). La nostra hipòtesi sobre l’origen del parell de cromosomes addicionals de D. staphisagria (9 parells en lloc de 8), suposa la fragmentacio d’algun dels parells del complement cromosòmic original, seguit de reorganització genòmica del nou complement. Per això hem realitzat un estudi citogenètic mitjançant tècniques d’hibridació in situ en D. staphisagria (2n=18) i D. pictum (2n=16, espècie propera orfològicament), on ha estat detectada una profunda reorganització dels cariòtips, a partir de fenòmens de fusió/fissió (Orellana et al., 2007 i dades inèdites).

 

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA

El matapoll és una planta endèmica de la regió Mediterrània, on té una extensa distribució continental i insular: des del Marroc fins a la zona mediterrània d’Anatòlia, incloent la península Ibèrica, el Llenguadoc, la Provença, Itàlia i Grècia, així com les illes Canàries, Balears, Córcega, Sardenya, Sicília, Creta i diverses altres illes menors. Als Països Catalans, es coneix relativament abundant de la Marina Alta i zones properes, de Mallorca i d’Eivissa. Existeixen citacions de Menorca (Algendar) i del Rosselló (Banyuls), no retrobades des de fa molts anys.


Figura 2a. Població de D. staphisagria a Aradena, illa de Creta. (Foto: M. Bosch, 2005)

 


Figura 2b. Hàbitat de D. staphisagria del N. del Marroc: pr. Tétouan (Foto: M. Bosch, 2005)

 

HÀBITAT

L’hàbitat natural del matapoll són clarianes i espais marginals i pedregosos de formacions de màquia o garriga, en penya-segats i gorges, de bioclima mediterrani i baixa/mitjana altitud. Tanmateix, prefereix indrets ruderalitzats i sòls ben nitrificats (condició favorable per a la producció dels alcaloides diterpènics característics que conte) i és en aquest tipus d’hàbitat on es troben les poblacions més nombroses.

La preferència per aquests hàbitats secundaris i la seva àmplia distribució semblen estar relacionades amb una dispersió, almenys parcialment, d’origen antròpic a causa l’ús medicinal de la planta des de l’època romana (Font Quer, 1973). La manca de correlació entre distàncies geogràfiques i distàncies genètiques detectada, en recerques encara en curs, avalaria aquesta hipótesi.

 

USOS

Malgrat que es tracta d’una espècie molt tòxica a causa dels alcaloides diterpènics (compte a l’hora de manipular-ne plantes i, sobretot, les granes!), D. staphisagria ha tingut múltiples usos terapèutics, des d’afrodisíaca fins a antineuràlgica, però destaca la utilització de les granes com a parasiticida del cabell i en usos dèrmics, propietat per la qual ha rebut el nom popular de “matapoll” (igualment com d’altres espècies ben diverses, com ara Daphne gnidium, emprades com a pediculicides, i anomenades també matapolls).

Actualment és conreada com a ornamental (en diversos països) i per a la producció de derivats en terapia homeopàtica (a Eivissa, on també és silvestre).

  • Enllaç a la pàgina de D. staphisagria de la  Delphinium Society, societat britànica especialitzada en el conreu d’esperons ornamentals

 

ESTAT DE CONSERVACIÓ

Malgrat l’àmplia distribució del matapoll és una planta localment rara, amb poblacions clarament delimitades en zones molt precises (Figures 2a i b,  i 3).
Figura 3. Nucli poblacional dens de D. staphisagria a Cosa (Toscana, Itàlia) (Foto: M. Bosch, 2005)
Amenaces
Les principals amenaces per a aquesta espècie fan referència, d’una banda, a la inestabilitat demogràfica poblacional que comporta el cicle anual (o bianual), amb fortes oscil•lacions que fan que durant anys certes poblacions pràcticament hagin desaparegut, amb els conseqüents episodis de coll d’ampolla genètics, que es corresponen amb nivells relativament baixos de diversitat genètica detectats (Orellana et al., inèdit). De l’altra, al canvi d’ús tradicional de la terra, especialment de pèrdua d’explotacions ramaderes que modifiquen el mosaic d’enclavaments remoguts i nitrificats, de manera que les poblacions es veuen amenaçades de forma directa o indirecta, a través de la modificació dels hàbitats.

Aquests efectes es detecten a escala local, mentre que en certes zones es mantenen censos poblacionals força elevats (Creta, Andalusia). No obstant, s’han reportat extincions en poblacions del Llenguadoc, de Còrsega, d’illots mediterranis, les citades del Rosselló (més d’un segle) i de Menorca (mig segle), al nord del Marroc (una de les poques poblacions conegudes extingida des de 1981) o a les Canàries (C. Blanché, com. pers.). Precisament, amb l’objectiu d’aportar una base científica per a una correcta gestió i conservació de l’espècie, s’ha dut a terme un ampli estudi de la diversitat genètica de D. staphisagria (Orellana et al., en revisió).

Protecció legal
Catalogada com a amenaçada al Llibre Vermell de França (Olivier et al., 1995) i protegida a França ( Arreté du 20 Janvier 1982 Relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (JONC du 13 mai 1982, titre modifié par Arr. du 31 août 1995, art.1er.)

 

CARACTERÍSTIQUES BIOLÒGIQUES ORIGINALS DEL MATAPOLL I ESTUDIS EN CURS

Dins del gènere Delphinium, D. staphisagria és considerat un cas molt particular: presenta les granes més grosses del gènere (Figura 4); un sistema reproductiu complex amb preferència per l’al•logàmia, però que permet també l’autogàmia; la reduïdíssima mida de l’esperó en relació a la resta de l’estructura floral (Bosch et al., 2001), amb molt baixa producció de nèctar; i el seu nombre cromosòmic de 2n=18 (Figura 5), mentre que el nombre usual a la majoria de les espècies és de 2n=16 (Bosch et al., 1999)

 


Figura 4.  Granes de D. staphisagria (Foto: M.R. Orellana)

 


Figura 5. Metafase somàtica amb 2n=18 cromosomes (Foto: M.R. Orellana)

 

Aquesta darrera característica, la disploïdia ascendent (atès que el nombre cromosòmic de base x=8 s’incrementa a x=9) ha estat reportada únicament en dues espècies de les més de 370 descrites per a Delphinium (Malyutin 1987, actualitzat per Blanché, com. pers.).  L’origen d’aquesta modificació cromosòmica està essent estudiat en l’actualitat, en el marc de la tesi doctoral de R. Orellana, en base a l’anàlisi de marcadors moleculars situats als diversos braços dels cromosomes que permetin reconstruir els fenòmens de reorganització cromosòmica. Els resultats preliminars indiquen un procés d’evolució cariològica complex, que hauria generat una nova estructuració cromosòmica a la base de la gènesi d’una nova estirp, amb noves combinacions genètiques presents als complements de 2n=18.
Aquesta particular característica cromosòmica específica, converteix el cas del matapoll en un model molt interessant per a futurs estudis d’evolució en grups d’espècies mediterrànies i, a més, constitueix un patró evolutiu original, mereixedor de protecció, d’acord amb les tendències actuals en Biologia de la Conservació que promouen, a més de la protecció dels tàxons en sí mateixos, la necessitat de conservar-ne les possibilitats evolutives i els processos que són a l’origen de la biodiversitat.
A més dels estudis evolutius, es troben en curs de finalització els estudis de biologia reproductiva del matapoll, una espècie que presenta una reducció dels trets especialitzats de pol•linització habituals als Delphinium, associats a l’increment de mida espectacular de les granes i a taxes elevades d’endogàmia que també estan essent avaluades per tècniques al•loenzimàtiques, després de la recol·lecció de mostres foliars al llarg de tota la regió mediterrània en els anys anteriors.

M. Renée Orellana durant el treball d’encreuaments experimentals al Servei d’Hivernacles i Vivers de la Facultat de Farmàcia de la UB, per a l’estudi dels sistemes reproductius de D. staphisagria (Foto: M. Bosch, 2004)

 

M. Bosch durant la campanya d’estudi de la pol·linització del matapoll a Mallorca (Foto M.R. Orellana, 2006)

 

Mapa de les localitats mostrejades per l’equip del BioC (2003-2007) per a l’estudi de la diversitat al·loenzimàtica de D. staphisagria en tota l’àrea de distribució.

 

BIBLIOGRAFIA

Bosch, M. (1999) Biologia de la reproducció de la tribu Delphinieae (Ranunculaceae) a la Mediterrània occidental. Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
Bosch, M., Simon, J., Molero, J. & Blanché,  C. (2001) Breeding systems in tribe Delphinieae (Ranunculaceae) in the Western Mediterranean area. Flora 196:101–113
Font-Quer, P. (1979) Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. Labor, Barcelona
Jones, K. (1978) Aspects of chromosome evolution in higher plants. Advances in Botanical Research 6: 120–194
Malyutin, N.I. (1987) The system of the genus Delphinium L. based on the morphological features of seeds. Botaniceski Zhurnal 72:683–693
Olivier, L., Galland, J.P., Maurin, H. &  Roux, J,P. (1995) Livre rouge de la flore menacée de France. Tome I: espèces prioritaires. Museum National d’Histoire Naturelle-Institut d’écologie et de Gestion de la Biodiversité. Service du Patrimone Naturel, Paris
Orellana, M.R.,  L. Khrustaleva, A Rovira, C. Blanché, H. de Jong & M. Bosch.  (2007). Relaciones genómicas entre Delphinium staphisagria y D. pictum (Ranunculaceae). VII Jornada de Biologia Evolutiva . SCB/IEC. Barcelona

 

FITXES ANTERIORS DE “La Planta del Mes”

 

Esperó de Formentera (per C. Blanché)

Corniol dels Ports (per M.C. Martinell)

 

Nous recursos al Portal BioC

Relació de nous enllaços de documentació incorporats a la pestanya de recursos del Portal BioC, a l'apartat de fitxes, llistats, llibres vermells, etc. En aquesta ocasió, es refereixen a fitxes de flora endèmica insular i de flora exòtica invasora.

The Top 50 Mediterranean Islands Plants

Amb aquest títol, el grup d'especialistes en plantes mediterrànies insulars de la IUCN/SSC (MIPSG), va editar l'any 2005 aquest llibre en anglès, després traduït a l'espanyol.  El llibre presenta, en format de fitxa, una selecció de 50 espècies amenaçades presents en 12 illes o arxipèlags de la Mediterrània, on s'inclouen també les de Balears. L'arxipèlag contribueix de forma significativa en aquesta relació dels top 50, amb un total de 8 espècies:

Apium bermejoi (Menorca), Arenaria bolosii (Mallorca),Brimeura duvigneaudii (Mallorca), Euphorbia margalidiana (illots d'Eivissa), Femeniasia balearica (Menorca), Ligusticum huteri (Mallorca), Lysimachia minoricensis (Menorca), Naufraga balearica (Mallorca), Medicago citrina (Eivissa, Cabrea, Columbrets i costa alacantina).

Ara, la informació de les fitxes d'aquestes espècies es pot consultar a través del llibre disponible a internet en versió anglesa i també enllaçat al nostre Portal del BioC.

  • Pdf descarregable. UICN.

INVASIBER

Enllaç al web amb fitxes corresponents a diverses espècies del projecte INVASIBER (Especies exóticas invasoras de la Península Ibérica), finançat a càrrec d’una Acció Especial del MEC, amb dades sobre la distribució i la biologia de les plantes.

Són autors de les 16 fitxes disponibles: Joan Font, Sandra Soto, Iñigo Sánchez, María Inmaculada Romero, Sergi Brull, Luis Antonio Bohigas, Josep Rost i Daniel Guillot . Hi ha quatre fitxes suplementàries d’Alba Vergés referides a espècies d’algues invasores.


PLANTES ENVAHISSANTES DE LA RÉGION MEDITERRANÉENNE

Unes altres setze espècies invasores de la regió mediterrània (alguna coincident amb les anteriors) són objecte de fitxes monogràfiques, que, a més de dades biològiques i geogràfiques, ofereixen instruccions de gestió i alternatives de substitució en el cas d’espècies ornamentals (per exemple, ús d’híbrids estèrils, etc.). Les fitxes són publicades per l’AME (Agence Méditerranéenne de l’Environement) de la regió Llenguadoc-Rosselló i, igualment que les d'INVASIBER, resten enllaçades a la pestanya de recursos del Portal.
 

 

Novetats editorials

Charles Darwin. La fecundación de las orquídeas (2008)
Traducció a l’espanyol de Carmen Pastor.

 Abans d’entrar a l’any 2009, en què s’escau el bicentenari del naixement de Charles Darwin (1809-1882), l’editorial Laetoli presenta la “Biblioteca Darwin”, una col•lecció de traduccions dels textos escrits per l’autor anglès, sota la direcció de Martí Domínguez,  professor de la Universitat de València. El primer lliurament d’aquesta col•lecció és La fecundación de las orquídeas, ja en venda a les llibreries.

320 pàgines
ISBN 978-84-935661-8-0
19,00 euros
Més informació

 

El Tejo en el Mediterráneo Occidental (2007)
Editat a cura de Lluís Serra

Aquest llibre recull les ponències del congrés 'Jornadas internacionales sobre el tejo y las tejeras en el Mediterráneo Occidental', celebrat a la Font Roja d’Alcoi entre el 19 i el 22 de juny de 2006, en el marc del projecte LIFE sobre restauració i posada en valor d’hàbitats d’alta muntanya. Aquestes jornades tindran continuïtat en una propera sessió que tindrà lloc el proper mes de juny de 2008 a Olot.
 
Les diverses contribucions fan referència a aspectes biològics, de gestió, ecològics, d’aprofitament i de conservació del teix (Taxus baccata) a diversos territoris occidentals (comunitats autònomes espanyoles, Portugal, Sardenya, Còrsega i el Magrib), fent un total de 22 ponències. L’obra és editada per Lluís Serra i es pot descarregar directament d’internet [enllaç al pdf ]

208 pàg.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Territori i Habitatge
ISBN 978-84-482-4547-4
Edició:  Lluis Serra Laliga
Impressió: Gráficas Alcoy

 

Última Hora:

Premi Recull per a Matèria Viva, de Teresa Franquesa

En la 44ena edició dels premis Recull, marcada per la notable quantitat d'originals presentats (121 de 112 autors) i per una qualitat mitjana força apreciable, segons el president del jurat, Vicenç Llorca, la biòloga i botànica barcelonina Teresa Franquesa va rebre ahir a Blanes el premi Joaquim Ruyra de narrativa per Matèria viva, una vintena d'històries entrellaçades i creades al voltant d'una sèrie d'objectes evocadors, com si fossin «flaixos de memòria molt selectiva», amb paraules de l'autora.

Teresa Franquesa i Codinach va realitzar la seva tesi doctoral sobre flora i vegetació de el Cap de Creus (publicada el 1995 per l’Institut d’Estudis Catalans: El paisatge vegetal de la península del Cap de Creus). Podeu veure’n una imatge treballant al camp amb membres del BioC a la pestanya Àlbum de fotos del Portal del BioC

Notícia 2.03.2008 al diari El Punt

E-flaixos de Conservació, 3

Recull de notícies sobre iniciatives de reforestació i resolució del Concurs per a l’Increment de la Biodiversitat de la Fundación Biodiversidad

 

Sembren amb un helicòpter la serralada Litoral a Cabrera

Plantem el futur

Campanya de plantació de 35.000 arbres el proper 30 de març a diversos llocs de Catalunya, de la Fundació Territori i Paisatge amb la col•laboració de Catalunya Ràdio

Premi de 200.000 euros per a la rehabilitació del Congost

El primer Concurs per a l’Increment de la Biodiversitat, convocat per la Fundación Biodiversidad, amb el Ministeri de Medi Ambient i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha premiat amb 200.000 euros el projecte de rehabilitació d’ambients fluvials del riu Congost. El projecte ha estat presentat per l’Ajuntament de Granollers i ha estat seleccionat amb 14 altres projectes, d’entre els 86 que s’hi havien presentat. La restauració afecta un tram fluvial de 2 km de longitud i té diverses fases que inclouen la recuperació de vegetació de ribera i l’eliminació d’espècies invasores. Un altre projecte premiat al mateix certamen és el de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, referit a recuperació de fauna.
 
  • Notícia 25.02.2008. Fundación Biodiversidad

A propòsit de la Llei de Biodiversitat (1)

A propòsit de la Llei de Biodiversitat (1)

Cèsar Blanché
 

Des del Portal del BioC, s’ha anat informant del procés d’aprovació de la Llei espanyola de Biodiversitat, finalment publicada al BOE del 14 de desembre de 2007. Ja han passat dos mesos llargs i podem començar a valorar el seu contingut i les conseqüències que ha de tenir per a la implantació de mesures efectives de conservació de la flora.

La Biologia de la Conservació és, per definició (Meffe et al., 2006) , una ciència multidisciplinar i un dels àmbits més rellevants que cal abordar per dur a la pràctica les accions de conservació que els estudis biològics recomanen és, precisament, el jurídic, sovint poc considerat pels nuclis d’investigadors. En canvi, la traducció efectiva de les propostes científiques en accions de conservació realitzables depèn, en gran mesura, dels instruments legals i de la manera com aquests són aplicats. De fet, en més d’una ocasió, la Society for Conservation Biology s’ha preocupat d’avaluar el grau d’execució real del conjunt de mesures de conservació que els treballs científics aconsellen. En una revisió relativament recent (Fazey et al., 2005) dels més de 600 articles publicats a les tres principals revistes internacionals del camp de la Biologia de la Conservació (Conservation Biology, Biological Conservation i Biodiversity and Conservation) al llarg de tres anys, el percentatge de treballs de rellevància significativa per a la política de conservació no era pas més del 20% i, per a la gestió, de poc més del 30 %. En conclusió, em sembla que ens cal prestar una mica més d’atenció a la pràctica de la conservació si, com a científics, volem incidir en una millora efectiva del grau de protecció de les espècies vegetals.

La Llei espanyola de Biodiversitat (Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en endavant, LPNyBD) és, sens dubte, un dels instruments jurídics que més determinaran les polítiques de conservació de la flora en els propers anys al nostre país. Es tracta d’una llei molt extensa, que amb els annexos ocupa 53 pàgines del Butlletí Oficial de l’Estat i, per tant, complexa i amb conseqüències encara difícils d’avaluar a hores d’ara. En aquesta E-Opinió en farem una valoració general i, en un segon article, mirarem de destriar-ne les conseqüències concretes i els mecanismes d’aplicació derivats del seu posterior desenvolupament.

Una Llei de bases?

La primera cosa que hom pot deduir de la lectura de la LPNyBD és que ha volgut integrar en un sol text jurídic la multiplicitat de normatives relatives a conservació de la diversitat biològica pre-existents, i no només actualitzar la Llei 4/1989, de Conservació d’espais naturals i de flora i fauna silvestres, amb prop de dues dècades de vigència. Llevat dels àmbits de regulació de la pesca, exclosos expressament de la nova llei, s’hi inclou la transposició de la normativa comunitària europea, l’aplicació dels tractats internacionals signats per Espanya, els llistats i catàlegs d’espècies protegides a escala estatal, els instruments organitzatius (òrgans, comissions, etc.), la participació ciutadana, els règims de sancions, el dipòsit de l’inventari de biodiversitat, els objectius i accions d’un Pla estratègic estatal de conservació, les directrius d’ordenació de l’ús de recursos naturals, els corredors ecològics, la catalogació d’hàbitats, el règim de protecció d’espais naturals (terrestres i marins), la xarxa Natura 2000, les espècies invasores, la promoció de l’ús sostenible i l’accés als recursos genètics de la BD, entre d’altres. Per si fos poc, la LPNyBD inclou 8 annexos amb llistes d’espècies actualitzades. Aquesta extensa i variada composició de la Llei té la virtut d’agrupar en un sol text moltes normatives disperses, però també el fa complex i desigual.

Tanmateix, la prolixitat i el grau de detall de molts dels aspectes tractats a la nova Llei 42/2007 fan dubtar del caràcter de normativa “bàsica” que es propugna ja des del preàmbul. Més aviat, hom té la impressió que s’intenta regular amb molta precisió tots el àmbits possibles i mirar de deixar el mínim marge a la reglamentació posterior (i, encara, s’hi estableixen mecanismes de desenvolupament ben detallats amb terminis, finançament i composició dels organismes ben definits).

Per una banda, és cert que aquest elevat grau de concreció pot permetre evitar els endarreriments i els incompliments derivats de la poca eficiència o del desinterès d’organismes i institucions que haurien d’aplicar els preceptes de la llei, tal com s’ha pogut comprovar, malauradament, en la pràctica real del darrer quart de segle. Però per l’altra, també em sembla força clar que, tot i la declaració formal de normativa bàsica, la LPNyBD fixa amb un excés de detall extrems que, fins i tot, podríen vulnerar les competències de les Comunitats Autònomes en aquesta matèria i encara podríem veure la presentació d’algun recurs davant del Tribunal Constitucional.
 
 
 
 
 
Inici de la Llei 42/2007, tal com apareix al BOE 

 

Una llei nacionalitzdora

I és que diversos paràgrafs de la LPNyBD semblen aprofitats per eixamplar al màxim les competències de l’estat, vorejant la tutela i la limitació de les competències autonòmiques, en especial en l’àmbit, tan sensible, de les competències compartides, dinàmica que s’ha fet habitual al llarg de les darreres legislatures. En qualsevol cas, si la LPNyBD no té finalment cap entrenbanc, serà a causa del marge que deixa la (segons el meu entendre) deficient redacció de l’Estatut de Catalunya, que en la versió vigent (recordem-ho,  pendent de la resolució del Tribunal Constitucional) estableix, a l’art. 144, en un precari equilibri conceptual, les competències de la Generalitat en matèria de conservació de la biodiversitat (vegeu Nota 1 )

Així, el preàmbul ja estableix que aquesta Llei substitueix la Llei 4/1989 de Conservación de espacios naturales y de flora y fauna silvestresque introdujo en España […] el Derecho de de conservación de la naturaleza internacionalmente homologable”, omentent, per exemple, l’existència de la Llei catalana 12/1985 d’espais naturals, força anterior, i de tota la legislació que se n’ha derivat (recorreguda al seu dia, per cert, al Tribunal Constitucional i que ja va ser motiu de conflicte de competències).

El Títol I de la LPNyBD, que estableix definicions i organismes, inclou la creació (art.7.) d’una Comisión estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, com a mecanisme de cooperació entre administracions públiques, Estat i Comunitats Autònomes (CCAA)  –com si aquestes no fossin part de l’estat- però a l’art 8 es defineix un Consejo Estatal anàleg, amb participació de professionals, científics, empresaris, sindicats i ecologistes, on les CCAA s’integraran “con voz pero sin voto “. Això sí, la semàntica dels organismes els qualifica sempre d’”Estatales” (i no de “Nacionales”, com venia essent habitual).

Aquesta mateixa línia es va repetint al llarg de tota la LPNyBD (cf. Nota 2 ).

Un aspecte important per al cas de Catalunya, és que hi és prevista la  possibilitat de fórmules de col•laboració entre CCAA amb espais protegits a cavall de dues comunitats (Art 36.2), pensant en les adjacents del País Valencià i d’Aragó, així com l’establiment de convenis  transfronterers per a territoris també contigus (art. 40), en relació a la Catalunya Nord o Andorra. No hem d’oblidar que moltes espècies de flora rares, endèmiques i/o amenaçades de Catalunya tenen àrees que abracen més d’un d’aquests territoris administratius. Pel que fa a Natura 2000, ja és coneguda la participació de l’estat en tota tramitació executada en els darrers anys, que a la LPNyBD es veu reforçada ara per unas Directrices de conservación de la red Natura 2000 elaborades pel MIMAM que seran el marc de planificació i gestió dels espais de la Xarxa. (art 41), també per a les CCAA.

El Títol IV s’ocupa de les Reserves de la Biosfera, derivades dels programes UNESCO i, doncs, amb un fort component d’arrels culturals de l’ús de la biodiversitat.  Malgrat la reivindicació tradicional de presència directa de Catalunya als òrgans de la UNESCO, la Llei especifica clarament que aquestes Reserves de la Biosfera (com ara el Massís del Montseny) seran supervisades i avaluades per un Comité español MAB (aquest, de composició no regulada per la LPNyBD).

Finalment, al Títol V, que inclou els instruments financers de tota la política de conservació es on es crea el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad  “[..] que actuará como instrumento de cofinanciación dirigido a asegurar la cohesión territorial […]” ( Art. 74, i repetit, al Preàmbul: 51279). No s’oculten pas, doncs, les intencions, precisament a l’apartat de finançament. Aquest tipus de raonament, que ha dut a la vulneració de l’Estatut en d’altres disposicions recents segons dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (com ara la Llei de Dependència), es basa en la pràctica d’aprofitar una situació d’insuficiència econòmica per oferir finançament addicional, sempre que sigui sota la supervisió de l’estat (d’altres exemples els podem trobar a l’àmbit cultural, amb l’aportació de fons estatals, a canvi de l’entrada de l’estat als consorcis gestors de grans museus o del Teatre del Liceu, això sí, amb l’aquiescència de l’actual  -i de l’anterior- administració catalana). Alguns detalls d’aplicació d’aquest fons financer de la LPNyBD són ben clarificadors. Així, el fons ha de servir per posar en pràctica programes com: suport a gestió forestal sostenible, prevenció estratègica d’incendis forestals, custòdia del territori i protecció d’espais naturals i forestals on participi financerament l’Administració de l’Estat.  Fins i tot, aquest fons ha de permetre la concessió d’ajuts a associacions sense ànim de lucre “de ámbito estatal”, en un nou intent de regular i de controlar les ONGs (semblantment amb el que ja ocorre amb el destí del percentatge de la creueta de la declaració de renda). Diverses organitzacions i associacions de defensa de la natura de Catalunya, del País Valencià o de les Illes Balears es veurien excloses d’aquests ajuts perquè no són entitats d’”ámbito estatal”, de manera que la consistència de llurs propostes no s’acredita pas per la seriositat del treball de molts anys, sinó per l’ámbito. Per descomptat, la gestió de les subvencions serà de les CCAA, però el funcionament del fons serà regulat per decret (art. 74.3 i 74.4).
 
Les causes i les conseqüències 

Em sembla que ha quedat prou clara, doncs, la reiterada inclusió de detalls centralitzadors en la redacció a la nova Llei de Biodiversitat (paradoxalment de diversitat?), que només es poden entendre des d’una posició de recel i de desconfiança cap a la realitat plurinacional de l’estat espanyol i, per tant, d’una presa de posició política a la qual, que jo tingui coneixement, no s’ha produït cap resposta de les institucions catalanes.

No obstant, em temo que cal atorgar a l’estat una raó per a aquesta desconfiança. I és la poca eficiència d’algunes comunitats autònomes per posar en funcionament mesures efectives de conservació de la biodiversitat durant la vigència de l’antiga llei. I, més precisament, la pràcticament nul•la implicació de la Generalitat de Catalunya en la conservació de la flora en tots aquests anys. La manca de desplegament legislatiu (encara avui, tan sols cinc espècies de flora protegides a tot el Principat i una llista força deficient i antiquada de protecció local parcial en alguns espais del PEIN), la manca de cap mena de programa estratègic (prioritzat i finançat) per la conservació de plantes i, fins i tot, l’incompliment de la llei vigent (obligatorietat de plans de recuperació per a les espècies catalanes incloses al Catálogo Nacional de Especies Amenaçades, encara inexistents després de 18 anys de la seva publicació al BOE!), són motius de pes per al recel.

Lamentablement, des d’un punt de vista nacional, la poca cura del propi patrimoni biològic vegetal (tan propi com el patrimoni cultural) ha anat caracteritzant els diversos governs de Catalunya (CiU, govern tripartit, fins i tot amb consellers de partits pretesament “verds”) i, encara avui, el servei responsable de conservació de les espècies de flora no hi té destinat ni tan sols un funcionari a temps complet. Catalunya és ja l’única Comunitat Autònoma espanyola sense un catàleg de flora protegida, només equiparable a la situació de Ceuta i Melilla.

En aquesta situació, nacionalment desoladora, no sabria pas dir què em causa més consternació, si l’acceptació d’una nova llei com aquesta o la manca de diligència del nostre govern. Naturalment, la Ley de Biodiversidad s’haurà d’acabar aplicant, de manera que en una propera E-Opinió, n’analitzarem el contingut i les possibilitats d’aplicar-la per a una efectiva conservació de les plantes del nostre país. Sens dubte el promès Decret de flora amenaçada de Catalunya o la futura llei catalana de biodiversitat no tenen ara altre remei que inscrure’s en el desplegament de la LPNyBD o Llei 42/2007. En sentirem a parlar!

Bibliografia

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (pdf )

Fazey, I., &  Fischer, J. & Lindenmayer D.B. 2005.  What do conservation biologists publish? Biological Conservation 124:63-73

Meffe, G.K., Ehrenfeld, D. & Noss, R.F. 2006. Conservation Biology at Twenty. Conservation Biology 20 (3), 595-596.


 
NOTES 
(1) Diu l’Art. 144.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que  “Corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a l’establiment de normes addicionals de protecció” i per aclarir, s’especifica que “Aquesta competència compartida inclou en tot cas […] 3. La regulació dels recursos naturals, de la flora i la fauna, de la biodiversitat, del medi ambient marí i aquàtic si no tenen per finalitat la preservaciò dels recursos pesquers marítims” (per cert, com si biodiversitat no inclogués flora i fauna) i “[…] 12. Les mesures de protecció de les espècies i el règim sancionador”

Mentre que  segons l’art 144.2, “Correspon a la Generalitat, en matèria d’espais naturals, la competència exclusiva que, respectant el que disposa l’article 149.1.23 de la Constitució inclou, en tot cas, la regulació i la declaració de les figures de protecció, delimitació, planificació i gestió d’espais naturals i d’hàbitats protegits situats a Catalunya”, és a dir, tot allò que no és legislació bàsica, que l’article 149 de la Constitució reserva com a competència exclusiva de l’estat. El que no és definit enlloc, precisament, és l’abast del concepte de legislació bàsica.
 
(2) Així, per exemple, es preveu un Plan Estratégico Estatal del PNyBD, que serà elaborat pel Ministeri de Medi Ambient  (MIMAM) amb col•laboració amb altres ministeris (en l’elaboració hi participaran les CCAA , però no diu pas que aquesta participació hi sigui rellevant) i, en tot cas, s’aprovará mitjançant Reial Decret (art. 13.4),  deixant ben clar qui en té la competència. En diversos passatges, les CCAA són situades a l’alçada (simplement) dels particulars: per exemple en l’elaboració de plans sectorials que desenvolupin el Plan Estratégico Estatal (art. 14.2), seran “consultades” les CCAA, al mateix nivell que los “sectores implicados”, de manera semblant al que s’estableix (art. 24) sobre inclusió d’hàbitats al Catálogo Español de Hábitats en Peligro que pot ser proposada per les CCAA igual que qualsevol ciutadà o organització. Al Títol I, també s’hi indica que és el MIMAM qui elaborarà i actualitzarà l’ Inventari del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat “con la colaboración de las Comunidades Autónomas” i que el planejament sobre recursos naturals haurà de ser a través dels Planes de Ordenación de Recursos Naturales que seran els instruments específics de les CCAA, sense possibilitat de normativa diferenciada; és més, tot preveient l’aparició de conflictes, l’art. 18.3 estableix que “los Planes de Ordenación de los recursos naturales serán determinantes respecto a cualesquiera otras actuaciones […] sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica”.

Al títol III s’estableix, com si d’un menor d’edat es tractés, que és aquesta llei la que obliga a les CCAA a adoptar les mesures de conservació de la biodiversitat i, a més, com ho han de fer. També, que la inclusió d’un espai al Catálogo Español de Hábitats obliga a l’actuació de les CCAA per a prendre les mesures que estableix aquesta Llei (art. 25). Es fixa una classificació de tipus d’espais naturals protegits (art. 29), en possible conflicte amb l’art. 144.2 de l’Estatut de Catalunya (cf. Nota 1 ), que resta mig resolt amb l’art. 36, que deixa a les CCAA la declaració i determinació de la fórmula de gestió (en el que ja és habitual ús expansiu del concepte de normativa bàsica per part de l’Estat).

Pel que fa als llistats i catàlegs i d’espècies, s’explicita que n’hi ha de tipus informatiu (amb les dades que subministrin les CCAA), i d’altres d’executius, on sí que queda clar qui té en la clau (perquè “no se limitan a centralizar [sic: podria dir coordinar, distribuir, organizar, però diu centralizar]  la información procedente de las comunidades autónomas sino que, además se constituyen como un elemento necesario para garantizar complementariamente la consecución de los fines inherentes a la legislación básica [llarga justificació de nou per al concepte de llei bàsica] “ i “se reserva para aquellas categorías de espacios o especies cuyo estado de conservación presenta un mayor grado de amenaza o deterioro y, en consecuencia, para los que es necesario asegurar unas normas mínimas y homogéneas que aseguren la correcta protección”, en referència al Catálogo de Hábitats en Peligro de desaparición o al Listado de especies en régimen de protección especial inclosos a la LPNyBD que detallarem en un segon article.