Publicat el decret de flora amenaçada de Catalunya

NOVETAT 

En data 26 d’agost de 2008, s’ha publicat el Decret 172/2008 pel qual es crea el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya que conté aquelles espècies i subspècies de flora que cal preservar o recuperar d’acord amb els  valors ecològics i ambientals que posseeixen. El catàleg classifica les espècies amenaçades en les categories de "en perill d'extinció" o de "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça, i estableix les mesures de conservació.

Es tracta d'un decret llargament esperat i que ve a omplir un buit important en la legislació sobre conservació de flora catalana (cal recordar que la darrera normativa publicada específicament sobre flora datava de 1992).

Més informació 

  • Enllaç al web del DMAH amb el text del decret

Noves publicacions (estiu 2008)

Acaben de veure la llum diverses publicacions d’interès, que el web del BioC recull en aquesta notícia. Es tracta de la recuperació d’una revista botànica històrica de la botànica catalana (Collectanea Botanica), del darrer número de Conservación Vegetal i de la publicació definitiva de l’Estratègia Europea de Conservació de Plantes (ESPC).
 

 

Publicada l’Estratègia Europea de Conservació de Plantes

 L’esborrany que anava circulant des de finals de 2007 amb el text de l’Estratègia Europea (ESPC) ha passat els diversos estadis de correccions i ja és un document acabat. Ha estat publicat per PlantaEuropa i el Consell d’Europa i conté el desenvolupament dels objectius de l’Estratègia mundial (GSPC) adaptats a la realitat europea, per al període 2008-2014. Aquest document és un dels emprats com a base per al document de conclusions de les I Jornades Catalanes de Conservació de Flora.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nou número de Conservación Vegetal

 Segons que informa el Blog de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBCP), acaba de publicar-se el darrer volum (12, 2008) de la revista Conservación Vegetal que recull tot d’informacions d’actualitat en BCP a l’estat espanyol. 

 

 

  • Enllaç amb la versió pdf del núm. 12 

 

 

 

 

 

 


Reapareix Collectanea Botanica
 

La històrica revista Collectanea Botanica, publicada des de mitjans del s. XX per l’Institut Botànic de Barcelona, ha passat una llarga etapa d’inactivitat en què ha deixat d'editar-se. Fa pocs dies hem pogut veure el primer número de la nova etapa, amb nou format i publicada sota els auspicis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El nou volum –que correspon al núm. 27 – porta una data àmplia (gener-desembre de 2008) i inclou articles principalment pertanyents als equips de recerca del propi Institut Botànic (vegeu-ne l’índex). Desitgem una llarga vida a la nova etapa d’aquesta històrica revista botànica.

  • Enllaç amb l'índex de continguts del vol. 27 (2008)