Curs de Gestió per a la Conservació

És obert el termini d'inscripcions per al Curs de Qualitat en la gestió per a la conservació en espais naturals protegits, que tindrà lloc a Olot, organitzat per EUROPARC España, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, a partir del 6 d'abril. El curs té una fase presencial i una de no-presencial i permetrà aprofundir en una millora de la gestió que repercuteixi realment en el compliment dels objectius de conservació que han de presidir l'actuació als espais naturals protegits.

 Més Informació 

Estada de J. López a Canàries

L'investigador del CSIC i membre del BioC Jordi López-Pujol, ha iniciat una estada d'un mes i mig al Laboratori de Biodiversitat Molecular del Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" per desenvolupar-hi els treballs de caracterització de la diversitat genètica d'Aquilegia paui a través de l'anàlisi de marcadors de DNA de gran resolució (microsatèl·lits nuclears i cloroplàstics).

El treball es durà a terme sota la direcció del Dr. Juli Caujapé-Castells, cap del Departament de Biodiversitat Molecular i Banc de DNA del Jardí i de la investigadora del mateix laboratori, Dra. Ruth Jaén, experts reconeguts en aquestes tècniques, en el marc del projecte de recerca CGL2007-60475/BOS del MEC, del qual el Dr. Caujapé és assessor.

Més informació

Conferència de M.C. Martinell

Avui ha tingut lloc a l'Aula 5, la sessió dels Seminaris de Recerca de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona que inicia les activitats del segon semestre del curs 2008-2009 i que ha consistit en una conferència de la investigadora del BioC, M. Carmen Martinell. La conferència duia per títol Pol·linització de plantes amenaçades i ha constat d'una introducció sobre la necessitat de conservació de la flora amenaçada i de la il·lustració de dos exemples del treball de recerca en Biologia de la pol·linització d'Aquilegia paui i de Silene sennenii, dues espècies que fan part de la seva tesi doctoral i dels treballs del projecte de recerca CGL2007-60475/BOS, finançat pel Ministeri d'Educació dins del Plan Nacional I+D+I.

Els Seminaris de Recerca són un cicle de conferències setmanals seguides de debats, adreçades als professors i investigadors de la Facultat i als estudiants del centre, amb la finalitat de conar a conèixer les tasques de recerca que es duen a terme als diversos departaments i laboratoris.

Més informació

 

Contaminació lluminosa

Contaminació lluminosa
 
M. Carmen Martinell
 
Entre els problemes mediambientals als quals ens enfrontem actualment, la contaminació lluminosa passa molts cops desapercebuda. Tanmateix, sols amb fer una ullada als mapes de la península Ibèrica  o del món  ens podem fer una idea de l’abast d’aquest fenomen, no exclusiu dels països més desenvolupats (és flagrant el cas de l'Índia). Podria pensar-se que està lligat exclusivament a les zones urbanes i industrials, però tal i com es pot observar als mapes, fins i tot a zones relativament allunyades dels nuclis urbanitzats, els nivells de lluminositat nocturna són més alts del que correspondria.
 

El primer col·lectiu en denunciar i treballar per la disminució d’aquest tipus de contaminació mediambiental és el format per aficionats i professionals de l’astronomia, que veuen com es dificulta l'observació del cel degut a l’excés de lluminositat, no tan sols als nuclis urbans sinó també a llocs allunyats. Un exemple d’això es pot trobar en aquest mapa , on es representa el nombre d’estels visibles des de terra a Europa. Nombroses associacions (com la catalana Cel Fosc ,  o les internacionals Start Light i Dark Sky ) i les comunitats científiques defensen l'obscuritat del cel nocturn com a dret científic, cultural i mediambiental de la humanitat, amb especial èmfasi aquest 2009, any internacional de l’astronomia. L’excés de llum ambiental a la nit pot tenir, però, d’altres conseqüències més enllà dels problemes de visibilitat dels estels, que han de ser considerades en parlar de conservació de la natura.
 

Visió del cel nocturn il·luminat a la ciutat de Càller (Casteddu, Cagliari, Sardenya). Foto: Mònica Casanovas

 

Efectes mediambientals de la contaminació lluminosa

D’entrada, un aspecte a tenir en compte és la despesa energètica. Amb els sistemes d’il·luminació més comuns, una part important de la llum emesa es perd en “il·luminar els núvols”. Simplement una millora dels tipus de llums que es fan servir i una disminució de la intensitat lluminosa podria suposar un important estalvi. S’argumenten a vegades motius de seguretat per justificar un excés d’il·luminació a zones urbanes o industrials, però s’ha de tenir en compte que no sempre més claror implica millor visibilitat, ja que una llum mes forta pot donar lloc a més zones fosques i ombres, on, per contrast amb les zones il·luminades, es redueix la visibilitat.

D’altra banda, l’excés de llum a la nit pot tenir conseqüències molt diverses sobre els animals, les plantes i els ecosistemes. En primer lloc, són molts els animals nocturns que modifiquen el seu comportament segons les fases lunars, en funció de les seves possibilitats de veure (i per tant, de trobar aliment) i de ser vistos (i per tant, de ser preses). En conseqüència, la il·luminació artificial pot modificar substancialment aquests comportaments, com s’ha observat en diversos estudis amb ocells, amfibis, rèptils i mamífers. En segon lloc, els animals poden experimentar reaccions de repulsió o atracció vers la llum. Certs ocells, per exemple, poden ser atrets cap a zones il·luminades i quedar “atrapats” en no allunyar-se de nou cap a zones fosques o en quedar cegats per l’excés de llum. Nombroses arnes i d’altres insectes nocturns es veuen atrets cap a fonts de llum, on resulten més visibles per als depredadors i poden morir cremats. També s’ha observat com els patrons migratoris estacionals o diaris poden alterar-se, com passa amb certs ocells que eviten les zones il·luminades en les seves rutes, o amb la modificació dels moviments diaris de pujada i baixada del plàncton marí. La desorientació pot, en alguns casos, suposar fins i tot problemes reproductius; s’ha vist com les tortugues marines, que reconeixen visualment els llocs a la costa per desovar, es poden perdre per causa de la llum. Per últim, no només els animals nocturns veuen alterada la seva activitat, també els diürns es poden veuen afectats al perllongar la seva activitat durant la nit.
 
En contrast amb la diversitat d’estudis sobre animals, s’han dedicat pocs esforços a estudiar l’efecte de l’increment de llum ambiental sobre les plantes. No obstant, se sap que els cicles de llum/obscuritat tenen un paper important en la regulació del creixement i la floració dels vegetals, i per tant, és possible que l’alteració d’aquests ritmes pugui suposar anormalitats en el seu cicle vital. Tot i això, possiblement les plantes potencialment més sensibles a la contaminació lluminosa siguin aquelles pol·linitzades per insectes nocturns, degut als canvis de comportament d’aquests últims.
 
Més enllà de les conseqüències sobre les diferents espècies individualment, el més preocupant és l’efecte que la il·luminació artificial pot tenir a nivell d’ecosistema. Les interaccions biològiques, incloent els processos de depredació, herbivoria, pol·linització, etc. es poden veure afectats, amenaçant, per tant,  moltes espècies simultàniament.
 
Un últim aspecte a considerar sobre la contaminació lluminosa és el seu possible efecte sobre les persones. En un estudi de l’any 2001, Cinzano et al. calculen que el 76% de la població espanyola viu en àrees on la il·luminació a la nit és més gran que la d’una nit de lluna plena, i diversos treballs relacionen l’excés de llum amb trastorns fisiològics, com per exemple alteracions de la son.

Recerca del BIOC i contaminació lluminosa

Nombroses angiospermes presenten pol·linització nocturna, principalment per arnes i ratpenats, encara que també per d’altres animals. La contaminació lluminosa pot tenir conseqüències greus en aquestes plantes, comprometent la seva reproducció sexual. Actualment, el BioC està treballant amb Silene sennenii, de pol·linització nocturna, dins del projecte “Biología de la conservación de especies vegetales amenazadas de área extremadamente reducida” (vegeu reportatge a TV3 ). Aquesta espècie és endèmica de Catalunya, i presenta només cinc poblacions conegudes, als voltants de Figueres. Les poblacions d’aquesta espècie es troben en alguns dels pocs romanents de prats naturals immersos en un complicat mosaic d’àrees industrials, urbanes i agrícoles. Això fa que algunes de les poblacions, totalment o en part, es trobin sota l’efecte directe o indirecte de la il·luminació urbana i industrial. Tot i que les conseqüències concretes sobre la reproducció de la planta encara no s’han pogut quantificar totalment, i que els efectes de la llum es combinen amb d’altres factors (petita mida poblacional, freqüentació, etc.), la il·luminació artificial ha de ser un factor a tenir en compte per a la conservació d’aquesta espècie.
 

Fotografia nocturna de les flors obertes de l'espècie de pol·linització nocturna Silene sennenii (Foto: M.C. Martinell)

 

Legislació sobre contaminació lluminosa

Actualment existeixen poques normatives que s'adrecin específicament al problema de la contaminació lluminosa. A la Unió Europea, tot i les repetides preguntes sobre el tema plantejades pels europarlamentaris, no existeix cap directiva que adreci directament aquesta problemàtica, i de fet, aquest aspecte ni tan sols és inclòs al llistat de temes que es troba a la pàgina web de Medi Ambient de la Comissió Europea ). A nivell estatal, tot i que hi ha algun estudi, tampoc no hi ha cap tipus de legislació amb propòsits correctius o preventius. Tan sols a nivell autonòmic existeixen algunes lleis al respecte, com per exemple a les Illes Balears i a Cantàbria. A Catalunya, ja des de l’any 2001 existeix una disposició que divideix el territori en zones amb diferents nivells de protecció vers la contaminació lluminosa, i es regula l’enlluernat interior i exterior públic i privat en conseqüència, i l’any 2005 es va aprovar el corresponent reglament de desenvolupament, tot fent uns certs esforços en la seva difusió (vegeu Web del DMAH ). En general, aquestes normatives semblen incompletes, ja que estan principalment dirigides a la reducció de la despesa energètica i a l’augment de la qualitat del cel nocturn, però no tenen gaire en compte els aspectes relacionats amb la flora i la fauna.


Altres documents d’interés:

  • Legislació catalana

Llei 6/ 2001 , de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament

DECRET 82/2005 , de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn

  • Mapa de zones de protecció de la contaminació lluminosa (Web del DMAH )
  • Legislació a d’altres CC.AA.

Comunidad Autónoma de Cantabria. LEY 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la Contaminación Lluminosa. BOE número 184 de 3/8/2006

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. LEY 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. BOE número 123 de 24/5/2005

  • Publicacions:

      Navarra, K.J. & Nelson, R. J. (2007). The dark side of light at night: physiological, epidemiological, and ecological consequences. J. Pineal Res. 43:215–224

      Longcore, T. & Rich, C. (2004). Ecological light pollution. Front. Ecol. Environ. 2(4): 191–198

      Rich, C. & Longcore, T., eds. (2006). Ecological consequences of artificial night lighting. Island Press, Washington.

      Cinzano P., Falchi F. & Elvidge C. (2001). The first world atlas of the artificial night sky brightness. Mon. Not. R. Astron. Soc., 328:689–707.

 

Membres del BioC, a Ecoflor

Les membres del BioC, Maria Bosch i M. Carmen Martinell han participat a la VI Reunió de la Xarxa ECOFLOR, que ha tingut lloc els dies 5 i 6 de febrer, a Santiago de Compostel·la.

Més informació sobre la Reunió d'Ecoflor2009

 

 

 

Participants de la VI reunió anual d’ECOFLOR celebrada els dies 5 i 6 de febrer a Santiago de Compostela (Foto: ECOFLOR). M. Bosch i M.C. Martinell, ajupides a la primera filera, al mig.

Crònica d’Ecoflor 2009

Crònica de M. Bosch i M.C. Martinell

 Els passats 5 i 6 de febrer ha tingut lloc a Santiago de Compostela la VI Reunió del grup de treball d’ecologia i evolució floral (ECOFLOR), grup de treball que pertany a l’Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). L’esdeveniment s’ha desenvolupat al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Compostela. L'organitzador, en aquesta ocasió, ha estat el Dr. Luís Navarro (Grupo de Ecología y Evolución Floral Universidad de Vigo ) i ha reunit més de 60 investigadors nacionals i estrangers.

Seguint la filosofia d’aquest grup de treball, la reunió s’ha dissenyat per fomentar la discussió i l’intercanvi d’idees a partir de xerrades impartides per estudiants que volen discutir les seves hipòtesis de treball, dissenys experimentals, anàlisis o interpretacions dels resultats i xerrades d’investigadors que volen discutir noves hipòtesis o recuperar idees oblidades o no provades, en el camp de l’ecologia i l’evolució floral.
Aquest any es va tornar a comptar amb la presència del Dr. Jens Olesen de la University of Aarhus (Dinamarca), que va fer una xerrada sobre xarxes de pol•linització, analitzant com les afecten les relacions potencials no observades a la natura. Es va desenvolupar una petita sessió sobre xarxes, destacant una xerrada metodològica en la que es proposava un nou índex d’aniuament (WINE), que pondera la freqüència de les interaccions, i el software per calcular-ho. Es van tractar altres temes com la tendència a certa estructuració de sistemes de pol•linització generalistes com té lloc en Erysimum mediohispanicum, així com els factors que afecten la diversitat dels pol•linitzadors d’Erysimum popovii o la competència entre espècies generalistes amb morfologia similar com el cas de Tolpis barbata i Tuberaria guttata. També es va incidir en aspectes evolutius com les radiacions adaptatives de plantes mediterrànies (com ara el gènere Cistus) i macaronèsiques (com ara el gènere Echium), l’evolució floral en una secció del gènere Linaria, l’evolució de l’heterocàrpia i de les formes anuals en el gènere Scorzoneroides o les adaptacions de la morfologia floral de la flora cubana a la pol•linització per ratpenats. Altres aspectes que es van tractar a la reunió van ser com afecta el canvi climàtic a la reproducció sexual de les plantes, la relació entre la morfologia floral i sistemes reproductius, o pol•linització i integració fenotípica en diverses espècies de Narcissus, l’efecte de la reciprocitat estilar i l’eficàcia de la pol•linització en Lithodora, i els factors reproductius que mantenen la coexistència d’individus amb diferents nivells de ploidia en poblacions de Gymnadenia. També es van presentar treballs sobre aspectes demogràfics i evolutius en Plantago coronopus (que es relacionava amb la mida de les llavors) i en Cipripedium calceoulus o l’efecte del foc en la dinàmica poblacional d’una Erica sudafricana, que presentava formes anuals i perennes.
•    Més informació: Programa de la VI Reunió ECOFLOR (Santiago de Compostela, 2009)
 
 
 Participants de la VI reunió anual d’ECOFLOR celebrada els dies 5 i 6 de febrer a Santiago de Compostela (Foto: ECOFLOR)

 

La propera reunió se celebrarà a les Illes Canàries el febrer de 2010 i l’organitzarà Alfredo Valido. Per a més informació es pot consultar la pàgina web del grup de treball Ecoflor .
 

Llista Vermella d’Andorra

 L'Institut d'Estudis Andorrans i el Ministeri de Turisme i Medi Ambient d'Andorra han publicat recentment (2008) l'obra Check-list i Llista vermella de la flora d'Andorra, obra de l'equip format per E. Carrillo, A. Mercadé, J.M. Ninot, J. Carreras, A. Ferré i X. Font, del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la UB.

Aquest treball ve a omplir un buit significatiu en l'avaluació de l'estat de conservació de la flora vascular dels Països Catalans i és el resultat d'un estudi continuat des de fa anys de l'equip d'autors, bon coneixedor de la flora pirinenca, per a les autoritats andorranes.

 

 

 

 

  • Títol: Check-List i Llista Vermella de la flora d'Andorra
  • Autors: Carrillo, E., A. Mercadé, J.M. Ninot, J. Carreras, A. Ferré & X. Font
  • Any de publicació: 2008
  • Editat per: Centre d'Estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra (CENMA) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i Ministeri de Turisme i Medi Ambient d'Andorra
  • ISBN: 978-99920-0-481-4
  • Pàgines: 488

Projecte iniciat fa alguns anys (cf. Carrillo et al., 2005 ), ha comportat la revisió de la bibliografia prèviament publicada sobre la flora d'Andorra, la revisió de material d'herbari i la comprovació al camp dels censos i de l'estat de les poblacions.

L'obra inclou un "doble contingut". D'una banda, la llista verificada ("Check-list") de la flora vascular del Principat d'Andorra, seguint principalment el criteri taxonòmic de la Flora dels Països Catalans i, en determinats casos, de Flora Iberica. La llista completa es presenta a les pàgines 22-50 i hi reconeix un total de 1537 tàxons.

De l'altra, la Llista Vermella, pròpiament dita. Seguint els criteris de la UICN (2001), s'hi inclouen 346 tàxons que es consideren amenaçats. No se n'assenyala cap com a EW ni RE, tot i que algunes espècies no han estat retrobades des de fa diverses desenes d'anys, però els autors insisteixen que encara cal una recerca sobre el terreny més intensa per tal de poder constatar extincions globals o regionals. La categoria CR inclou 56 tàxons, dels quals 19 són plantes lligades als conreus que es troben en regressió a causa dels canvis en l'ús del sòl i l'abandonament de les tasques agrícoles.89 tàxons són atribuïts a la categoria EN, la majoria pel criteri D (<250 exemplars), generalment en situació de límit d'àrea (espècies mediterrànies o bé espècies medioeuropees/atlàntiques que troben a Andorra el seu extrem de distribució); com ja indiquen els autors, la superfície relativament petita del territori considerat justifica de vegades la relativa raresa de certs tàxons (molt poques citacions i poblacions) i la seva atribució a EN. Els tàxons qualificats com a VU són el grup més nombrós (153 tàxons), relativament abundants en certes valls pirinenques, mentre que són rars en d'altres; l'anàlisi de la situació a Andorra atribueix la categoria VU principalment a espècies que compleixen únicament el criteri D2 (àrea i nombre de localitats reduïts), tot i que no es troben subjectes a regressió o a amenaces demostrades i que, igualment, s'explica en part per la petita dimensió del territori. Les espècies identificades com a DD són 48, a causa de les escasses dades disponibles, sovint provinents d'una sola localitat coneguda o amb un deficient coneixement taxonòmic. El catàleg es completa amb 46 tàxons qualificats com a NT i 34 com a LC.

La llista es presenta en forma de catàleg alfabètic i també en format de fitxes que ocupen una pàgina cadascuna, i que inclouen la categoria UICN, una petita il·lustració sobre cada espècie i el mapa d'Andorra amb la presència en quadrícules UTM, juntament amb una breu descripció de l'ecologia, la distribució i l'abundància al Principat.

Es tracta del primer instrument de diagnosi de l'estat de la flora a Andorra i ha de servir com a eina estratègica per a l'adopció de les mesures de gestió adequades, en un context legislatiu significativament diferent a la resta de territoris dels Països Catalans, principalment a causa de la no-pertinença d'Andorra a la Unió Europea i, per tant, a l'absència dels instruments legals propis de la UE. 

Mes informació

Figura 1.– Percentatges de tàxons atribuïts a les diverses categories de la UICN de la Flora d'Andorra, segons Carrillo et al (2005) (sobre 1530 tàxons; a l'obra recensada, s'ha ampliat la base total a 1537)