Curs de Gestió per a la Conservació

És obert el termini d'inscripcions per al Curs de Qualitat en la gestió per a la conservació en espais naturals protegits, que tindrà lloc a Olot, organitzat per EUROPARC España, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i la Fundació d'Estudis Superiors d'Olot, a partir del 6 d'abril. El curs té una fase presencial i una de no-presencial i permetrà aprofundir en una millora de la gestió que repercuteixi realment en el compliment dels objectius de conservació que han de presidir l'actuació als espais naturals protegits.

 Més Informació 

Estada de J. López a Canàries

L'investigador del CSIC i membre del BioC Jordi López-Pujol, ha iniciat una estada d'un mes i mig al Laboratori de Biodiversitat Molecular del Jardín Botánico Canario "Viera y Clavijo" per desenvolupar-hi els treballs de caracterització de la diversitat genètica d'Aquilegia paui a través de l'anàlisi de marcadors de DNA de gran resolució (microsatèl·lits nuclears i cloroplàstics).

El treball es durà a terme sota la direcció del Dr. Juli Caujapé-Castells, cap del Departament de Biodiversitat Molecular i Banc de DNA del Jardí i de la investigadora del mateix laboratori, Dra. Ruth Jaén, experts reconeguts en aquestes tècniques, en el marc del projecte de recerca CGL2007-60475/BOS del MEC, del qual el Dr. Caujapé és assessor.

Més informació

Conferència de M.C. Martinell

Avui ha tingut lloc a l'Aula 5, la sessió dels Seminaris de Recerca de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona que inicia les activitats del segon semestre del curs 2008-2009 i que ha consistit en una conferència de la investigadora del BioC, M. Carmen Martinell. La conferència duia per títol Pol·linització de plantes amenaçades i ha constat d'una introducció sobre la necessitat de conservació de la flora amenaçada i de la il·lustració de dos exemples del treball de recerca en Biologia de la pol·linització d'Aquilegia paui i de Silene sennenii, dues espècies que fan part de la seva tesi doctoral i dels treballs del projecte de recerca CGL2007-60475/BOS, finançat pel Ministeri d'Educació dins del Plan Nacional I+D+I.

Els Seminaris de Recerca són un cicle de conferències setmanals seguides de debats, adreçades als professors i investigadors de la Facultat i als estudiants del centre, amb la finalitat de conar a conèixer les tasques de recerca que es duen a terme als diversos departaments i laboratoris.

Més informació

 

Contaminació lluminosa

Contaminació lluminosa
 
M. Carmen Martinell 

Entre els problemes mediambientals als quals ens enfrontem actualment, la contaminació lluminosa passa molts cops desapercebuda. Tanmateix, sols amb fer una ullada als mapes de la península Ibèrica  o del món ens podem fer una idea de l’abast d’aquest fenomen, no exclusiu dels països més desenvolupats (és flagrant el cas de l’Índia). Podria pensar-se que està lligat exclusivament a les zones urbanes i industrials, però tal i com es pot observar als mapes, fins i tot a zones relativament allunyades dels nuclis urbanitzats, els nivells de lluminositat nocturna són més alts del que correspondria.
 

Continua llegint «Contaminació lluminosa»

Membres del BioC, a Ecoflor

Les membres del BioC, Maria Bosch i M. Carmen Martinell han participat a la VI Reunió de la Xarxa ECOFLOR, que ha tingut lloc els dies 5 i 6 de febrer, a Santiago de Compostel·la.

Més informació sobre la Reunió d'Ecoflor2009

 

 

 

Participants de la VI reunió anual d’ECOFLOR celebrada els dies 5 i 6 de febrer a Santiago de Compostela (Foto: ECOFLOR). M. Bosch i M.C. Martinell, ajupides a la primera filera, al mig.

Crònica d’Ecoflor 2009

Crònica de M. Bosch i M.C. Martinell

 Els passats 5 i 6 de febrer ha tingut lloc a Santiago de Compostela la VI Reunió del grup de treball d’ecologia i evolució floral (ECOFLOR), grup de treball que pertany a l’Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). L’esdeveniment s’ha desenvolupat al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Compostela. L'organitzador, en aquesta ocasió, ha estat el Dr. Luís Navarro (Grupo de Ecología y Evolución Floral Universidad de Vigo ) i ha reunit més de 60 investigadors nacionals i estrangers.

Seguint la filosofia d’aquest grup de treball, la reunió s’ha dissenyat per fomentar la discussió i l’intercanvi d’idees a partir de xerrades impartides per estudiants que volen discutir les seves hipòtesis de treball, dissenys experimentals, anàlisis o interpretacions dels resultats i xerrades d’investigadors que volen discutir noves hipòtesis o recuperar idees oblidades o no provades, en el camp de l’ecologia i l’evolució floral.
Aquest any es va tornar a comptar amb la presència del Dr. Jens Olesen de la University of Aarhus (Dinamarca), que va fer una xerrada sobre xarxes de pol•linització, analitzant com les afecten les relacions potencials no observades a la natura. Es va desenvolupar una petita sessió sobre xarxes, destacant una xerrada metodològica en la que es proposava un nou índex d’aniuament (WINE), que pondera la freqüència de les interaccions, i el software per calcular-ho. Es van tractar altres temes com la tendència a certa estructuració de sistemes de pol•linització generalistes com té lloc en Erysimum mediohispanicum, així com els factors que afecten la diversitat dels pol•linitzadors d’Erysimum popovii o la competència entre espècies generalistes amb morfologia similar com el cas de Tolpis barbata i Tuberaria guttata. També es va incidir en aspectes evolutius com les radiacions adaptatives de plantes mediterrànies (com ara el gènere Cistus) i macaronèsiques (com ara el gènere Echium), l’evolució floral en una secció del gènere Linaria, l’evolució de l’heterocàrpia i de les formes anuals en el gènere Scorzoneroides o les adaptacions de la morfologia floral de la flora cubana a la pol•linització per ratpenats. Altres aspectes que es van tractar a la reunió van ser com afecta el canvi climàtic a la reproducció sexual de les plantes, la relació entre la morfologia floral i sistemes reproductius, o pol•linització i integració fenotípica en diverses espècies de Narcissus, l’efecte de la reciprocitat estilar i l’eficàcia de la pol•linització en Lithodora, i els factors reproductius que mantenen la coexistència d’individus amb diferents nivells de ploidia en poblacions de Gymnadenia. També es van presentar treballs sobre aspectes demogràfics i evolutius en Plantago coronopus (que es relacionava amb la mida de les llavors) i en Cipripedium calceoulus o l’efecte del foc en la dinàmica poblacional d’una Erica sudafricana, que presentava formes anuals i perennes.
•    Més informació: Programa de la VI Reunió ECOFLOR (Santiago de Compostela, 2009)
 
 
 Participants de la VI reunió anual d’ECOFLOR celebrada els dies 5 i 6 de febrer a Santiago de Compostela (Foto: ECOFLOR)

 

La propera reunió se celebrarà a les Illes Canàries el febrer de 2010 i l’organitzarà Alfredo Valido. Per a més informació es pot consultar la pàgina web del grup de treball Ecoflor .
 

Llista Vermella d’Andorra

 L'Institut d'Estudis Andorrans i el Ministeri de Turisme i Medi Ambient d'Andorra han publicat recentment (2008) l'obra Check-list i Llista vermella de la flora d'Andorra, obra de l'equip format per E. Carrillo, A. Mercadé, J.M. Ninot, J. Carreras, A. Ferré i X. Font, del Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació de la UB.

Aquest treball ve a omplir un buit significatiu en l'avaluació de l'estat de conservació de la flora vascular dels Països Catalans i és el resultat d'un estudi continuat des de fa anys de l'equip d'autors, bon coneixedor de la flora pirinenca, per a les autoritats andorranes.

 

 

 

 

  • Títol: Check-List i Llista Vermella de la flora d'Andorra
  • Autors: Carrillo, E., A. Mercadé, J.M. Ninot, J. Carreras, A. Ferré & X. Font
  • Any de publicació: 2008
  • Editat per: Centre d'Estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra (CENMA) de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) i Ministeri de Turisme i Medi Ambient d'Andorra
  • ISBN: 978-99920-0-481-4
  • Pàgines: 488

Projecte iniciat fa alguns anys (cf. Carrillo et al., 2005 ), ha comportat la revisió de la bibliografia prèviament publicada sobre la flora d'Andorra, la revisió de material d'herbari i la comprovació al camp dels censos i de l'estat de les poblacions.

L'obra inclou un "doble contingut". D'una banda, la llista verificada ("Check-list") de la flora vascular del Principat d'Andorra, seguint principalment el criteri taxonòmic de la Flora dels Països Catalans i, en determinats casos, de Flora Iberica. La llista completa es presenta a les pàgines 22-50 i hi reconeix un total de 1537 tàxons.

De l'altra, la Llista Vermella, pròpiament dita. Seguint els criteris de la UICN (2001), s'hi inclouen 346 tàxons que es consideren amenaçats. No se n'assenyala cap com a EW ni RE, tot i que algunes espècies no han estat retrobades des de fa diverses desenes d'anys, però els autors insisteixen que encara cal una recerca sobre el terreny més intensa per tal de poder constatar extincions globals o regionals. La categoria CR inclou 56 tàxons, dels quals 19 són plantes lligades als conreus que es troben en regressió a causa dels canvis en l'ús del sòl i l'abandonament de les tasques agrícoles.89 tàxons són atribuïts a la categoria EN, la majoria pel criteri D (<250 exemplars), generalment en situació de límit d'àrea (espècies mediterrànies o bé espècies medioeuropees/atlàntiques que troben a Andorra el seu extrem de distribució); com ja indiquen els autors, la superfície relativament petita del territori considerat justifica de vegades la relativa raresa de certs tàxons (molt poques citacions i poblacions) i la seva atribució a EN. Els tàxons qualificats com a VU són el grup més nombrós (153 tàxons), relativament abundants en certes valls pirinenques, mentre que són rars en d'altres; l'anàlisi de la situació a Andorra atribueix la categoria VU principalment a espècies que compleixen únicament el criteri D2 (àrea i nombre de localitats reduïts), tot i que no es troben subjectes a regressió o a amenaces demostrades i que, igualment, s'explica en part per la petita dimensió del territori. Les espècies identificades com a DD són 48, a causa de les escasses dades disponibles, sovint provinents d'una sola localitat coneguda o amb un deficient coneixement taxonòmic. El catàleg es completa amb 46 tàxons qualificats com a NT i 34 com a LC.

La llista es presenta en forma de catàleg alfabètic i també en format de fitxes que ocupen una pàgina cadascuna, i que inclouen la categoria UICN, una petita il·lustració sobre cada espècie i el mapa d'Andorra amb la presència en quadrícules UTM, juntament amb una breu descripció de l'ecologia, la distribució i l'abundància al Principat.

Es tracta del primer instrument de diagnosi de l'estat de la flora a Andorra i ha de servir com a eina estratègica per a l'adopció de les mesures de gestió adequades, en un context legislatiu significativament diferent a la resta de territoris dels Països Catalans, principalment a causa de la no-pertinença d'Andorra a la Unió Europea i, per tant, a l'absència dels instruments legals propis de la UE. 

Mes informació

Figura 1.– Percentatges de tàxons atribuïts a les diverses categories de la UICN de la Flora d'Andorra, segons Carrillo et al (2005) (sobre 1530 tàxons; a l'obra recensada, s'ha ampliat la base total a 1537)