Plans de Seguiment 2009

A l'inici de la campanya de camp de l'any 2009 es posen en marxa diversos programes de seguiment d'espècies de flora amenaçada, que es duran a terme durant tot el període fenològic que comença a la primavera i acabarà a finals de tardor. Des del Portal BioC anirem donant a conèixer aquelles activitats de seguiment i de conservació de què tinguem coneixement i agrairem als nostres lectors que ens facin arribar els seus programes de seguiment per poder donar-ne puntual informació.

De moment, podem informar de l'inici dels programes corresponents a:

Peucedanum schotti, Aquilegia paui, Silene sennenii, Limonium mansanetianum, Silene hifacensis, Naufraga balearica, Limonium boirae, Helianthemum caput-felis, Teucrium lepicephalum, Convolvulus valentinus subsp. valentinus, Odontites kaliformis, Orchis robusta, Chaenorrhinum rodriguezii, Dracocephalum austriacum, Bunium bulbocastanum i Stachys maritima

1.- Projecte MEC 

Pla de seguiment per a tres espècies endèmiques d'àrea molt reduïda (Peucedanum schotti, Aquilegia paui, Silene sennenii) en el marc dels estudis demogràfics duts a terme per l'equip del BioC per al projecte de recerca del MEC actualment vigent. Inclou tant el cens poblacional com els estudis d'èxit reprouctiu i de biologia de la pol·linització i tindrà lloc a les comarques de l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Baix Ebre.

2.-Projecte AFA 4

Estudi bàsic sobre estat de conservació, censos actualitzats, tendències poblacionals i mesures suggerides de protecció, en el marc del Projecte AFA (Ministerio de Medio Ambiente/Tragsa/Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), a càrrec de diversos equips, que totalitzen unes 50 espècies. Als Països Catalans corresponen els estudis de Limonium mansanetianum, Silene hifacensis, Naufraga balearica, Limonium boirae, Helianthemum caput-felis, Teucrium lepicephalum, Convolvulus valentinus subsp. valentinus, Odontites kaliformis, Orchis robusta, Chaenorrhinum rodriguezii, Dracocephalum austriacum i Bunium bulbocastanum, que seran duts a terme durant l'any 2009 per diversos equips d'investigadors de les Illes Balears, de Catalunya i del País Valencià. Els resultats seran publicats en la sèrie de volums d'addenda al Libro Rojo de l'any 2004, publicats pel MIMAM, que ha tingut ja dues actualitzacions amb nous tàxons cada any (projectes AFA-2 i AFA-3)

3.- Stachys maritima

Inici del programa de seguiment demogràfic de la població del Prat del Llobregat, a càrrec del Consorci per a la Protecció del Delta del Llobregat, amb direcció tècnica del Jardí Botànic MariMurtra i del BioC, que estandaritza -segons els formats científics adoptats al projecte AFA- les dades provinents dels anys anteriors i que preveu una durada de 5 anys per tal de poder fer les oportunes projeccions d'evolució de la població.

Col·laboració amb el Banc de Germoplasma

La investigadora del BioC M.C. Martinell ha col·laborat en el treball de camp de recol·lecció de mostres de germoplasma de Peucedanum schottii i de Silene sennenii, espècies que fan part del projecte de recerca en curs de l'equip, en el marc de les activitats de constitució del Banc de Germoplasma de flora amenaçada de Catalunya, endegat pel Jardí Botànic MariMurtra (Blanes, La Selva).

Aquesta part del projecte ha estat realitzada per un equip d'investigadores en pràctiques portugueses, sota el patrocini de British American Tobacco. En el bloc d'una d'elles (Viviana Lopes) es pot trobar la crònica de l'activitat.

També han participat en el projecte altres investigadors del BioC, com M.R. Orellana (recol·lecció i preparació de llavors de diversos tàxons) i C. Blanché (certificació de processos).

Més informació

 

Noves dades cromosòmiques mediterrànies

 Acaba de distribuir-se el volum 18 de la revista Flora Mediterranea , editada per la societat botànica mediterrània OPTIMA , corresponent a l’any 2008.

Aquest volum inclou un bon nombre de contribucions al coneixement de les plantes de la Mediterrània Oriental i de les illes majors, així com les notes necrològiques de Pierre Broussalis i Nickola Dicklic, recentment traspassats.

Com és habitual, hi apareix el número corresponent  (18) de la sèrie Mediterranean Chromosome Number Reports, editada a cura de G. Kamari, C. Blanché i S. Siljak-Yakovlev, sota els auspicis de la Comissió internacional de Cariosistemàtica i Sistemàtica molecular d’OPTIMA i que, en aquesta ocasió, aplega contribucions amb nova informació citogenètica de 43 tàxons, incloent-hi la descripció d’una nova espècie (Pimpinella nana Pimenov, del desert de Judea) que un cop més, demostra la vitalitat i la significació dels estudis cromsòmics en el conjunt de la recerca sobre biodiversitat vegetal mediterrània.

 

Precisament, una de les activitats de recerca del BioC consisteix en la catalogació i sistematització de la informació sobre diversitat genètica cromosòmica a través de la producció de dades pròpies, de  l’edició de contribucions com les citades de Flora Mediterranea i, finalment, de la construcció d’instruments de consulta i de metaanàlisi, a través del banc de dades CROMOCAT, integrat al Banc de dades de Biodiversitat de Catalunya.

En el volum que comentem, Bareka et al. (Fl. Medit. 18: 109-116, 2008) donen a conèixer Phytokaryon, un banc de dades cromosòmiques mediterrànies i europees que integra també les dades de CROMOCAT i que és coordinat per l’equip de G. Kamari (Universitat de Patras, Grècia)

Més informació:

Taula de continguts del volum 18 de Flora Mediterranea

Beca de col·laboració al CEDOCBIV

S'ha obert el termini de presentació de candidatures a una beca per a estudiants al Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB (CEDOCBIV), del 13 de març al 14 d'abril. És destinada a estudiants que hagin cursat alguna assignatura de Botànica (llicenciatures de Farmàcia, Biologia o Ciències ambientals) i que vulguin col·laborar en les tasques de documentació (herbaris, bancs de dades, etc.) que es duen a terme al CEDOCBIV.

Us recordem que a la pestanya d'ofertes de treball del Portal BioC es publiquen regularment ofertes (per a estudiants, predoctorals, postdoctorals o contractes d'investigador) en l'àmbit de la Biologia de la Conservació de plantes. Ja se n'han publicat més de 30 i es van afegint per ordre d'arribada de la informació.

Més informació

Primers microsatèl·lits d’Aquilegia revelats

 

Per primera vegada, el BioC ha pogut incorporar informacions genètiques procedents de marcadors de DNA ultravariables (microsatèl·lits) al coneixement de les espècies amenaçades que estudiem.

Concretament, els primers experiments exitosos han estat obtinguts aquesta mateixa setmana, al Laboratori de Biologia Molecular del Jardín Botánico Viera y Clavijo , on el nostre company Jordi López Pujol realitza una estada de recerca a l'equip dirigit pel Dr. Juli Caujapé, assessor del projecte CGL2007-60475/BOS.

 

 

Els primers resultats (vegeu imatge) corresponen a 3 microsatèl·lits nuclears, assajats en Aquilegia paui i Aquilegia vulgaris, que fan part de l'estudi de diversitat genètica poblacional d'ambdues espècies als Ports de Tortosa. Aquestes dades complementaran les ja obtingudes a través de marcadors isoenzimàtics i les de seqüenciació també en curs i permetran un coneixement molt detallat de la genètica de poblacions del corniol dels Ports, com a base de les mesures de conservació que mereix aquest tàxon amenaçat (vegeu-ne la fitxa a La planta del mes del Portal BioC)

 

Autoritzacions de recerca en flora amenaçada

En aplicació del Decret de Flora Amenaçada de Catalunya (Decret 172/2008, de 26 d'agost), es comencen a desplegar els instruments normatius corresponents. A finals de 2008 ja es va iniciar el procés de reconeixement de les col·leccions científiques que contenen plantes del catàleg. Recentment s'han publicat els nous models de sol·licitud de recolecció científica (cal recordar que el Decret la permet per a les espècies del catàleg, si s'obté l'autorització corresponent).

A partir d'avui es poden obtenir directament del web del DMAH, on s'especifiquen les passes a seguir i es facilita un model de sol·licitud d'autorització, de manera anàloga al que es va fent des de fa temps amb la fauna.

Aquesta documentació forma part d'un nucli d'informació inicial que constitueix el primer apartat específic de flora del DMAH (inextistent fins fa molt poc) i que des d'avui s'inclou a l'apartat d'enllaços del Portal BioC. Encara que hi manquen diversos documents penjats en d'altres apartats del web del Departament, de moment hom hi pot trobar, a més de les sol·licituds, el text del Decret i  l'enllaç a les I Jornades de Conservació de Flora,  així com les línies de treball del DMAH sobre flora invasora, derivades de la jornada celebrada a Santa Coloma de Farners a finals de 2008 sobre plantes invasores i jardineria. 

Més informació

El Portal BioC, premiat a Internet

 El web del BioC ha rebut el “Premi Symbelmine”, creat per a reconèixer els blocs i webs dedicats a la divulgació digital sobre Botànica i la defensa de la flora, i ha estat atorgat a proposta de l’excel•lent bloc del bon amic José Luis Benito (molt recomanat: enllaç a JOLUBE, sobre flora del Pirineu, d'Aragó i del Sistema Ibèric)

Moltes gràcies en nom dels que mantenim el Portal de Biologia de la Conservació de Plantes (BioC).

 

 Distintiu del Premi Symblemine

Les bases del premi recomanen nomenar uns altres 7 blocs premiats a proposta de qui rep el premi. Heus ací la nostra selecció, amb webs de primer ordre en qualitat de la informació que contenen i compromesos amb la conservació de la flora, que recomanem vivament i que premiem des del BioC : enhorabona a

Blog de noticias de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas
http://sebcp.blogspot.com/

Jolube. Consultoría ambiental
http://jolube.wordpress.com/

Delegació de la ICHN de la Garrotxa
http://130.206.88.24/ichngarrotxa/index.php

Plant Microreserves
http://microreserve.blogspot.com/

Fòrum Planta (GOB)
http://www.gobmallorca.com/forum/viewforum.php?id=3&p=1

SEDUM (Societat per a l'Estudi i Divulgació dels Usos Sostenibles en el Medi Natural)
http://sedumnews.blogspot.com/

Cambessèdes (Plantarum Vasculari Balearicum)
http://cambessedes.wordpress.com/

Nou diccionari en línia de noms de plantes

 Noms de plantes és el nom del nou diccionari en línia publicat pel Centre de Terminologia (TERMCAT), una obra que ofereix unes 25.000 denominacions catalanes de plantes referides a uns 5.900 tàxons botànics. La iniciativa vol posar a l'abast dels usuaris la primera versió del projecte en curs Recull de noms catalans de plantes en què treballa actualment un equip format per botànics, filòlegs i terminòlegs, vinculats al Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la UB, la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i el TERMCAT. Des d'ara és disponible també a través de la pestanya Recursos del web del BioC.

Aquest nou diccionari és una obra impulsada per Joan Vallés Xirau, catedràtic del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia, i membre del Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia, i del GReB, que ha dirigit un equip on també figuren M. Àngels Bonet i Galobart, M. Antònia Julià i Berruezo, Joan Veny i Clar i Josep Vigo i Bonada.

S'hi poden trobar casos com ara Paronychia argentea, una petita herba per a la qual s'han documentat 37 noms catalans, alguns dels quals fan referència al seu aspecte (floreta blanca, nevadeta, plateta, arracades), a les semblances amb la morfologia animal (cama de perdiu, pota de colom), als topònims on es localitza la planta (herba de Sa Punta), als usos medicinals (herbeta de la sang, sanguinària) o bé als usos que en fan els animals (herba capsotera, perquè el capsot o capsigrany la utilitza per construir el seu niu).

 

 

Pantalla de mostra amb la fitxa de castanyer (Font: Noms de Plantes)l

El projecte actualitza i amplia la informació de l'obra Els noms de les plantes als Països Catalans de Francesc Masclans (9.500 denominacions). D'aquesta primera versió digital, se'n farà una actualització semestral i s'espera que la versió final de l'obra, que es preveu de publicar en paper, superi les 30.000 denominacions catalanes de plantes (incloses variants fonètiques, gràfiques, etc.) corresponents a uns 6.000 tàxons de flora vascular (falgueres i plantes amb flor).

La col·lecció Diccionaris en Línia, en què s'inclou aquest nou recull, aplega repertoris de terminologia específica sobre diversos àmbits d'especialitat, com ara la Terminologia dels videojocs, el Diccionari d'esports olímpics o el Diccionari de la renda. La interfície utilitzada, igual que en la resta de títols d'aquesta col·lecció, permet de consultar les denominacions en l'índex alfabètic de cada llengua o bé fent una cerca en el quadre de diàleg, tant a partir d'una denominació com d'un mot de la definició. En aquest cas, destaca també la incorporació d'imatges i la possibilitat de cercar per famílies botàniques i a partir dels noms científics.

El TERMCAT és un organisme, amb participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que s'encarrega de promoure i coordinar les actuacions terminològiques en llengua catalana.

Més informació