Nou catàleg de flora amenaçada al País Valencià

NOVETAT
 
En la sessió del 22 de maig , el govern valencià va aprovar el nou Decret de creació del Catàleg valencià d’espècies de Flora Amenaçada (Decret 70/2009, DOCV de 26 de maig de 2009) que culmina el procés d’actualització de la normativa de conservació de flora dels territoris de parla catalana, després del balear (Decret 75/2005) i del català (Decret 172/2008).

El nou catàleg valencià desenvolupa, com el català, la normativa bàsica establerta a la Llei de Biodiversitat estatal (Llei 42/2007), encara que de manera força més completa.

El decret valencià declara 42 espècies En Perill, 83 Vulnerables, 109 Protegides No Catalogades i 164 Vigilades (les dues darreres són categories pròpies de la legislació valenciana que desenvolupa les competències en la matèria establertes a la Llei 42/2007). De les 398 espècies que resulten protegides, 397 són plantes vasculars, i una  (Riella helycophylla, protegida per la Directiva Hàbitats) és no vascular.

El nou decret regula també alguns aspectes nous de la llei de microreserves (com ara la seva extensió al medi marí) i preveu tot un seguit de mesures obertes a la participació de la comunitat científico-tècnica valenciana compromesa amb la conservació de la flora. Així, preveu la constitució d’un Consell Assessor de Flora Silvestre, (com preveuen també altres CCAA, com ara Balears, encara que no a Catalunya) i contempla també el paper de diverses altres entitats i institucions en l’estratègia de conservació (Bancs de Germoplasma, el Banc de Llavors Forestals, suport a herbaris, jardins botànics, etc.).

Més informació:

Destrucció de plantes protegides a Albarca

En els darrers dies s'han estat duent a terme unes obres d'obertura de fossats i d'un camí que condueix a una bassa a la zona d'Albarca-Montsant que han destruït una part important de l'hàbitat i dels individus d'espècies molt rares a Catalunya. Es tracta de Thymus loscosii i Euphorbia minuta, protegides (llistada al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas i a l'Annex 2 del decret de Flora Amenaçada de Catalunya, la primera, i a l'Annex 3 del DFAC-Serra del Monsant, la segona) i de Leontodon crispus, que ha patit una forta disminució d'efectius a la localitat més meridional de l'Europa occidental.
 
 
Obres a la zona del cementiri d'Albarca que afecten poblacions de Thymus loscosii, Euphorbia minuta i Leontodon crispus (Foto: 22 de maig de 2009)

 

Rasa oberta a la zona del cementiri d'Albarca que afecta poblacions de Thymus loscosii, Euphorbia minuta i Leontodon crispus (Foto: 22 de maig de 2009)

 
Ignorem si aquestes obres comptaven amb el preceptiu informe (article 5.2 del Decret de FAC) d'impacte ambiental favorable i, per tant, amb el coneixement i l'autorització del DMAH, o bé si s'han dut a terme sense el coneixement de les autoritats responsables del compliment del decret i de totes les prohibicions que hi consten, essent molt greus ambdues possibilitats. Tan aviat com tinguem coneixement de més detalls, els oferirem a través del Portal del BioC. De moment, veiem amb preocupació l'aplicació del règim de protecció del decret.
 
 

El BioC, present a Trondheim (Noruega)

L'equip de recerca en Biologia de la Conservació de Plantes (BioC) ha estat present a la conferència internacional sobre Conservation Genetics, que ha tingut lloc a Trondheim (Noruega), organitzada per la ESF i NINA, del 23 al 26 de maig (Vegeu Notícia al Portal BioC). 

La comunicació presentada, signada per M.C. Martinell, J. López-Pujol i C. Blanché, duia per títol New and rediscovered populations of Stachys maritima in the Iberian Peninsula:  Re-evaluation of its genetic diversity i donava a conèixer les conseqüències de l'examen isoenzimàtic de les darreres troballes en poblacions artificials creades pel transport antròpic de sorres i la població del Delta del Llobregat, en la comprensió dels processos d'erosió genètica i de colls d'ampolla soferts per l'espècie, així com diverses guies per a la seva correcta gestió.

 

 La comunicació dels membres del BioC, a la sessió de Pòsters de ConGen (Foto: C. Blanché)

 

Trobada de Genètica de la Conservació a Trondheim

 Del 23 al 26 de maig ha tingut lloc a Trondheim (Noruega), la Conservation Genetics Conference: Integrating Population Genetics and Conservation Biology. La trobada, organitzada per la ESF (European Science Foundation) i el NINA (Norsk Institutt for naturforsking), ha estat la reunió final del Programa ConGen de Genètica de la Conservació auspiciat per la ESF i ha comptat amb els millors especialistes mundials, que han debatut sobre els darrers avenços en aquesta disciplina i han  plantejat els reptes de futur per als propers anys.

Han participat a la Conferència ConGen de Trondheim més de 150 investigadors, entre els quals alguns dels més destacats del panorama actual de la Genètica de la Conservació, com ara John C. Avise,  Richard Frankham, Kuke Bijlsma, Isabelle Olivieri, Fred Allendorf o Philip Hedrick, entre d'altres.

 Richard Frankham, en un moment de la seva conferència a Trondheim (Foto: C. Blanché)

 

What is conservation genetics?; Inbreeding, mating system and conservation; Challenges from human-driven evolution; Conservation genomics; Population genetics theory and models; Conservation genetics in northern environments; Genetic monitoring in conservation; i Landscape genetics, hybridization and outbreeding depression, han estat els temes coberts a la Conferència.

Com a novetats particularment rellevants, cal destacar, en primer lloc,  la importància creixent de la Genòmica de la Conservació, com a nova disciplina que s'orienta a l'estudi de la diversitat genètica a través dels gens funcionals i dels seus productes de transcripció més enllà dels gens neutrals, per tal com són els que tindran efecte real en la capacitat d'adaptació, de supervivència i d'evolució de les espècies, cobrint tots els nous camps de la "-òmica" (Genòmica, Proteinòmica, Metabolòmica, etc.. En segon lloc, s'ha destinat una part signficativa de la conferència a l'anàlisi de la Outbreeding Depression en les diverses ocasions en què s'ha emprat la mescla d'origens genètics per a incrementar la diversitat i la possible aplicació d'aquesta pràctica en gestió d'espècies amenaçades, més enllà de les prevencions que retenien moltes actuacions, sempre que se segueixin unes recomanacions cautelars, que també es van desenvolupar. La Genètica del Paisatge (integrant capes d'informació genètica georeferenciada amb dades de vegetació, geogràfiques o d'altre tipus), la integració de la diversitat genètica en les estratègies de conservació de flora i fauna i la correcta gestió genètica d'organismes en captivitat abans de ser lliurats novament a la natura van ser altres dels temes destacats a Trondheim. També el BioC va ser present al congrés amb la presentació d'una comunicació (vegeu Notícies del BioC ).

Més informació:

E-Flaixos en BCP, 13

Recull, en format breu, de diverses notícies i informacions en l'àmbit de la Biologia de la Conservació de Plantes, que hem conegut recentment des del Portal BioC. En aquest article es refereixen a noves informacions sobre creació del grup de flora de la Garrotxa, la setmana de la Biodiversitat d'Alcoi, legislació en conservació a l'Aragó, l'obertura del període d'inscripcions al IV Congrés de la SEBCP a Almeria (setembre 2009) i nous blogs sobre plantes. Podeu trobar informació sobre els E-Flaixos anteriors (1-12) fent clic aquí .


Es crea el Grup de Flora a la Garrotxa

La delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural informa de la creació del Grup d'Estudi de flora de la Garrotxa. En aquest moment hi ha en funcionament el Grup Orchis d'estudi de les orquídies (que ja ha publicat la Monografia d'orquídies de la Garrotxa) i el Grup de papallones diürnes. A partir del dissabte 6 de juny comença a funcionar el Grup de flora.

Aquest grup de flora, en un principi, organitzarà sortides col·lectives per conèixer la flora de la comarca, tindrà un fòrum on es penjaran les fotos de plantes que vulgui conèixer el nom o comunicar-se amb la resta del grup, convocarà les sortides…I com a objectiu per a finals de l'any 2010  hi haurà la publicació de la tercera Monografia del Patrimoni Natural de la Garrotxa dedicada a la Flora vascular.

La primera sortida és prevista per al 6 de juny.

Més informació 


Setmana de la Biodiversitat a Alcoi

 Del 18 al 22 de maig s'ha celebrat a Alcoi (La Font Roja) la IV Setmana de la Biodiversitat, organitzada per la Generalitat Valenciana. Durant la setmana s'ha realitzat un cens de bidoversitat de la zona que ha ofert un total de 16.100 citacions corresponents a 1658 tàxons diferents. Les dades, un cop comprovades, seran disponibles a través del GBIF.

Més informació


 Informació pública de l'Inventari de Zones Humides d'Aragó

Segons que informa el web de J.L. Benito (Jolube.net ), s'ha obert el període d'informació pública del Decret pel qual es crea el Inventario de Humedales Singulares de la Comunidad Autónoma de Aragón i se n'estableix el règim de protecció.

Més Informació:


Oberta la inscripció al Congrés de Biologia de la Conservació de Plantes d'Almeria

S'han produït diverses actualitzacions al web del IV Congreso de Biología de la Conservación de Plantas (15-18 de setembre de 2009), on ja s'hi poden consultar detalls de l'organització (tallers, excursions, etc.), una versió preliminar del programa i on s'ha obert el període d'inscripció, reserva d'allotjaments, etc. 

Més informació


Bloc sobre Flora Europea

Un altre bloc, promogut -com d'altres que hem anunciat al Portal BioC-  per Emili Laguna, difon a través de la xarxa diverses fitxes amb informació i imatges d'espècies de flora europea (flora nativa i cultivada). Les fitxes es van revovant periòdicament i, fins al moment se n'han publicat més de 70.

Més informació:

Novetats bibliogràfiques Primavera 2009

En aquesta notícia es donen a conèixer diverses novetats editorials aparegudes recentment i que han arribat al Portal BioC. Són:

  • J. RECASENS; J.A. CONESA (2009) – Malas hierbas en plántula. Guía de identificación.
  • Les Orquídies de la Garrotxa (Monografies de Patrimoni Natural, 2; març de 2009)
  • ROYO, F., L. DE TORRES, R. CURTO, S. CARDERO, J. BELTRAN, M. ARRUFAT & A. ARASA (2009) –  Plantes del Port, II. Mates i plantes herbàcies angiospermes dicotiledònies.


J. RECASENS; J.A. CONESA

Malas hierbas en plántula. Guía de identificación.

17,5 x 24,5 cm · 456 p. · 50 €
2009 · ISBN 978-84-8409-270-4
Fora de col·lecció
Edita Universitat de Lleida i Bayer Crop Science

 

Segons que anuncia l'editora (UdL), "Prendre una correcta decisió sobre el mètode de control de males herbes es fonamenta en una correcta diagnosi del problema, és a dir, en la identificació de l’espècie en un estat molt primerenc. Aquesta obra permet dur a terme aquesta identificació en estat de plàntula a partir de la integració de caracters senzills i de fàcil interpretació. La descripció va acompanyada de dibuixos detallats i d’extens material fotogràfic."

Més informació


 Les Orquídies de la Garrotxa

Monografies de Patrimoni Natural, 2 (març de 2009)
180 p. Preu: 20 €
ISBN: 978-84-613-0955-9

 

 

 

 

Obra col·lectiva que és resultat de diverses campanyes de camp de múltiples autors i col·laboradors aplegats a l'entorn de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN i que ha estat publicada amb unes fotografies excel·lents i amb el mapa de distribució a la comarca, amb el suport del DMAH i de la Diputació de Girona.

Més informació:

 


 ROYO, F., L. DE TORRES, R. CURTO, S. CARDERO, J. BELTRAN, M. ARRUFAT & A. ARASA.

Plantes del Port, II. Mates i plantes herbàcies angiospermes dicotiledònies.

Col·lecció del Grup de Recerca Científica Terres de l'Ebre 2, 2009.
Edita: Grup de Recerca Científica 'Terres de l'Ebre'.
Tortosa
Preu: 30€

Nou lliurament de la flora dels Ports publicada per l'activíssim grup de botànics "Terres de l'Ebre", sota la coordinació de Ferran Royo, que ha comptat amb nombroses col·laboracions i que posa al dia el coneixement de la flora d'aquestes serres en uns volums profusament il·lustrats amb moltes fotografies i amb una revisió crítica de citacions corològiques anteriors i difusió de les dades florístiques pròpies dels autors.

Més informació

 

Grup de Recerca Científica 'Terres de l'Ebre'
            C/ Rosa Maria Molas 25 A, 2n B
            43500 Tortosa

http://www.massisdelport.cat

Nous membres del Consell de Protecció de la Natura

S'ha produït recentment el nomenament de dos nous membres del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya (CPNC), a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans. Es tracta de David Serrat, membre i antic president de la Institució Catalana d'Història Natural i actual president de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC i de Xavier Mayor, membre de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori.

El CPNC és l' òrgan consultiu en matèria de protecció de la natura i del paisatge de Catalunya i va ser creat per la Llei 12/1985 d'Espais Naturals. D'entre les seves funcions, destaca l'emissió d'informes i dictàmens obligatoris en diverses matèries de conservació de la natura.

Podeu consultar les seves funcions, les memòries anuals i la composició actual a través de l'enllaç al web del DMAH.

Projecte docent al Monestir de Pedralbes

Ahir al vespre va tenir lloc al Museu del Monestir de Pedralbes , a Barcelona, l'acte de presentació del "Jardí Virtual del Monestir", realitzat en el marc de les activitats del grup d'innovació docent GIBAF , en el qual participen diversos membres del BioC.

La iniciativa ha partit del conveni entre el Museu del Monestir i el grup d'innovació per a desenvolupar un suport virtual informatiu per a les plantes medicinals conreades al jardí medieval del Monestir, que reprodueix un hort de simples vinculat a la farmàcia del convent. El treball sobre cada planta ha estat desenvolupat per una parella d'estudiants de Botànica farmacèutica (Facultat de Farmàcia, UB), dirigits pels professors Carles Benedí i Anna Rovira, amb el suport del prof. Joan Simon, i serà disponible via internet a partir del setembre, de manera que hom podrà trobar documentació i fotografies sobre cada espècie en qualsevol moment, fins i tot quan la fenologia de cada espècie no en permiti l'observació directa. En aquests moments, tanmateix, la col·lecció presentava un magnífic aspecte i permet conèixer in situ i en plena floració una cinquantena llarga de plantes medicinals, en el marc incomparable del claustre del monestir. En recomanem vivament la visita.

 L'acte va comptar amb la presència de la directora del Museu, Anna Castellanos, la Cap d'Estudis de Farmàcia, Concepció Amat, l'ex-degà de la Facultat, Josep Boatella i els professors organitzadors de l'activitat.

 

Els estudiants autors del "Jardí Virtual del Monestir de Pedralbes" a la sortida de l'acte de presentació. A la dreta, la Directora del Museu i els professors Carles Benedí, Anna Rovira i Joan Simon. Foto: J. Simon.

 

Convocatòria oberta per a Countdown 2010

Concurs de Projectes per a l'Increment de la Biodiversitat

 La iniciativa "Salvem la Biodiversitat"-Compte Enrere 2010 té, des de la seva creació, com a objectiu deturar la pèrdua de biodiversitat abans de 2010 i ha estat signada per diverses institucions que declaren comprometre's amb accions concretes en aconseguir aquest objectiu. A casa nostra ha estat signat, entre d'altres, per la Generalitat de Catalunya i diverses administracions municipals.

Només queden 590 dies i, segons declaracions de Stavros Dimas, responsable de Medi Ambient de la Comissió Europea, al passat febrer, recollides pel Notíces de la ICHN la UE no podrà assolir els objectius que es va marcar. Malgrat tot, continuen existint projectes i activitats impulsats sota aquesta campanya. A l'empara de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, es convoca el II Concurso Nacional de Proyectos para el incremento de la Biodiversidad, adreçat a admnistracions locals i dotat amb un milió d'euros, per a institucions adherides a la campanya Countdown 2010.

Més informació

E- Flaixos en BCP, 12

En aquesta informació s'ofereixen notícies breus sobre noves publicacions (Butlletins de OPTIMA i de la SCB), activitat i col·leccions del Centre de Documentació de Biodiversitat de la UB i enquesta a usuaris de dades de biodiversitat, endegada pel GBIF. Podeu trobar informació sobre E-Flaixos anteriors (1-11) fent clic aquí .

 NOU VOLUM DE OPTIMA NEWSLETTER

Arran de la reestructuració dels comitès i seus de la societat d'estudi de les plantes de la regió mediterrània (OPTIMA), també s'ha rellançat el seu butlletí (OPTIMA Newslwtter) que ara s'ofereix en versió electrònica. Al llarg de les 114 pàgines del present volum (Newsletter 38, Maig de 2009) s'informa de la vida de la societat, dels congressos realitzats, dels premis atorgats, de les activitats de diverses comissions (inclosa la de plantes amenaçades) i una completíssima recensió bibliogràfica sobre Botànica mediterrània, a càrrec de W. Greuter.

Més informació:


ENQUESTA A USUARIS DE DADES PRIMÀRIES DE BIODIVERSITAT

 El node GBIF espanyol ha llençat via internet una enquesta oberta a usuaris de dades primàries de biodiversitat de cara a millorar les prestacions dels continguts que el sistema d'informació ofereix, i que són dades de primer ordre en conservació de flora. L'enquesta resta oberta fins al dia 12 de juny.

Més informació i accés a l'enquesta:


NOU BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ (SBC)

Acaba d'aparèixer el Butlletí corresponent a maig del 2009 (SCB Newsletter, vol. 16, issue 2), amb informacions sobre el proper congrés mundial de conservació 2009 (Pequin) i activitats de la SCB.

Més informació i descàrrega del SCB Newsletter


NOVETATS AL CEDOCBIV DE LA UB

El Centre de Documentació de Biodiversitat Vegetal de la UB (CEDOCBIV ) anuncia

1. La disponibilitat de l'herbari de líquens del Dr. JM. Egea, catedràtic de la Universitat de Múrcia, cedit el 2007 i ara totalment incorporat a l'Herbari BCN, així com la nova base de dades completa d'algues.

2. La finalització de la catalogació de llibres del Fons de  Biodiversitat Vegetal de la Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Des de l'any 2002, el CeDocBiV i la Biblioteca de la UB han creat el Fons de Biodiversitat Vegetal, que inclou llibres i altres documents d'aquesta temàtica existents a les biblioteques del CRAI (Biologia, Farmàcia, Filosofia, Geografia i Història principalment), a les Unitats de Botànica de la Facultat de Biologia i de la Facultat de Farmàcia i al CeDoc de Biodiversitat Vegetal (CeDocBiV). També inclou revistes especialitzades i una cartoteca (enllaç ). Aquest fons consta actualment de més de 4.500 exemplars.

Més informació