Banc de Germoplasma de flora alpina al MariMurtra

 Finalitza la campanya de recol•lecció i conservació en el Banc de Germoplasma del Jardí Botànic Marimurtra corresponent a la primera fase del programa de flora alpina de la Fundació Carl Faust.

 

Tancament de doble seguretat: les llavors es conserven en tubs hermètics amb gel de sílice dins de pots hermètics també amb gel de sílice (Foto: N. Membrives).

 

A finals de primavera de l’any 2009 s’han incorporat al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic Marimurtra un total de 43 poblacions corresponents a 41 espècies vinculades a diferents formacions vegetals de la muntanya mitjana i alta de Catalunya. Aquest material és l’inici de la futura creació d’un jardí botànic alpí als Pirineus com a estratègia de conservació de la flora amenaçada de Catalunya.

Es tracta d’un projecte finançat per l’Obra Social de la Caixa de Catalunya a través d’un conveni amb la Fundació Carl Faust.

Segons que ens informa la Directora Tècnica del JBMiM, per a les recol•leccions es van realitzar un total de 10 expedicions durant els mesos de juliol, agost i setembre de l’any 2008 a diferents localitats del territori català per tal de visitar el màxim de formacions vegetals que defineixen la flora d’alta muntanya. Les espècies recol•lectades i la formació vegetal on es van trobar es resumeixen a la taula següent:

 

Formacions vegetals

Espècies recol·lectades

Boscos subalpins

Buxus sempervirens, Juniperus communis, Rhododendron ferrugineum, Vaccinium myrtillus.

Clarianes de bosc

Hypericum maculatum, Primula veris.

Els matolls i landes

Antennaria dioica

Les comunitats megafòrbiques

Aconitum napellus, Aconitum pyrenaicum subsp. lamarckii, Peucedanum ostruthium

Els prats

Anthyllis vulneraria, Arenaria grandiflora, Dianthus hyssopifolius, Digitalis lutea, Eryngium bourgatii, Gentiana lutea, Heracleum sphondyllum subsp. pyrenaicum, Hesperis matronalis, Iberis sempervirens, Plantago media, Prunella grandiflora,  Rhinanthus pumilus, Sideritis hyssopifolia, Stachys officinalis, Trifolium alpinum, Trifolium striatum.

La vegetació de fonts i rierols

Parnassia palustris, Saxifraga aizoides.

Les molleres

Drosera rotundifolia

La vegetació de les tarteres

Aquilegia pyrenaica, Biscutella laevigata, Crepis pygmaea, Delphinium montanum, Linaria alpina.

La vegetació de les roques

Antirrhinum molle, Lonicera pyrenaica, Myosotis alpina, Paronychia kapela subsp. serpyllifolia, Potentilla nivalis, Ramonda myconi.

La vegetació dels llocs ruderals

Plantago lanceolata

 

Les mostres recol•lectades es van netejar i deshidratar amb gel de sílice. Abans de procedir a la seva congelació, i en col·laboració amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes, es van fer les mesures del pes sec de 4 rèpliques de 100 llavors i es va estimar el nombre total de llavors de cada una de les mostres. Aquestes mostres es conservaran al Banc de Germoplasma del Jardí Botànic en tubs hermètics dins pots igualment hermètics (vegeu figura) i en congeladors a –18 ºC. El processat d’aquestes llavors ha permès realitzar una descripció morfològica de les llavors i s’han obtingut dades en relació al coneixement fenològic dels seus períodes de floració i fructificació.
 
Les principals conclusions del treball són les següents:

1)    La conservació d’aquestes 43 poblacions de 41 espècies representatives de les formacions vegetals alpines suposarà disposar de material per iniciar les plantacions de les col•leccions del futur jardí botànic alpí de Catalunya.

2)    Aquesta col•lecció només representa un 10 % de les espècies que haurien d’incloure les col•leccions del futur jardí alpí. Caldrà continuar amb les recol•leccions de forma periòdica.

3)    La recol•lecció de material vegetal només suposa un primer pas en el projecte de conservació ex situ que haurà complementar-se amb experimentació en la propagació d’aquestes espècies per tal de poder produir planta viva en el moment que sigui necessari.

 
 

 

Curs sobre pol·linització, al juliol.

 
 
 
 
Els propers dies 16 i 17 de juliol el GReB , grup de recerca on s'inlcou el BioC, ha organitzat a Barcelona un curs sobre Biologia de la Pol·linització, que anirà a càrrec del Prof. Amots Dafni, de la Universitat de Haifa (Israel), amb motiu de la seva estada sabàtica entre nosaltres.
 
S'ha obert el període d'inscrpcions, que són gratuïtes, però es limita a 15 places, que seran adjudicades per ordre d'inscripció.
 
A l'article complet, trobareu els detalls d'organització del curs.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organitza: GReB (Grup de Recerca en Biodiversitat i Biosistemàtica vegetal)
Amb el suport de: Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Amb la col·laboració de: Jardí Botànic de Barcelona


 

Professor: Prof. Amots Dafni (University of Haifa, Israel)
Dies: 16 i de 17 Juliol 2009
Places: limitades a 15 (per ordre d'inscripció)
Idioma: Anglès
Preu: Gratuït (inscripció amb una garantia de tarja de crèdit per 50€, que només seran carregats en cas que l'inscrit no assisteixi al curs o no sigui substituït per una altra persona)
 

 

PROGRAMME
 
JULY 16th

9:00-11:00       Pollination: general introduction (Lab)
11:00-11:30     Coffee break
11:30-13:30     Floral morphology and phenology; osmophores (Lab)
 
15:30-20:00    Flower types. Pollinators and their behaviour (Jardí Botànic de Barcelona)
 

JULY 17th

9:00-11:00       Pollen and stigma biology (Lab)
11:00-11:30     Coffee break
11:30-13:30     Nectar studies (Lab)
 
15:30-17:30     Evolution of floral guides (Room)
17:30-18:00     Coffee break
18:00-19:00     Pollination and conservation (Room)
19:00-20:00     Workshop small projects (Room)


 

Additional information:

  • The course is of combined theoretical-practical character and active participation of students will be encouraged. A particular workshop session is planned to allow short presentations and discussion of particular projects of attendants.
  • Participants will receive a copy of the textbook Methods in Pollination Ecology, by A. Dafni as well as free access to coffee breaks, and transport to the Botanical Garden of Barcelona will be provided.
  • All lectures and laboratory sessions will be held at Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Av.Joan XXIII s/n, 08028-Barcelona. Opening session will start at 9:00 o’clock on July 16th (ULD Room number 206, “B” Building)
  • Further information can be obtained from M. Carmen Martinell (mmartinell@ub.edu)
 


 
APPLICATION FORM
 
NAME:……………………………………………………………………………………………
INSTITUTION:………………………………………………………………………………….
ADDRESS:……………………………………………………………………………………..
TELEPHONE/FAX/E-MAIL……………………………………………………………………

I am interested in attending to the course Introduction to Pollination Biology (Barcelona, Facultat de Farmàcia, 16-17th July 2009 and I confirm the effective registration by sending the attached voucher of a credit card payment of 50 € to be charged only if I do not attend to the course and the place remains unoccupied.

Credit Card Type (Visa, Mastercard, American Express.)………………………………..

Card Number:………………………………………………Expiry date……………………..

Date:…………………………..              Signature…………………………………………..……..

To be send by e-mail to M. Carmen Martinell (mmartinell@ub.edu) or by post at Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Av. Joan XXIII, E-08028 (Barcelona)
 


Estada de M. Soto al nostre laboratori

Moisés Soto, investigador del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo de Las Palmas, s'ha incorporat des d'ahir i fins a finals del mes de juliol, al nostre equip de recerca, per col·laborar en els estudis de diversitat genètica corresponents al projecte de recerca vigent.

Concretament, participarà en els estudis de diversitat isoenzimàtica de Aquilegia paui, A. vulgaris i Peucedanum (=Dichoropetalum) schottii que analitzen la variabilitat genètica de poblacions de plantes d'àrea extremadament reduïda.

Moisés Soto forma part de l'equip de recerca dirigit pel Dr. Juli Caujapé a Las Palmas (assessor del  projecte) i actualment està investigant en genètica de poblacions d'espècies amenaçades del gènere Crambe a les Illes Canàries.

Publicada l’addenda a l’Atlas de Flora Amenazada

 Acaba de publicar-se el nou volum suplementari de l'Addenda 2008 de l'Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España,  que dóna a conèixer els resultats del projecte AFA3, realitzats entre 2007 i 2008, amb la inclusió de 55 noves espècies no considerades als volums anteriors. El projecte continua durant el 2009, amb els treballs de seguiment de AFA4, dels quals ja vam informar al Portal BioC (vegeu Notícia de 26.03.2009 )

A continuació reproduïm la Nota de Premsa del Director del Projecte, Ricardo Gómez (Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, MARM) sobre la presentació de la publicació.

 

 

Publicación de la nueva adenda del Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular y de la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española

Acaban de publicarse dos nuevos instrumentos muy relevantes para contribuir a la conservación de la flora española. Ambos han sido elaborados por la Sociedad Española de Biología de Conservación de Plantas, -que agrupa a centenares de los mayores especialistas en botánica de España- para la Subdirección General de Biodiversidad del MARM. Estas publicaciones serán accesibles en versión digital en la web del MARM.

Por una parte, la revisión en profundidad de la Lista Roja de la Flora Vascular Española de 2000 ha permitido llevar a cabo su actualización, lo que ha dado lugar a la Lista Roja de la Flora Vascular Española de 2008. Esta nueva Lista Roja supone la revisión del estado de conservación de las 1.414 plantas que ya se habían incluido en la anterior, las más amenazadas de España. Además, se han incorporado a la Lista 197 taxones nuevos, que a juicio de los especialistas debían incluirse por su delicado estado de conservación. Como resultado, 1.541 especies y subespecies de plantas vasculares han sido tratadas. De ellas, 1.196 se consideran actualmente amenazadas a nivel estatal.  

La Lista Roja sigue los criterios mundialmente aceptados de UICN y otorga a cada taxón una categoría en función de variables como el número de individuos, su distribución geográfica, sus tendencias poblacionales o su probabilidad de extinción.

La Lista Roja 2008 contiene el listado exhaustivo de la flora más amenazada de España, y debe convertirse en referencia obligada para la aplicación de los instrumentos legales de protección de flora, como son los catálogos de especies amenazadas.

Por otra parte, se publica también la Adenda 2008 al Atlas y Libro de la Flora Vascular Amenazada de España. Se trata de una nueva entrega de un proyecto que se inició en 2000. En 2003 se publicó el primer Atlas y Libro Rojo, que trataba en profundidad el estado de conservación y los problemas de conservación de unas 450 especies de nuestra flora. Tres años después vio la luz la Adenda 2006, que incrementaba en otros 35 los taxones de nuestra flora amenazada para los cuales ya existe el necesario conocimiento para afrontar las acciones para su conservación. Ahora aparece la Adenda 2008, que aporta información para otras 55 plantas. Actualmente se encuentra ya en marcha la siguiente etapa del proyecto, y se espera una nueva adenda para 2010.  

Estas sucesivas publicaciones abordan las especies más amenazadas de nuestra flora, definidas a través de las Listas Rojas. Incluyen información detallada sobre su distribución (cartografía con cuadrículas UTM de 10×10 km), su biología, su demografía, las amenazas que afronta y su conservación, incluyendo una propuesta de medidas para ello. Finalmente, propone una categoría de amenaza según los criterios de UICN.

Ambas publicaciones se enmarcan en el ambicioso proyecto que, desde hace más de una década, desarrolla el MARM junto a las más relevantes asociaciones científicas de España para el conocimiento de nuestra biodiversidad, de sus tendencias y de su estado de conservación. Toda la información generada formará parte del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, instrumento creado por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y que actualmente se encuentra en fase de desarrollo.