Recerca en conservació de plantes: Ofertes de treball

Durant les darreres setmanes hem rebut informació de diverses ofertes per incorporar doctors i nous investigadors a  programes de recerca en conservació de plantes, lligats a la SCB (Society for Conservation Biology) o a plans de formació d’investigadors de projectes finançats per l’administració espanyola. Les places disponibles ara mateix són 9, dues a la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), a la Univestitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), a la Escuela Politècnica Superior (Osca), a la Georg-August University  (Gottingen, Alemanya), a la Universidad de Murcia (Múrcia), al CNRS- Université d’Evry (Val d’Essonne, França), a l’INIA (Madrid) i a l’ Institute of Plant Sciences, ARO (Israel). Són bones opcions per a estudiants avançats  que vulguin iniciar una carrera investigadora en Biologia de la Conservació de Plantes i es poden consultar a la pestanya Ofertes de Treball del Portal BioC (ofertes 44 a 52), espai que recomanem anar visitant periòdicament atès que la informació s’hi va actualitzant continuadament.

 

ECOFLOR 2010, a Canàries

Ha estat convocada la VII edició de la Reunió anual de la Xarxa Temàtica ECOFLOR, dedicada a l’estudi de la diversitat i evolució floral, que enguany tindrà lloc a La Laguna (Tenerife) els dies 28 i 29 de gener de 2010, i que comptarà amb més de 20 presentacions. Igualment tindrà lloc, com és habitual, un Taller monogràfic, en aquesta edició adreçat a “Models visuals en insectes”

 TALLER PREVI 

Dimecres 27 (16.30 – 19.00h) –  Miguel Angel Rodríguez-Gironés imparteix un taller sobre Uso de los ‘modelos visuales en insectos’ para su aplicación en los estudios de polinización. Els interessats han de contactar directamenta amb M.A. Rodríguez (rgirones@eeza.csic.es).


PROGRAMA de les sessions
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA, CSIC)


Jueves 28 Enero

9.00-10.00 Arnoldo Santos (pendiente título)
10.00-10.20 Miguel A Rodríguez – Respuesta de las abejas a depredadores con distintos niveles de camuflaje
10.20-10.40 Luis Navarro – ¿Está la heterostilia condicionada por el tubo floral?
10.40-11.00 Rocío Santos – Inusual stylar polymorphism in southern Moroccan Narcissus broussonetii and the role of pollinators

CAFÉ

12.00-12.30 Marcos Méndez – What is a trade-off ? Considerations about its syntax, architecture and scale
12.30.12.50 Alberto Teixido – Costes y beneficios del despliegue floral en Cistaceas
12.50-13.10 Michael Werner – Facts from faeces: pollen nutrition in flower visiting insects
13.10-13.30 Cristina Tur – Efecto de la temperatura floral sobre la frecuencia de visitas de polinizadores a las plantas

COMIDA

16.30-17.00 Xavier Picó – Sobre la variación temporal en frecuencias alélicas y la distinción entre deriva y selección natural
17.00-17.20 Alicia Montesinos – Caracterización de la diferenciación genética en rasgos pre y post-germinación entre poblaciones naturales de Arabidopsis thaliana a lo largo de un gradiente climático
17.20-17.40 Julia Pérez – Factores reproductivos de la flora canaria y otras variables bióticas en relación a la diversidad genética aloenzimática
17.40-18.00 Olga Fernández – Biología reproductiva y genética de los géneros endémicos canarios Parolinia (Brassicaceae) y Argyranthemum (Asteraceae)
18.00-18.20 Silvia Santamaría – Una red de polinización en la alta montaña del Parque Nacional Picos de Europa
18.20-18.40 Benigno Padrón – Incorporating quantitative information in the analysis of mutualistic networks


Viernes 29 Enero

9.00-10.00 Alfonso Valiente – Patrones ecológicos y evolutivos de la biología reproductiva de cactus columnares de México (Tribu Pachycereeae)
10.00-10.20 Daniel Rojas – ¿Cuando se hicieron nectarívoros los murciélagos filostómidos?
10.20-10.40 Christiane Weiner – Impoverishment of resourse diversity causes disproportional declines in specialised flower visitors
10.40-11.00 Belén Maldonado – Importancia relativa de distintos polinizadores de Opuntia sulphurea

CAFÉ

12.00-12.20 Candelaria Rodríguez – Polinización de Schotia brachypetala (Fabaceae): generalistas vs. especialistas
12.20.12.40 Beatriz Rumeu – Papel de la población invernante de Turdus torquatus como dispersor de semillas de Juniperus cedrus en Tenerife
12.40-13.15 Raúl Bonal – Las encinas que el bosque dejó atrás: consecuencias directas e indirectas del aislamiento espacial sobre la depredación, dispersión de semillas y diversidad genética del arbolado

13.15-14.00 
ASAMBLEA y  CLAUSURA


Més informació

Anunci de la Reunió – Web ECOFLOR

“Aturem la pèrdua de biodiversitat”

A pocs dies de l’arribada del 2010, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) han celebrat el dia 3 de desembre una jornada conjunta de reflexió sobre la conservació de la biodiversitat a Catalunya sota el títol genèric “Aturem la pèrdua de biodiversitat”. A partir de casos representatius, o especialment ben coneguts, s’’hi van avaluar l’estat i les tendències de conservació, les principals amenaces conegudes i les mesures proposades des de les administracions per assegurar la conservació i l’ús sostenible dels sistemes naturals del nostre territori.

La intervenció sobre flora va anar a càrrec de Llorenç Sàez, Professor Titular de la UAB i membre del GReB sobre “Conservació de la biodiversitat vegetal: L’assignatura pendent”

La sessió es va emmarcar en els actes que s’iniciaran properament en l’efemèride de l’any 2010, declarat Any Internacional de la Biodiversitat

Més informació

Pla de Conservació de Biodiversitat a la Xarxa de Parcs

El proppassat dia 30 de novembre va tenir lloc al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Solsona), una jornada de treball sobre el Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat dels espais naturals de Protecció Especial de Catalunya (PCSB), convocada pel Servei de Parcs del DMAH.

La sessió, presidida per la Cap del Servei, Maria Pery, tenia com a  objectius  
a) valorar la importància i el paper que pot tenir la Xarxa de Parcs de la Generalitat de Catalunya (XdP) i cada un dels seus espais en la conservació dels hàbitats i les espècies
identificades, i
b) valorar i ponderar els indicadors d’estat de conservació i els factors de canvi externs (i amenaces) més representatius dels diferents hàbitats i espècies identificats.

Es van convocar diversos experts corresponents als diversos grups taxonòmics, incloent-hi un grup específic per a la flora vascular.


Nou edifici del CTFC on va tenir lloc la jornada de la XdP del 30/11/2009

 

Segons el resum de la jornada tramès pel  Servei de Parcs del DMAH,  el Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat dels espais naturals de Protecció Especial de Catalunya (PCSB) s’està redactant com un programa de conservació i seguiment de la biodiversitat capaç de proporcionar informació i eines de gestió per a tots els Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) gestionats
pel Servei de Parcs de la Direcció General del Medi Natural. Per tal d’establir un mètode de treball homogeni per l’elaboració del programa, es planteja una metodologia comuna basada en la metodologia del Marc Lògic (arbre de problemes, arbre d’objectius, accions…) i la metodologia proposada per EUROPARC-España per planificar la gestió dels espais naturals protegits.

L’objectiu final del PCSB és la conservació de la biodiversitat des d’un punt de vista global, entenent la biodiversitat com les espècies (algues, artròpodes, briòfits, flora, fongs, invertebrats, líquens i vertebrats) i hàbitats.

La duració del PCSB, un cop redactat i aprovat, és de 6 anys, de manera que aquest es podrà vincular al Pla Rector d’Ús i Gestió dels diferents espais. El PCSB s’anirà actualitzant i reavaluant en el temps, de manera que el mateix programa es converteix en un programa de seguiment en si mateix de l’estat de la biodiversitat i de les actuacions desenvolupades per assegurar-ne la seva conservació.

Més informació

 

Mòduls de diversitat genètica 2009

Ahir van ser lliurades als responsables del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), que dirigeix Xavier Font, les actualitzacions corresponents a l’any 2009 dels mòduls CromoCat (diversitat cromosòmica de flora) i GenoCat (diversitat genètica molecular de flora), fruit del treball de buidatge i de catalogació de les dades que han dut a terme els investigadors del BioC (GReB) Joan Simon (responsable del projecte),  Marc Enríquez i Cèsar Blanché durant aquest any. Amb aquestes darreres dades, el coneixement sobre diversitat cromosòmica de la flora dels Països Catalans és ja de més del 85% dels tàxons, mentre que l’explosió de noves dades de diversitat genètica molecular, ha permès atènyer pràctiament el 25% dels tàxons amb cobertura a GenoCat.

Més informació

Dades del BioC al BDBC 2009

Ahir van ser lliurades als responsables del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), que dirigeix Xavier Font,  les actualitzacions corresponents a l’any 2009 dels mòduls CromoCat (diversitat cromosòmica de flora) i GenoCat (diversitat genètica molecular de flora), fruit del treball de buidatge i de catalogació de les dades que han dut a terme els investigadors del BioC (GReB) Joan Simon (responsable del projecte),  Marc Enríquez i Cèsar Blanché durant aquest any.


CD amb dades del mòdul CromoCat

Amb aquestes dades, el volum d’informació contingut a CromoCat és de 50.508 registres, amb 7078 referències bibliogràfiques. En aquests moments, disposem d’informació cromosòmica sobre el 86,5% dels tàxons de la flora vascular dels Països Catalans (pteridòfits, licopodiòfits, gimnospermes i angiospermes), tot i que només el 28,4% de les dades es refereixen a recomptes procedents de poblacions de localitats del territori (taula CRO-IN de CromoCat). La revisió de les dades contingudes a CromoCat, ara que compleix 10 anys de funcionament, indica la necessitat d’incrementar la recerca en aquest àmbit al conjunt dels Països Catalans per homologar-nos a d’altres països o territoris.

Pel que fa al mòdul GenoCat, en el seu quart any de funcionament (es va iniciar el 2006), s’han incorporat 1224 nous registres, que, fan ja un total de més de 7000 dades introduïdes. El contingut actual del mòdul incorpora dades moleculars sobre 1185 tàxons (el 24,2% del tesaure taxonòmic total emprat) dels Països Catalans. La velocitat d’aparició de noves dades i la necessitat de crear instruments tecnològics per a la seva anàlisi i gestió són els reptes que l’equip encara per a l’any 2010, on hi ha prevista una evolució a una nova versió del mòdul (GenoCat v. 4.0).

E-Flaixos en BCP, 14

Es donen a conèixer en format breu diverses informacions i notícies en l’àmbit de la  Biologia de la Conservació de Plantes (BCP). Aquests E-Flaixos recullen novetats en Premis de Recerca i Distincions, Publicacions i Cartografia. Podeu trobar informació sobre els E-Flaixos anteriors (1-13) fent clic aquí

 

PREMIS I DISTINCIONS

Premi de Recerca a Santiago Castroviejo

La ministra de Ciència i d’Innovació, Cristina Garmendia, va comunicar divendres passat als premiats la decisió del jurat dels  Premios Nacionales de Investigación 2009. El premi  de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales ha estat concedit a Santiago Castroviejo (1946-2009, a títol pòstum)

 

  • Més informació

Notícia – Web de Flora Iberica


Reconeixement de Campus d’excel•lència per a la UB-UPC

El projecte Barcelona Knowledge Campus (BKC), presentat per la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya, ha rebut el reconeixement com a millor  Campus d’Excel•lència Internacional amb una dotació pressupostària de 21 milions d’euros, per una comissió internacional liderada pel Ministeri d’Educació. BKC serà un motor impulsor de l’activitat científica, social i empresarial de l’entorn territorial de Barcelona, des de la perspectiva de la multiplicació de les capacitats de les dues institucions. La vocació internacional de les dues universitats i la premissa de propiciar un canvi en el model econòmic que transformi l’entorn són els fonaments de la proposta. La seu del BioC, situada en aquest campus es podrà beneficiar de la nova categoría de l’entorn.

 

  • Més informació

Notícia 27/11/2009 – Web UB


PUBLICACIONS

Les Figueres a les Illes Balears

Dimarts dia 10 de novembre es va presentar a Barcelona,  a l’Espai Mallorca, el llibre Les figueres a les Illes Balears. Camp d’experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) obra del farmacèutic mallorquí Montserrat Pons i Boscana, on es recullen més de 140 varietats de figues conreades a les Balears. Es tracta d’un volum editat amb el suport del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Llucmajor i la Obra Social de la Caixa que ha comptat amb un nombrós públic a les presentacions fetes als diversos pobles de Mallorca, així com a la sessió feta a Barcelona, que va ser presentada per Joan Vallès. A part de diversos apartats històrics i etnològics, destaca el format en fitxes detallades del centenar i mig de varietats que representen una inmensa riquesa d’ús de la biodiversitat (fitonímia, tipus de conreu, etc.) que cal preservar.


CARTOGRAFIA

Mapa de Sòls de Catalunya

S’ha presentat avui el projecte de l’Institut Geològic de Catalunya: “Mapa de Sòls de Catalunya a escala 1:25 000” dins la sèrie Geotreballs. Per a la realització d’aquest projecte s’ha signat un conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

 

  • Més informació

Presentacions en pdf – Sessió de presentació del projecte de mapa de sòls (juny 2009

Cicle de Presentacions de Geotreballs – Web IGC
IGC – Institut Geològic de Catalunya
Portal de Mapes de sòls – Web IEC

S. Massó presenta el banc de dades de manglars

Els proppassats dies 24 i 25 de novembre ha tingut lloc a Brussel•les el Young Botanists’ Day, les jornades que la Royal Botanical Society of Belgium dedica als seus joves investigadors. Aquest any, el YBD ha tingut com a seu la Université Libre de Bruxelles (ULB) i la seva temàtica ha girat entorn a l’evolució en la botànica des de Darwin fins al paper de les dones (Evolution in Botany: from Darwin to women). És per això que s’ha fet coincidir el primer dia de la sessió amb el 150è aniversari de la publicació de On the Origin of Species (el 24 de novembre de 1859) i s’ha celebrat també el centenari de la primera dona premiada per la Belgian Royal Academy of Sciences, la botànica i artista belga Hélène Durand, per la publicació de Sylloge florae Congolanae (Phanerogamae).

El YBD ha tingut forta presència internacional, amb 36 comunicacions en format pòster provinents de 17 països diferents i 13 comunicacions orals, totes provinents de Bèlgica i amb temàtiques molt diferents que van des de l’origen de la flora briofítica macaronèsica fins a experiments de transplants ex-situ d’Arnica montana, passant per estudis de l’únic tàxon de plantes vasculars endèmic de Bèlgica (Sempervivum funckii var. aqualiense) i pels estudis d’invasibilitat del gènere Fallopia.

En el marc d’aquesta jornada dedicada als joves, el BioC hi ha tingut presència, amb la presentació del pòster The Mangrove Reference Database and Herbarium a càrrec de Sergi Massó, que fa una estada a la Universitat Lliure de Brussel·les.

Fragment de la comunicació en pòster (Massó Alemán, S., Bourgeois, C., Appletans, W., Varhoorne, B., De Hauwere, N., Steoffelen, P., Heughebaert, A. & Dahdouh-Guebas, F. (2009), The Mangrove Reference Database and Herbarium), presentada al simposi Evolution in Botany: from Darwin to women. Brussel·les, 24-25 de novembre.