M. Enríquez presenta un TD sobre CromoCat

Avui ha tingut lloc a la Sala de Reunions de la Unitat de Botànica de la Facultat de Farmàcia la presentació del Treball Dirigit Contribució a l’Atlas Cromosòmic de la flora dels Països Catalans, realitzat per Marc Enríquez i Torres. M. Enríquez, originari d’Eivissa, és estudiant de Farmàcia i s’ha incorporat al BioC, sota la direcció de Joan Simon i de Cèsar Blanché.

 

 

El treball realitzat per Marc Enríquez ha consistit en la revisió de la informació continguda al total de registres que conformen el banc de dades cromosòmic dels Països Catalans (CromoCat), després de 10 anys de tasca de buidatge. Les informacions corresponents a les dades del Principat de Catalunya, finançades per un conveni amb la Generalitat de Catalunya, són consultables on line a través del BDBC (mòdul CromoCat), però no pas la totalitat d’informacions corresponents a la resta de territoris (Principat d’Andorra, Franja de Ponent, País Valencià i Illes Balears). Les conclusions principals del treball són les següents:

1. El contingut acumulat durant 10 anys (1999-2009) per CromoCat representa una captura de dades sobre diversitat cromosòmica de la flora dels Països Catalans molt considerable, amb més de 50.000 registres, tant de fitxes com bibliogràfics (disponibles en format paper a través de petició als autors)

2. La revisió preliminar de la qualitat de la informació recopilada ha permès comprovar l’adequació de la major part de les dades i  detectar alguns buits en camps de CRO-IN (adscripció a comarques, a territoris, etc.) que ara es troben identificats i en disposició de ser esmenats.

3. El grau de coneixement citogenètic de la flora, en general, és satisfactori (c. 85%) però resta un 15% d’espècies sense cap dada cromosòmica

4. La relació dels tàxons sense dades cromosòmiques inclou un bon nombre d’espècies endèmiques o subendèmiques i, per tant, identifica una necessitat de coneixement que pot definir futures prioritats de recerca.

5. El grau de coneixement citogenètic de la flora no és distribuït homogèniament: la zona pirinenca i les illes Balears disposen d’un nombre de dades molt superior al del País Valencià o de les comarques interiors de Catalunya.

6. La informació continguda a CromoCat en aquests moments permet iniciar la preparació d’un “Atlas cromosòmic de la flora dels Països Catalans” que equipari el territori a d’altres zones geogràfiques amb un Atlas publicat. Aquesta futura obra de síntesi no exclou la necessitat de seguir els treballs de captura de dades en format de banc de dades actiu i permanentment actualitzat

 

 

Marc Enríquez, treballant en la introducció de dades de CromoCat (Foto: J. Simon)

 

 

 

 

Seminari a la Garrotxa, al febrer

La Delegació de la Garrotxa de la ICHN anuncia la celebració del IV Seminari sobre Patrimoni Natural de la Comarca de la Garrotxa, que compta amb diverses presentacions sobre conservació de flora, per al proper dissabte dia 27 de febrer, a Olot.

 

 

El Seminiari, d’inscripció gratuïta, tindrà lloc a l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot (IMPC), al carrer del Bisbe Lorenzana, 15 d’Olot.

D’entre les comunicacions anunciades, destaquem que n’hi ha de dedicades a espècies de flora amenaçada, estudis sobre biologia de la conservació o accions de conservació a la Garrotxa i que s’ocuparan d’espècies com ara Dryopteris remota, Allium pyrenaicum, Dichoropetalum schottii, Taxus baccata o el catàleg d’orquídies de la Garrotxa.

Més informació

Apium bermejoi, “espècie del dia”, a la UICN

Al web de la UICN s’ha iniciat una campanya de difusió de 365 espècies amenaçades al món (començant per l’ós polar, el dia 1 de gener), una per a cada dia de l’any, amb motiu de l’any internacional de la biodiversitat, anomenada Species of the Day. La selecció d’espècies vetlla per representar els diversos grups d’organismes i se’n publica una fitxa amb la informació bàsica (distribució, amenaces, categoria, etc.)

La nostra flora ja s’hi ha vist representada en el primer mes: l'”espècie del dia” corresponent al dia 25 de gener ha estat protagonitzada per Apium bermejoi, endemisme menorquí qualificat com a CR.

Més informació

Novetats bibliogràfiques en BCP

Es donen a conèixer diverses novetats bibliogràfiques aparegudes recentment, amb continguts sobre Ciència, flora i conservació de plantes dels Països Catalans i de la Península Ibèrica en general:

Contributions to Science, vol. 5 (2009); Toll Negre, vol. 11 (2009); Flora Montiberica, vol. 44 (2009); Bouteloua vol. 6 (2009), els quatre primers volums (0-3, 2009) de Monografías de Botánica Iberica, (MBI, nova publicació, amb especial cobertura de la flora d’Aragó) i els llibres Flora ornamental española (2009), de Daniel Guillot, Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca (Teruel) (2009), de Gonzalo Mateo i Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía (2009), de Manuel Becerra i Estrella Robles.

També es detallen els índexs de contingut i els enllaços que permeten descarregar-ne les versions en pdf o l’accés als editors.


Contributions to Science 5 (2009)

Acaba de distibuir-se el volum 5(1) 2009 de Contributions to Science, la publicació en llengua anglesa de l’Institut d’Estudis Catalans.
DOI: 10.2436/20.7010.01.60 ISSN: 1575-6343

Coberta: “Darwin and biodiversity,” (Joan-Albert Ros)

Taula de contingut

Foreword
Giner S

FOCUS
Distinguished Lectures in celebration of Charles Darwin’s 200th anniversary and commemoration of the 150th anniversary of the publication of his book, “On the Origin of Species.”

The theory of evolution: 150 years afterwards
Tickell C

Emma Darwin: a great woman behind a great man
Piqueras M

RESEARCH REVIEWS
The Mediterranean: a synoptic overview
Bas C

Geology as a “local” science
Reguant S

DISTINGUISHED LECTURES
Public Understanding of Science. Distinguished Lectures at the Catalan Academy (2006–2008)

The evolution of microbial life: paradigm changes in microbiology
Guerrero R, Berlanga M

The evolution of the Science Citation Index
Garfield E

Microbiogical sciences: a European perspective
Ron EZ

The nuclear energy of the future
Cetto AM

Why are bacteria refractory to antimicrobials?
Hogan D, Kolter R

Biomedical research in Spain: the patient’s point of view
Soria B

Diversity, distribution and biosynthesis of compatible solutes in prokaryotes
Empadinhas N, da Costa MS

Financial aspects of open access journals
Abad MF

Laura Bassi and Giuseppe Veratti: an electric couple during the Enlightenment
Cavazza M

Destaquem dos articles referits a temes de debat obert en la publicació científica avui: l’evolució i què mesura realment de l’índex SCI per part d’un dels seus propis creadors (E. Garfield: 63-70) i les publicacions en accés obert i les implicacions econòmiques: com es financen (M.F. Abad: 107-114).

Enllaç: IEC website for free online access to the full texts of the articles published


Toll Negre 11 (2009)

Editada per APNAL-Vinaròs, s’ha publicat al desembre de 2009 el volum 11 de la revista “Toll Negre”, que inclou dades botàniques i de conservació de plantes de diversos punts del País Valencià i de les terres de l’Ebre

Taula de contingut

 • EDITORIAL, 4
 • APARICIO, J.M. & P.M. URIBE-ECHEBARRÍA. Juniperus x cerropastorensis, nuevo híbrido entre Juniperus sabina L. y Juniperus thurifera L., 6
 • SÁEZ, L. et al. Avaluació de l’estatus de conservació de l’endemisme del Massís del Port (NE Península Ibérica) Antirrhinum pertegasii Pau ex Rothm. (Antirrhineae, Scrophulariaceae), 14
 • LAGUNA, E. Datos sobre la flora vascular, vegetación e interés conservacionista en “El Campillo” (Siete Aguas, Valencia), 25
 • SENAR, R. Aportacions botàniques per a les comarques valencianes del Baix Maestrat i els Ports, 42
 • ROYO, F. Comunitats vegetals de les planes i serres litorals del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat, II: l’ordre Thero-Brachypodietalia Br.-Bl. (1931) Molinier 1934, 46
 • FERRER, P. & J.E. OLTRA. Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. f., nueva especie para la flora de la Comunidad Valenciana, 66
 • APARICIO, J.M. Aportaciones a la flora de la provincia de Castellón, XIII, 73
 • LÁZARO, J.A. Anotaciones ecológicas sobre Hispidella hispanica y Leucanthemopsis pulverulenta (Compositae) en pinares vallisoletanos (España), 80
 • CAMARERO, J., M.L. OSA & E. SANCHÍS. Estudio comparativo de la germinación de tres leguminosas de interés forestal, 92
 • LÁZARO, J.A. Nueva contribución al conocimiento de Gramineae Juss en la provincia de Valladolid (España), 97
 • URIBE-ECHEBARRÍA, P.M. Notas corológicas sobre la flora vascular del Sistema Ibérico y aledaños, 103
 • OLTRA, J.E. & A. NAVARRO. Algunes plantes noves o poc citades per a la comarca de la Safor, 114
 • CARTAS AL COMITÉ EDITOR. JIMÉNEZ, J. La legislación ambiental y el catálogo de flora, 119
 • RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Charles Darwin: La fecundación de las orquídeas, 122
Guía de las variedades agrícolas y razas ganaderas tradicionales del Sureste Ibérico, 124
Guia de plantes d’Andorra. Estatges montà, submontà i alpí, 125

 • NOTICIAS

Novedades legislativas, 12

En especial, recomanem la lectura del debat iniciat al número anterior del Toll Negre (desembre de 2008), que aquí té resposta en la carta de Juan Jiménez, Cap del Servei de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana, sobre el contingut del decret de flora valencià i les categories assignades a alguns tàxons (Editorial, p. 4; Carta al Comitè Editor, p. 119)

Més informació
La versió gratuiïta en pdf del vol. 11, així com els diversos volums anteriors de la revista es poden descarregar des del web de APNAL-Vinaròs


Flora Montiberica 44 (2009)

Els darrers dies de l’any ha aparegut el volum  44 (22-XII-2009) de la revista Flora Montiberica, que dirigeix el professor Gonzalo Mateo, del Jardí Botànic de la Universitat de València.

Taula de contingut

 • JAIME LORÉN, J.M. DE – Una treintena de cartas de José Pardo a Longinos Navás (1899-1908), 3-22.
 • GARCÍA CARDO, O. – Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca, III, 23-31.
 • ALEJANDRE SÁENZ, J.A. & al. (16 aut.) – Adiciones y revisiones al Atlas de la flora vascular silvestre de Burgos, III, 31-58
 • MATEO SANZ, G. & J.L. LOZANO TERRAZAS – Novedades para la flora de la Sierra de Gúdar (Teruel), 59-65.
 • MERLE FARINÓS, H., A. GARMENDIA SALVADOR & M. FERRIOL MOLINA – Nuevo híbrido del género Centaurea L. (Compositae) sección Seridia (Juss.) Czerep.,66-71.
 • MATEO SANZ, G. & F. DEL EGIDO MAZUELAS – Novedades del género Pilosella Hill. (Compositae) en los montes astur-leoneses, II, 72-79.
 • BARBER VALLÉS, A. & N. MOITY MARTÍN – Nueva población de Ononis rentonarensis (Fabaceae) en La Marina Alta (Alicante): implicaciones taxonómicas, fitogeográficas y geobotánicas, 80-91.
 • MATEO SANZ, G. & A. CORONADO MARTÍNEZ – Nuevos datos sobre la flora de la provincia de Cuenca, XXV, 92-94.

Més informació

Es pot descarregar en pdf des del Web de Flora Montiberica


Bouteloua 6 (2009)


També abans d’acabar l’any (data de publicació: 30 de novembre de 2009) ha vist la llum el volum 6 de Bouteloua, amb novetats interessants sobre flora al·lòctona i ornamental dels Països Catalans i de la península Ibèrica en general.

Taula de contingut

 • Cuatro taxones del género Gymnocalycium Pfeiffer ex Mittler, comercializados en la Península Ibérica. D. Guillot, 3-6.
 • El jardín de la Azucarera “Santa Elvira”. León (España). M. C. Delgado & E. de Paz, 7-12.
 • Localizaciones de especies alóctonas ornamentales asilvestradas en Andalucía (II). E. D. Dana, J. de Lomas & M. Sanz-Elorza, 13-15.
 • Taxonomía actualizada del género Ligustrum L. J. I. de Juana, 16-71.
 • Agave sisalana Perr. ex Engelm. y sus cultivares en España. D. Guillot & P. Van der Meer, 72-75.
 • Lampranthus glaucoides (Haw.) N. E. Br. (L. aurantiacus (DC.) Schwantes), neófito para la flora silvestre europea. E. Laguna, J. Pérez & V. Deltoro, 76-79.
 • Aportaciones al conocimiento de la flora alóctona ornamental presente en ríos de la provincia de Jaén (S España). J. Quesada, F. Valle & C. Salazar, 80-86
 • Catálogo de las especies adventicias y ruderales del Campus de San Vicente del Raspeig, Universidad de Alicante. J. C. Agulló, A. Guilló, J. L. Villar, A. Vicente, P. Rico & S. Ríos,  87-100.
 • Paisajes agrarios tradicionales. Palmeras y palmerales monumentales del complejo Phoenix dactylifera L. de la Almería semiárida. Indicaciones para la gestión. E. D. Dana, D. Guillot & E. Laguna, 101-114.
 • Los arboretos de eucaliptos históricos de Huelva. E. Sánchez, J. M. Caraballo & F. Ruíz, 115-133.
 • Claves para los taxones infraespecíficos de Agave attenuata Salm-Dyck cultivados en España. D. Guillot & P. Van der Meer, 134-140.
 • Notas breves, 141-144.

Opuntia pilifera Weber, primera cita como alóctona en Europa. D. Guillot & J. Lodé, 141.

Oreopanax dactylifolius T. Moore una curiosidad botánica en la jardinería urbana de Maó (Menorca, Islas Baleares). P. Fraga, 142-144.

 • Reseñas bibliográficas, 145.

Més informació

Descàrrega en pdf i enllaç al web de Bouteloua


Flora ornamental española: aspectos históricos y principales especies

Daniel Guillot Ortiz (2009).
Flora ornamental española: aspectos históricos y principales especies
Monografías de Bouteloua, 8.
274 pàgines
Edita Jolube Consultor y Editor Ambiental
ISBN: 978-84-937528-1-1

Més informació

La versió en pdf es pot descarregar al lloc web de Flora Montiberica


Monografías de Botánica Ibérica

En la faceta d’editor de José Luis Benito (a través de JOLUBE), s’incia una nova sèrie de monografies dedicades a temes botàncs diversos, sota el nom de Monografías de Botánica Ibérica (MBI), amb els volums 0, 1, 2 i 3, tots ells publicats darrerament (2009) i on s’ofereix una particular cobertura de les terres de Ponent i de l’Aragó. En destaquem els volums 0 i 3.


Monografías de Botánica Ibérica 0 (2009)

SANZ ELORZA, Mario (2009)
Flora y vegetación arvense y ruderal de la provincia de Huesca.

Monografías de Botánica Ibérica, 0, 680 pàg.
Edita Jolube Editor y Consultor Ambiental. 
ISBN: 978-84-937291-6-5.
Format ebook en PDF

És l’edició, en format de llibre electrònic, de la Memòria doctoral per optar al grau de Doctor Enginyer Agrònom de l’autor, defensada l’any 2001 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida

Més informació i descàrrega en pdf – Web Jolube

Monografías de Botánica Ibérica 3 (2009)

BENITO ALONSO, José Luis (2009).
Aportación de información al «Inventario de humedales singulares de la Comunidad Autónoma de Aragón».
Monografías de Botánica Ibérica, 3, 39 pàg.
Edita Jolube Consultor y Editor Ambiental
ISBN: 978-84-937528-6-6.

Acabada de publicar el desembre de 2009, l’obra conté informació per al projecte de Decret de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient del Govern d’Aragó, por el que se crea el Inventario de Humedales Singulares de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se establece su régimen de protección, en información pública en el Boletín Oficial de Aragón de 28 de abril de 2009.

Més informació i descàrrega en pdf – Web Jolube


Flora de Albarracín

Gonzalo Mateo Sanz(2009)
Flora de la Sierra de Albarracín y su comarca (Teruel).
Edita Fundación Oroibérico y Jolube Editor y Consultor Ambiental (www.jolube.es).

68 pàgines
ISBN: 978-84-937528-2-8.

Més informació – Web Jolube


Guía de Orquídeas de Andalucía

Manuel Becerra Parra i Estrella Robles Domínguez (2009)
Guía de campo de las orquídeas silvestres de Andalucía
Editorial La Serranía, Málaga

176 pàgines
ISBN: 978-84-96607-70-5
Més informació – Web de La Serranía

 

E-Flaixos en BCP, 15

Informem en format breu de diverses notícies en l’àmbit de la Biologia de la Conservació de Plantes referides a: documents sobre Biodiversitat i Canvi Climàtic, accions de recuperació de flora al Parc del Corredor-Montnegre, l’exposició pública del Parc Natural de Collserola i la presentació de la Guia de flors d’Ordesa a Barcelona.

Podeu consultar els E-Flaixos anteriors (1-14), fent clic aquí.


Biodiversitat i Canvi Climàtic: nou document del CBD

L’oficina de la Conferència de les Parts del Conveni sobre Diversitat Biològica (CBD), a la reunió mantinguda a Strömstadt (Suecia) el proppassat 10 de setembre, va acceptar el document del grup d’experts (Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change) que serà publicat a la Sèrie Tècnica del CBD. El document serà revisat i aprovat definitivament a la sessió del cos d’assessors científics (CBD Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice) que tindrà lloc a Nairobi el maig del 2010 i que serà publicat com a CBD Technical Series No.41, Connecting Biodiversity and Climate Change Mitigation and Adaptation – Report of the Second Ad Hoc Technical Expert Group on Biodiversity and Climate Change.

Més informació


Medi Ambient substitueix els eucaliptus per espècies autòctones a l’Espai d’Interès Natural del Montnegre- el Corredor

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme treballs de substitució d’eucaliptus per arbres d’espècies autòctones (principalment sureres) a la finca d’eucaliptus més gran de Catalunya, Ca n’Oller de Furiosos, situada a Sant Celoni (Vallès Oriental).

Aquest és el primer canvi d’espècie en un bosc d’eucaliptus que es fa a Catalunya, i la gestió que s’ha iniciat podrà servir de referència a altres propietats amb plantacions similars. Els treballs silvícoles i de reforestació que s’han dut a terme han costat 281.000 euros, i, de moment, els planters s’han adaptat molt bé al medi.

L’objectiu principal del projecte ha estat canviar l’espècie principal del bosc d’una manera progressiva per aconseguir-ne un de millor adaptat ecològicament i amb una major biodiversitat, que respongui a les característiques ambientals de la zona i que augmenti la rendibilitat de la finca. Amb una plantació d’espècies autòctones adaptades al medi es vol compatibilitzar els diferents usos i funcions del bosc (productiu, protector, paisatgístic, de lleure…) per assegurar-ne la pervivència al llarg dels anys.


Més informacióInformació pública del Parc Natural de Collserola

Amb data de 2 de desembre de 2009, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el procediment d’informació pública del Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les Reserves Naturals parcials de la Font Groga i La Rierada-Can Balasc, mitjançant la publicació al DOGC. Aquest procediment durarà 45 dies naturals (del 03/12/2009 al 16/01/2010)

Més informació

 


 

Presentació de la Guia de flors del PN d’Ordesa, de J.L. Benito, al Jardí Botànic de Barcelona

El proppassat dia 19 de desembre es va presentar el llibre Guía imprescindible de las flores del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a la Masia del Jardí Botànic Històric de Montjuïc, a càrrec del seu autor, el bon amic José Luís Benito. L’acte, organitzat per l’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona, va anar seguit d’un aperitiu i d’un concurs de truites vegetals.

El Govern aprova el Parc Natural Medes-Montgrí


El massís del Montgrí, des dels arrossars de Pals (Foto: Jaume Blanché)

El govern de Catalunya, a la primera sessió de l’executiu del 2010, ha aprovat tramitar al Parlament de Catalunya, per via d’urgència, el projecte de llei per a la declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquesta proposta de nou parc natural inclou dues reserves naturals parcials, una de marina de les illes Medes i una de terrestre al Baix Ter; una reserva natural integral a la zona emergida de les illes Medes pel seu alt valor; una zona perifèrica de la reserva natural parcial marina, i finalment un àmbit de protecció d’espais agraris. El nou parc natural protegirà 8.192 hectàrees, de les quals 2.037 seran marines.

Pagesos, particulars i alguns ajuntaments afectats valoren molt negativament aquesta aprovació perquè consideren que no és un projecte consensuat amb el territori i perquè diuen que encara no han rebut resposta a cap de les 1.658 al·legacions presentades fa un any i mig. El conseller Baltasar, en canvi, destaca una previsió d’inversió de 22 milions d’euros i un centre d’interpretació a l’Escala.

Tot i que la decisió del govern ha estat eclipsada en part per l’època de vacances i per l’impacte mediàtic del traspàs de Rodalies ferroviàries, els diaris es fan ressò de la controvèrsia social i territorial que arrossega el nou Parc Natural des de l’inici de la tramitació (vegeu notícia al Portal BioC del 16 de juliol de 2008 ) i que ja ha estat emprat pels partits polítics com a eina de confrontació. Segons el diari AVUI, CiU va acusar ahir mateix el govern català de donar llum verda al projecte del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter “contra la voluntat del territori”. A parer del diputat Ramon Espadaler, el tripartit ha actuat amb “prepotència”, i va anunciar la intenció del seu grup de recollir les 1.600 al·legacions al projecte durant la tramitació parlamentària.

Per la seva banda, el conseller Baltasar, destacà divendres, en la presentació del nou PN als alcaldes afectats, que es preveu una inversió de 22 milions d’euros per posar en marxa el parc, cosa que multiplicarà per nou la inversió que es duia a terme actualment a l’espai protegit de les Medes. Sembla que les reticències d’un dels municipis afectats, l’Escala, s’ha atenuat en rebre un centre d’interpretació del Parc.

 

Superficie i zonificació del nou Parc Natural, segons que publica el diari El Punt
Font: Diari El Punt

Més informació

Ressò a la premsa

 

Lliurats els Premis BBVA a la Conservació

El proppassat dia 14 de desembre van ser lliurats els guardons corresponents a la convocatòria 2008 dels Premis Fundación BBVA a la Conservació de la Biodiversitat.


Els guardonats durant l’acte de la FBBVA (Font: Fundación BBVA)

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la  Guardia Civil (Seprona) i la Dirección General de Desarrollo Institucional y Promoción (DGDIP) de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de Mèxic han estat guardonats amb el Premi Fundación BBVA a les Actuacions en Conservació de la Biodiversitat a Espanya i a Mèxic, respectivament. A la categoría de Difusió del Coneixement i Sensibilizació en Conservació de la Biodiversitat, el Premi ha estat atorgat a Gustavo Catalán Deus.

En aquests moments (i fins al mes de març de 2010) hi ha oberta la convocatòria per a la presentació de candidatures per al Premi corresponent a l’any 2009 (descàrrega de les bases)

Més informació

Notícia i justificació dels premiats – Web de la Fundació BBVA

2010, Any Internacional de la Biodiversitat

Comença el 2010, Any Internacional de la Biodiversitat

Cèsar Blanché

El Conveni per a la Diversitat Biològica (CBD) de les Nacions Unides ha declarat l’any 2010 com a Any Internacional de la Biodiversitat. Durant tot l’any se succeiran activitats de tota mena per difondre la problemàtica de la necessitat de preservar la diversitat biològica i estimular l’adopció de mesures per a aconseguir-ne la conservació efectiva.
Continua llegint «2010, Any Internacional de la Biodiversitat»

Nou article sobre espècies d’illes mediterrànies

L’any 2009 ha vist la llum un nou article de recerca d’investigadors del BioC al volum 44 de la revista Folia Geobotanica [SCI], que edita l’Acadèmia de Ciències de la Reública Txeca (Praga)

Orellana, M.R., C. Blanché, J. Simon & M. Bosch
Genetic diversity within and among disjunct populations of the Mediterranean island endemic Delphinium pictum and D. requienii (Ranunculaceae)
Folia Geobotanica, 44, no. 1 (2009): 47-63

L’article, que forma part dels treballs de la tesi doctoral de M.R. Orellana i del projecte REN 03-1815 GLO dirigit per M. Bosch, aporta dades sobre diversitat al·loenzimàtica de 13 poblacions de Delphinium requienii i de D. pictum, espècies endèmiques de les illes de la Mediterrània Occidental, tot demostrant la hipòtesi d’un origen recent, les relacions d’afinitats entre ambdues, la compartimentació de la diversitat genètica a escala d’illa i la necessitat d’ampliar la cobertura de la conservació legal dels tàxons. Es tracta d’espècies que han estat recol·lectades a les illes de Mallorca, Sardenya, Còrsega i Ièras, en diverses campanyes del BioC.

Més informació

 

El BioC participa a “Poblaciones en Peligro”

A finals de 2009, el Ministeri de Medi Ambient ha publicat el llibre “Poblaciones en Peligro....”  en el qual figura la fitxa corresponent a Delphinium bolosii, redactada pels membres del BioC, fruit del treball de seguiment demogràfic durant tres anys en el marc del projecte AFA.

Bosch, M., Orellana, M. R., López-Pujol, J., Rovira, A., Martinell, M. C., Blanché, C., Domínguez, F. & Albert, M. J. (2009)
“Delphinium bolosii C. Blanché & Molero”
In: Poblaciones en Peligro: Viabilidad Demográfica de la Flora Vascular Amenazada de España (Iriondo, J. M., Albert, M. J., Jiménez-Benavides, L., Domínguez-Lozano, F. & Escudero, A. [eds.].
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), Madrid: 145-147.

Vegeu a continuació el resum de la contribució dels autors

L’avaluació de l’espècie segons criteris habituals (B,C,D) era, fins al moment: EN B1ab(iii,iv,v)+2ab(iii,iv,v); C1. L’aplicació dels criteris A i E de la UICN (no emprats mai abans per a avaluar espècies de flora de Catalunya) ofereix els resultats següents a les dues poblacions estudiades de D. bolosii
(convé recordar que aquests criteris d’avaluació tenen en compte la projecció de dinàmica demogràfica poblacional i, per tant, són a escala de població, no de tàxon)

Ulldemolins (Priorat)- La reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 0,4%. El criteri A3b li confereix la categoria de “Quasi Amenaçat”
La probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys és del 0%, mentre que per a l’interval de 100 anys és del 78%. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Rubió de Baix (La Noguera) – La reducció projectada de l’abundància en el termini de 10 anys amb una probabilitat p=90% és del 69%. El criteri A3b li confereix la categoria de “En Perill”
La probabilitat d’extinció estimada per a l’interval de 10 i 20 anys és inferior als límits establerts i a  100 anys, del 100 %. El criteri E li confereix la categoria “Vulnerable”

Macroglossum stellatarum pol·linitza D. bolosii (Foto: M. Bosch).

Més informació: