Josep Vigo, Premi Medi Ambient 2010

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi de Medi Ambient d’enguany al Dr. Josep Vigo i Bonada. Es tracta del Premi de la modalitat “Trajectòria,” dins de l’àmbit de la Biodiversitat. La candidatura havia estat proposada pel CeDocBiV i ha tingut en compte la fructífera trajectòria del professor Josep Vigo en l’estudi, la valoració i la defensa de la diversitat biològica a Catalunya.

L’atorgament del Premi va tenir lloc ahir, al Petit Palau de la Música i, juntament amb J. Vigo, ha estat premiat també Àlex Aguilar, investigador de l’IRBiO de la UB.

Més informació

Notícia 4/6/2010 – Web de la UB

 

Manifest per la biodiversitat a Catalunya

Amb motiu del proppassat dia mundial de la Biodiversitat, diverses institucions -a les quals encara es van sumant adhesions en aquests dies- van preparar un manifest (conegut com a Manifest de Santa Susanna) que denuncia la pèrdua de biodiversitat i reclama l’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i del govern de l’Estat en el desplegament efectiu de les mesures de conservació previstes a l’ordenament jurídic. El BioC s’adhereix al manifest, que podeu trobar complet si seguiu llegint aquesta notícia.

 

REUNIDES en el marc de les Jornades sobre Biodiversitat. Ciència i gestió de la conservació del capital natural, fetes a Santa Susanna, els dies 5 i 6 de maig de 2010, les entitats sotasignants

 

RECORDEN que, tot i que l’any 2010 havia de significar l’aturada de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya, Espanya i Europa, la realitat és que en aquests territoris continuen augmentant les tendències adverses a la biodiversitat, malgrat ser un component essencial del patrimoni natural.

PREOCUPATS pel fet que les pressions sobre la biodiversitat comporten una progressiva transformació, degradació i fragmentació dels hàbitats terrestres i marins i una explotació irresponsable dels certs recursos naturals ja amenaçats, com són els pesquers, i d’un bon nombre d’hàbitats i d’espècies amenaçats, com són els hàbitats esteparis i els sistemes dunars,  les quals deriven de la insostenibilitat del model productiu i  econòmic i territorial actual.

DENUNCIEN la pèrdua d’hàbitats i espècies clau, fins i tot a l’interior de diversos espais naturals que estan legalment protegits, així com pèrdues de la funcionalitat ecològica degudes a la fragmentació, tal com han documentat diverses avaluacions independents realitzades els darrers anys.

LAMENTEN que, malgrat aquesta tendència negativa, no es pugui encara valorar la magnitud de la pèrdua de biodiversitat que pateix el conjunt del país, degut a que el coneixement de molts grups d’organismes, especialment invertebrats, així com el seu estat de conservació segueix essent  deficient. A escala europea l’Estat espanyol, un dels hot spots de biodiversitat d’Europa, destaca pel fet que més del 50% de les espècies d’interès comunitari tenen un estatus desconegut. I també troben a faltar informació sobre l’impacte negatiu que les empreses i inversions catalanes causen en la biodiversitat d’altres països.

DEPLOREN que el govern de Catalunya, hagi estat incapaç de donar una resposta política adequada i conseqüent amb els compromisos internacionals vigents, la qual ha derivat en diverses denúncies i sancions europees. Tot plegat es reflecteix en una imatge pobre de Catalunya, com a país -abans capdavanter a escala espanyola en conservació de la biodiversitat-  i en una progressiva desconnexió respecte de les tendències europees al respecte.

Per tot això

INSTEN al govern de Catalunya
•     Que es doti el país dels instruments legislatius necessaris per a  la conservació efectiva de la biodiversitat, amb l’aprovació urgent, dins d’aquesta legislatura, de la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natural  i de l’ Estratègia per la Conservació Biodiversitat de Catalunya (compromisos del Pacte del Tinell).
•    Que es dugui a terme una reorganització administrativa profunda que permeti una cooperació efectiva entre les diverses administracions implicades en la conservació de la biodiversitat terrestre i marítima, per tal de millorar la seva eficàcia i reduir costos, disfuncions i burocràcia. Una peça clau d’aquesta reorganització hauria de ser l’Agència de Conservació de la Natura prevista.
•    Que es doti a les administracions competents dels mitjans necessaris superar els greus dèficit de planificació, gestió i avaluació que existeixen. Això inclou, entre altres, la tramitació urgent de tots els Plans Especials i Plans Rectors d’Ús i Gestió pendents i la realització i difusió d’avaluacions periòdiques. 
•    Que s’adoptin les mesures proposades en la primera avaluació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya (2004) per millorar l’efectivitat de la gestió dels espais naturals protegits, que prioritzi la conservació de la biodiversitat, i que tingui realment en compte la recerca científica i el coneixement naturalista.
•    Que impulsi les mesures que siguin necessàries per reduir l’impacte negatiu a la biodiversitat mundial que causen algunes empreses o inversions catalanes fora del nostre país, i s’informi a la societat, amb transparència, de quina és la situació d’aquests impactes.

INSTEN al govern d’Espanya per tal :
•    Que s’aprovin i es duguin a terme les normes i plans d’acció previstos en l’Estrategia para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, que no han estat desenvolupats.
•    Que assumeixi plenament les seves responsabilitats de foment de la cooperació internacional i interautonòmica en matèria de biodiversitat, especialment pel que fa als espais de la xarxa Natura 2000,  el domini marítim, la regió pirinenca, i les zones estepàries, amb una perspectiva bioregional.

Consell Superior d’Investigacions Científiques
Institució Catalana d’Història Natural
Universitat Politècnica de Catalunya

Santa Susanna, 6 de maig de 2010

Noves plantacions per a conservació, al MariMurtra

Dins de la planificació de la remodelació dels espais del jardí per convertir-los en els hàbitats per poder anar-hi incorporant espècies amenaçades, protegides o endèmiques de Catalunya, el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes ha finalitzat recentment l’adequació d’un espai (neteja i millora de sòls) i la primera fase de plantacions de la brolla calcària.

Nova zona de plantació de la brolla (Foto: N. Membrives)

 

Segons que informa la Directora tècnica del Marimurtra, Núria Membrives, les espècies plantades han estat produides pel personal propi a partir de llavors recol·lectades en expedicions del departament de conservació o d’esqueixos de plantes del jardí. Les espècies plantades són: Anthyllis cytisoides, Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus salviifolius, Lavandula dentata, Lavandula stoechas, Phlomis italica, Phlomis purpurea, Salvia officinalis i Santolina chamaecyparissus. S’espera que aquesta primavera arrelin amb força i que la primavera del 2011 ja sigui un mosaic de colors.

 

Més informació

Nou estudi sobre genètica del Corniol dels Ports

Acaba de publicar-se electrònicament l’article dels membres del BioC Low genetic variability in the rare, recently differentiated Aquilegia paui (Ranunculaceae) de MC. Martinell, J. López-Pujol, M. Bosch i C. Blanché a la prestigiosa revista Biochemical Systematics and Ecology (doi:10.1016/j.bse.2010.03.009)

El treball ha estat finançat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge [Generalitat de Catalunya, FBG-303608], pel Ministerio de Educación y Ciencia [CGL2007-60475/BOS], i ha comptat amb el suport del Parc Natural dels Ports.

Accés al resum

RESUM

Aquilegia paui és una espècie endèmica del nord-est de la Península Ibèrica. Té un nombre molt reduït de poblacions exclusivament a la zona culminal al massís calcari dels Ports. La diversitat genètica del corniol dels Ports va ser avaluada a través d’electroforesi d’al·loenzims, juntament amb el seu congènere, el corniol comú, Aquilegia vulgaris. Es van detectar baixos nivells de diversitat genètica en ambdós tàxons, sobretot per A.  paui. La identitat genètica entre els dos corniols va ser particularment elevada (I = 0,990) i el conjunt dels al·lels de A. paui és un subconjunt dels del seu congènere d’àmplia distribució (amb l’excepció d’un al·lel de baixa freqüència que només es va detectar en una població de A. paui). A. paui pot haver evolucionat recentment de les poblacions properes d’A. vulgaris. L’especiació d’aquest tàxon, que encara pot ser en curs, sembla estar impulsada per la diferenciació ecològica, com en general hauria tingut lloc a les Aquilegia europees, així com en moltes espècies endèmiques de la Mediterrània.

mm

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (i 3)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (i 3)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A la tercera part de l’article s’analitza el tractament que hi rep la flora, així com les conseqüències pràctiques que se’n derivaran.

Continua llegint «La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (i 3)»

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (2)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (2)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A la segona part de l’article s’analitzen els títols finals de la Llei i, en la tercera, el tractament que hi rep la flora, així com les conseqüències pràctiques que se’n derivaran.

Continua llegint «La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (2)»

22 de Maig: dia Internacional de la Biodiversitat

Els boscos, les zones humides, les brolles mediterrànies i els altres ecosistemes de món i la rica biodiversitat que contenen ens proveeixen de milers de milions d’euros de beneficis i de serveis cada any. Ens alimenten i ens vesteixen, controlen les inundacions, pol·linitzen els nostres conreus i ens subministren substàncies per guarir les malalties. Amb motiu del dia mundial de la biodiversitat, el BioC us convida a veure el vídeo preparat per les Nacions Unides amb aquest motiu.

 

http://www.biodiversity-day.info/bday2010-video.html?&L=3&L=0

Més informació

Curs de Conservació de Flora, a la UB

Aquests dies té lloc a la Universitat de Barcelona el curs Conservació i Gestió de la Flora, que fa part del Máster de Biodiversitat de la UB i del qual són professors Ignasi Soriano i Cèsar Blanché. El curs consta de sessions teòriques, seminaris sobre discussió de plans de recuperació i estratègies de conservació i de sortides per a treball de camp. A la imatge, Xavier Oliver, explicant als estudiants les activitats de seguiment de flora amenaçada que es duen a terme per part de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN, al Parc Nou d’Olot el proppassat dia 11 de maig.

Més informació

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (1)

La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (1)

Cèsar Blanché

S’ha posat a informació pública l’Avantprojecte de Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya, esperada des de fa força anys i que ha de ser el marc general de tota l’activitat de conservació i gestió de la diversitat biològica en el futur del nostre país. A continuació se n’analitza el contingut i els aspectes més rellevants en conservació de la flora.

Continua llegint «La Llei catalana de biodiversitat, ara sí (1)»

El Parlament aprova el Parc Natural Montgrí-Medes


Aquest matí, el Parlament de Catalunya ha aprovat la nova Llei de Declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El nou parc abasta 8.192 hectàrees, de les quals prop de 2.000 són de medi marí i al seu interior hi figuren dues reserves naturals parcials i una reserva natural integral, la de les illes Medes.

Més informació