No Picture

Tesi doctoral sobre filogènia i filogeografia, a la UV

setembre 19, 2010 simonjoan 0

El proppassat divendres dia 17 va tenir lloc a la Universitat de València la lectura i defensa de la tesi doctoral de Raúl Cosín que duia per títol “Aplicación de los espaciadores ribosomales nucleares transcritos en la filogenia y filogeografía de especies mediterráneas de distribución restringida”, que ha obtingut la màxima qualificació.

La tesi, que ha estat dirigida per Josep.A Rosselló i  Maria Mayol i s’ha dut a terme al Jardí Botànic de la UV, ha estudiat el complex de Rosmarinus officinalis s.l. (incloent-hi R. tomentosus i R. eriocalyx), el parell Buxus balearica-B. sempervirens i el complex de Cephalaria squamiflora a través de l’anàlisi dels polimorfismes de l’espaiador transcrit intern (ITS), una regió de material genètic que actua com a  marcador en filogènia i filogeografia.

Aquest tipus de treballs premeten la comprensió dels patrons de diversitat a escala geogràfica i les relacions de parentiu entre les espècies, que són les bases per a la presa de decisions correctes en la pràctica de la conservació de plantes (prioritzacions, estratègies de captura de mostres per a conservació ex situ, guies per a reintroduccions o reforçaments, etc.)

No Picture

Ajuts per a estades de curta durada

setembre 2, 2010 simonjoan 0

El programa SYNTHESIS, sota el patrocini del VII Programa Marc de la Unió Europea, obre un període de sol·licituds per a estades curtes (fins a 15 dies) per a investigadors de la UE amb destí a les principals col·leccions de biodiversitat participants (herbaris i grans infrastructures). El termini finalitza el dia 17 d’octubre.

A continuació s’inclou la informació sobre la convocatòria

No Picture

Nous resultats sobre mutualismes amenaçats

setembre 1, 2010 simonjoan 0

 
Estat de floració diürna de Silene sennenii (Foto J. López-Pujol)

La prestigiosa revista Plant Ecology, editada per Springer, ha publicat recentment els resultats de la recerca de l’equip del BioC, amb la col·laboració de l’expert de la Universitat de Bayreuth, Stephan Dötterl,  sobre la pol·linització nocturna de l’endemisme amenaçat Silene sennenii.

Martinell, M.C.,  S. Dötterl, C. Blanché, A. Rovira, S. Massó & M. Bosch (2010)
Nocturnal pollination of the endemic Silene sennenii (Caryophyllaceae): an endangered mutualism?
Plant Ecology  (2010)
Publicat en línia: maig de 2010 – DOI 10.1007/s11258-010-9785-y

La publicació fa part dels treballs del projecte CGL2007-60475/BOS (finançat pel MCINN).

A continuació us oferim el resum de l’article :

No Picture

Màsters en Biologia de la Conservació de Plantes

setembre 1, 2010 simonjoan 0

Aquestes setmanes finalitzen els terminis d’inscripció als màsters de biodiversitat impartits a les nostres universitats especialitzats en tècniques aplicables a la Biologia de la Conservació de Plantes. El Portal BioC us en destaca l’oferta formativa més rellevant:

No Picture

Banalització i homogeneïtzació de la flora catalana

setembre 1, 2010 simonjoan 0

El número d’aquest estiu (Juliol de 2010) de la Revista Omnis cellula inclou un article de Joan Pino, investigador del CREAF (UAB), on analitza els canvis en el paisatge i en la substitució de les espècies de flora a Catalunya en els darrers anys.

El treball subratlla que “l’augment de les taxes de canvi i de l’artificialització del paisatge característics de territoris humanitzats, com és el cas de Catalunya, poden comportar una substitució progressiva de les espècies més exigents per d’altres de més generalistes, de caràcter antropòfil i sovint exòtiques. Cal esperar, doncs, una banalització progressiva de la flora a escala local i una pèrdua dels trets diferencials d’aquesta escala regional i global”, segons que afirma Pino.