No Picture

Campanya de prospecció a Itàlia 2011

agost 24, 2011 simonjoan 0

Figura 1.- D. schottii a Orizzoli, 1200 m (Foto: J. Molero)

Durant els dies 22 al 27 de juliol, els membres del Bioc Julià Molero i Ana Rovira han dut a terme una campanya de prospecció de Dichoropetalum (=Holandrea) schottii i Stachys maritima al NW i CW d’Itàlia per a estudis de biologia reproductiva i de diversitat genètica en les seves àrees de distribució global.

Les mostres seran emprades per a l’extracció de material genètic amb destí als estudis sobre biogeografia i fragmentació de poblacions petites del projecte CGL2007-60475/BOS finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència (de fet, es tracta de la darrera campanya del projecte que ha finalitzat el dia 31 de juliol), que es duu a terme en col·laboració amb l’Institut Botànic de Barcelona. Els resultats  permetran interpretar correctament la posició marginal i perifèrica de l’única població ibèrica de D. schotti (a la Garrotxa) així com els patrons de diversitat genètica de S. maritima a la regió mediterrània. A continuació podeu veure el reportatge que ens han tramès els autors.

No Picture

Nous webs de la SEBICOP

agost 12, 2011 simonjoan 0

La Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBICOP) ha remodelat recentment el seu espai web, completant aixi la renovació que havia sofert igualment el seu bloc, mantingut per Emili Laguna.