Ha acabat Rio+20

Divendres dia 22 va acabar al Brasil (Rio de Janeiro) la Cimera Rio+20, que molts analistes han qualificat com a fracàs relatiu atesa la manca de compromisos efectius dels governs per introduir canvis significatius en la millora de la sostenibilitat del planeta i en la conservació de la biodiversitat. El Portal BioC recull enllaços al document final, al web institucional de Catalunya per a Rio+20 i a diverses opinions sobre el resultat de la cimera.

 

Informació i documents

Opinions (s’aniran actualitzant)

Biodiversitat vegetal urbana de Beijing

El nostre company Jordi López-Pujol, en col·laboració amb investigadors de Mèxic i de la Xina, acaba de publicar al volum de juny de Plant Ecology, l’article “Warm-temperate, immense, and sprawling: plant diversity drivers in urban Beijing, China”, on es dreça per primera vegada la flora urbana d’aquesta immensa urbs, amb més d’un 48% d’espècies al·lòctones. Al treball s’avalua la densitat i la distribució de les espècies a la llum de les profundes transformacions de la ciutat derivades de les obres d’arranjament de cara als Jocs Olímpics que s’hi van celebrar.

El catàleg, amb 551 espècies, es facilita en un apèndix al final de l’article

 

 

 

 

Hua-Feng Wang, Ian MacGregor-Fors & Jordi López-Pujol (2012)

Warm-temperate, immense, and sprawling: plant diversity drivers in urban Beijing, China

Plant Ecology 213, (6): 967-992

DOI: 10.1007/s11258-012-0058-9

Resum / Abstract

Urbanization is one of the most environmentally damaging of human activities, producing large alterations in ecosystem structure, function, species composition and interactions. In this study, we performed a systematic investigation of the plant species richness and density in the city of Beijing, China. We also assessed which socio-economic factors have most influence on plant diversity. Within the city, we found 551 plant species of 313 genera and 103 families, of which 118 were trees, 99 shrubs, and 296 herbs. Nearly half (48.3 %) of the total plant species were aliens. Species richness and density were positively correlated both for tree/shrub and herb taxa, which indicate that although some species predominate in our study area, there is an important array of species in relation to their densities. As expected, most of the socio-economic variables studied showed to be related to at least one of the four plant diversity variables (i.e., herb richness, herb density, tree/shrub richness, and tree/shrub density). Land-use showed a significant relationship in all four cases, which generally had lower values in cultural and education areas (areas that in Beijing are generally characterized by large extensions of urbanized land). The year of establishment was also largely related to plant diversity, with higher values for recently developed areas. This was an expected result given the dynamics of the urban development of Beijing during the last 60 years, which consisted of intense urban sprawling, followed by more environmentally-friendly urbanization practices during the 2000s related to the greening of the city for the olympic games. This dynamics also explained the negative relationship found between the distance to the city center and both tree/shrub species richness and density.

Més informació

 

 

 

 

 

Avenços en l’Estratègia catalana de conservació de flora

ECCF

 

Coincidint amb una de les sessions de les III Jornades de Conservació de Flora que van tenir lloc a Lleida la setmana passada, es va celebrar el primer Taller de Treball de l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF), on es van acabar de conformar els Grups Promotors de cada àmbit així com els continguts dels diversos objectius i fites de que ha de constar l’estratègia. Els treballs es reprendran al setembre.

A la tarda del dia 15/6/2012 va tenir lloc la sessió de Tallers de les III JCF on es van debatre uns documents provisionals (“Documents zero”), que havien estat proposats pel Grup Promotor a la sessió de constitució del dia 22 de maig (vegeu notícia BioC), on s’estableixen, a manera d’índexs, la relació de temes a tractar, les propostes d’accions de manera breu o la relació de persones i experts amb els quals caldrà contactar. Tots els assistents a les III JCF es van reunir de manera paral·lela agrupats en els 5 àmbits de l’ECCF, que segueixen l’esquema de l’Estratègia europea:

1. Comprendre i documentar la diversitat vegetal (recerca, diagnòstic, catalogació, etc.)

2. Conservar la diversitat vegetal (planificació i execució d’accions de conservació) (in situ i ex situ)

3. Ús sostenible de la diversitat vegetal (etnobotànica, recursos genètics, forestals, recol·lecció, empremta ecològica externalitzada, etc.)

4. Educació i conscienciació

5. Capacitat (formació de personal, experts, equips, instal·lacions, tècniques, coordinació i treball en xarxes, etc.)

En cada àmbit temàtic es van fer aportacions i correccions als documents zero, que ara mateix estan essent refosos per part dels coordinadors de cada àmbit, i posteriorment van ser presentats en una sessió plenària conjunta. Aquests documents seran donats a conèixer a través del portal BioC, tan aviat com estiguin enllestits. Es preveu que els documents serveixin de guia de treball per als debats, sessions i reunions que s’iniciaran a partir del mes de setembre i que s’anunciaran oportunament per tal de facilitar la participació dels interessats.

Igualment, es van produir noves incorporacions a les comissions de cada àmbit gràcies als oferiments de participació de diverses persones. D’aquesta manera, el Grup Promotor de l’ECCF queda constituït de la manera següent:

Membres del Grup Promotor de l’ECCF:

Llorenç Sàez, Moisès Guardiola, Alfonso Susanna, Xavier Oliver, Núria Membrives , Josep A. Conesa, Ignasi Soriano, Núria Gàzquez, Artur Lluent,  Joan Vallès, Xavier Llimona, Josep M. Ninot, Clara Racionero , Andreu Salvat, Pere Aymerich, Francesc X. Diego, Josep M. Montserrat, Manel Pomarol, Joan Font, Cèsar Blanché, David Carrera i Sandra Saura-Mas, amb el suport tècnic de Josep Germain

Coordinadors

Àmbit 1: Llorenç Sàez; Àmbit 2: Moisès Guardiola/Xavier Oliver; Àmbit 3: Josep M. Ninot/Josep A. Conesa; Àmbit 4: Ignasi Soriano; Àmbit 5: Joan Font. Coordinador General: Cèsar Blanché

Més informació

El BioC, a les III Jornades de Flora

Els membres del BioC han participat a les III Jornades de Conservació de Flora, que han tingut lloc del 14 al 16 de juny a Lleida, organitzades per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Lleida, amb la presentació de diverses comunicacions que podeu consultar si seguiu llegint. Les contribucions han donat a conèixer la finalització dels treballs corresponents al projecte CGL 2007 del MEC, sobre diversitat genètica i biologia reproductiva dels endemismes d’àrea reduïda Silene sennenii i sobre Coritospermum huteri, de la col·laboració amb el Parc natural del Cap de Creus, sobre demografia de Seseli farrenyi i sobre l’inici de l’Estratègia Catalana de Conservació de Flora.

 

 

Seguiment de Seseli farrenyi: resposta a curt i llarg termini davant un greu declivi poblacional

M.C. Martinell, E. Aguilar, A. Galian, C. Blanché

El paradigma dels extrems: Diversitat genètica extremadament baixa en Coristospermum huteri (Umbelliferae), un endemisme d’àrea extremadament reduïda

J. López-Pujol, M. C. Martinell, S. Massó, C. Blanché & Ll. Sáez

Noves dades de biologia reproductiva ex-situ de Silene sennenii (Caryophyllaceae)

S. Massó, M.C. Martinell & C. Blanché

Tres noves aproximacions a l’estudi de la diversitat genètica de Silene sennenii (Caryophyllaceae)

S. López-Vinyallonga, M. C. Martinell, J. López-Pujol, S. Massó & C. Blanché

Bases per a una Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF)

C. Blanché

 

En la sessió moderada per I. Soriano, Llorenç Sàez va presentar, en nom de tot l’equip, la comunicació sobre Coritospermum huteri

 


III Jornades de Conservació de Flora, a Lleida

La conferència inaugural va ser impartida pel Dr. Juli Caujapé-Castells

Han tingut lloc a Lleida les III Jornades de Conservació de Flora, entre el 14 i el 16 de juliol, organitzades per la Universitat de Lleida i el Departament d’Agricultura i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, amb l’assistència d’un centenar de participants de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra. A l’edició d’enguany s’ha dedicat una atenció especial a la conservació de criptògames, a la conservació de flora en espais agrícoles i a les tasques d’inici de l’Estratègia catalana de conservació de flora. El dissabte han tingut lloc les excursions, al Pantà d’Utxesa (observació de flora halòfila i dulciaqüícola) i a Serra Llarga (observació de flora gipsícola). Els membres del BioC també hi han tingut una participació important

La sessió inaugural va comptar amb la presència de la vicerectora de relacions internacionals de la UdL i del Director General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Escorihuela, que va refermar el compromís del Departament d’Agricultura i Medi Natural en la conservació de la flora, tot destacant l’ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada i el suport a futures edicions de les Jornades de Conservació de Flora.

En aquesta tercera edició, les Jornades s’han organitzat en 5 sessions (Avaluació i diagnòstic de l’estat de conservació de la flora; Recerca en Biologia de la Conservació de flora; Gestió de flora en espais agrícoles; Experiències de conservació de flora i Estratègies de Conservació de flora), en formats de comunicacions orals i en pòster, que van ser presentats també a la sala plenària, ponències, taules rodones i tallers. El taller sobre l’estratègia catalana de conservació de flora va donar a conèixer l’inici dels treballs de l’ECCF i va organitzar cinc sessions paral·leles sobre els cinc àmbits en què s’estructura, que van preparar uns “documents-zero” per a cada àmbit. Els treballs continuaran a partir del mes de setembre.

A la sessió de cloenda van ser aprovades unes conclusions que seran properament difoses a través del Portal BioC, així com el compromís d’organització d’una propera edició de les Jornades, l’any 2014.

Per a les excursions, que han tingut lloc avui, l’organització ha editat un llibret guia molt ben documentat, que quedarà com a eina per a futures sortides a les terres de Lleida (Conesa, J.A., J. Pedrol, A. Juárez, X.O. Solé-Senan & J. Recasens, 2012. Flora Vascular d’afinitat estèpica a la plana de Ponent, Lleida, Edicions de la UdL, 80 pp).

Les sessions de pòsters han tingut lloc durant les pauses-cafè

 

A continuació us oferim el programa amb el contingut de les sessions i algunes imatges de les Jornades

 


 

 

PROGRAMA

Dia 14 de juny

8,30-9,15 h

Recepció de participants i lliurament de la documentació. Muntatge de pòsters

9,15-9,45 h

Obertura de les III Jornades de Conservació de Flora

Sessió 1

Avaluació i diagnòstic de l’estat de conservació de la flora

9,45-10,25

Botes, bytes, bates i corbates: la integració del coneixement com a eina per a avaluar i conservar la flora

J. Caujapé  Castells

10,25-10,45

Presentació breu per part del moderador dels pòsters de la sessió 1

10,45-11,30 h

PAUSA-CAFÈ-VISITA PÒSTERS

11,30-11,45 h

L’efecte de la gestió forestal d’alzinars i fagedes en la diversitat liquènica de la Garrotxa

E. Llop

11,45-12,00 h

Seguiment de Mannia fragans (Balb.) Frye & L. Clark a l’única localitat coneguda a la península Ibèrica

X. Oliver, R.M. Cros, M. Brugués & E. Ruiz

12,00-12,15 h

La llista vermella de flora vascular de la Garrotxa, 2005-2009

X. Oliver Martínez-Fornés

12,15-12,30 h

Flora singular del parc natural del montgrí, illes medes i el baix ter: tres anys de seguiment i dades de noves prospeccions

S. Saura-Mas, Ll. Benejam, M. Jover & J. Font García

12,30-12,45 h

Flora estèpica d’interès biogeogràfic en prats terofítics de la plana occidental catalana i Monegros

A. Juárez, X. Solé-Senan, J. Pedrol & J.A. Conesa

Sessió 4

Recerca en Biologia de conservació de la flora

12,45-13,25 h

Conservació ex situ i genètica de la conservació: vers la recerca d’un nou Grial?

J.A. Rosselló Picornell

13,25-15 h

DINAR

15,00-15,15 h

El paradigma dels extrems: Diversitat genètica extremadament baixa en Coristospermum huteri (Umbelliferae), un endemisme d’àrea extremadament reduïda

J. López-Pujol, M. C. Martinell, S. Massó, C. Blanché & Ll. Sáez

15,15-15,30 h

Noves dades de biologia reproductiva ex-situ de Silene sennenii (Caryophyllaceae)

S. Massó, M.C. Martinell & C. Blanché

15,30-15,45 h

Tres noves aproximacions a l’estudi de la diversitat genètica de Silene sennenii (Caryophyllaceae)

S. López-Vinyallonga, M. C. Martinell, J. López-Pujol, S. Massó & C. Blanché

15,45-16,00 h

Centaurea tripontina (Compositae), una nova espècie del Prepirineu català

J. López-Alvarado, Ll. Sáez R. Filigheddu, M. Guardiola, A. Susanna

Sessió 3

Gestió de flora en espais agrícoles

16,00-16,40 h

Declivi de la flora messícola. Causes i mesures de conservació

J. Recasens Guinjuan

16,40-16,50 h

Presentació breu per part del moderador dels pòsters de la sessió 3

16,50-17,30 h

PAUSA-CAFÈ. VISITA PÒSTERS

17,30-17,45 h

La intensificació agrícola i la diversitat d’espècies segetals als conreus de cereals de la Catalunya Central: implicacions per a la conservació

F.X. Sans, L. José-María, L. Armengot, M. Bassa, J.M. Blanco-Moreno & L. Chamorro

17,45-18,00 h

La gestió del paisatge com a instrument per garantir la conservació de la flora messícola

X. Solé-Senan, A. Juárez, J. Torra, A. Royo, J.A. Conesa & J. Recasens

18,00-18,15 h

La flora vascular de finques agràries amb acords de custòdia a Menorca: caracterització i principals valors de conservació

C. Mascaró Sintes, D. Carreras Martí, X. Pallicer Allés, I. Bau Erra, M. Seoane Barber, M. Truyol Olives, P. Fraga Arguimbau

18,15-19,15 h

Taula rodona: Gestió agrícola i conservació de flora messicola. Un paradigma?

 

Dia 15 de juny

Sessió 2 Experiències de conservació de la flora

9,15-9,55 h     Conservació de criptògames: perspectives per a un repte

S. Fos

9,55-10,10 h   La conservació del component criptogàmic dels ecosistemes terrestres, un món diferent. L’exemple dels líquens del P.N. del Cap de Creus

S. Fernánez-Brime, E. Llop Gaya & X. Llimona

9,10-10,25      Actuacions de conservació de la falguera Dryopteris remota (A. Braun ex Döll) Druce al Ripollès

B. Tenas & X. Oliver

10,25-10,40    Accions de restauració i control d’amenaces en el projecte LIFE+ RENEIX

M. Comas Casademont, I. Estaún Clarisó, E. Cardona Pons & P. Fraga i Arguimbau

10,40-10,55 h La gestió de la flora amenaçada a Catalunya

N. Gázquez, A. Lluent & J. Ruiz-Olmo

10,55-11,10 h      Presentació breu per part del moderador dels pòsters de la sessió 2

11,10-11,50 h      PAUSA-CAFÈ-VISITA PÒSTERS

 

Esteve Llop, durant la presentació de la comunicació sobre líquens de la Garrotxa, moderada per Josep. M. Montserrat. Les III Jornades han dedicat una especial atenció a la conservació de plantes no vasculars, fongs i líquens.

Sessió 5 Planificació i estratègies de conservació de flora

11,50-12,30 h Bases per a una Estratègia Catalana de Conservació de Flora (ECCF)

C. Blanché Vergés

12,30-12,45 h El tancament del bosc disminueix el potencial reproductiu de l’endemisme pirenaico-oriental Polygala vayredae (Polygalaceae) a l’Alta Garrotxa

A.I. Ríos, X.Oliver, S. Castro & P. Casals

12,45-13,00 h           La flora vascular dels mantells eòlics de Menorca: caracterització i interès de conservació

P. Fraga Arguimbau, B. Gelabert Ferrer, J.Á. Martín Prieto, M. Mir Gual, G.X. Pons Buades, A. Rodríguez Perea & F.X. Roig Munar

13,00-13,15 h La conservació de flora a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona

D. Carrera Bonet, C. Dalmases Llordés & C. Castell Puig

13,15-13,30 h La importància de la comunicació i sensibilització socials en la conservació a llarg termini de la flora amenaçada: el projecte LIFE+ RENEIX

E. Cardona Pons, M. Comas Casademont, I. Estaún Clarisó & P. Fraga Arguimbau

13,30-15 h           DINAR

15,00-15,15 h El programa de seguiment i conservació de flora vascular del Ripollès

B. Tenas & X. Oliver

15,15-15,30 h L’actualització del catàleg de la flora vascular de Menorca com una eina de gestió

P. Fraga Arguimbau, C. Mascaró Sintes, D. Carreras Martí, O. Garcia Febrero, X. Pallicer Allés, M. Pons Gomila, M. Seoane Barber & M. Truyol Olives

15,30-15,45 h El Programa de Conservació i Seguiment de la Biodiversitat de la Xarxa de Parcs de la Generalitat de Catalunya (PCSB). Una eina per gestionar la Biodiversitat

F. Diego

Taller               Estratègia Catalana de Conservació de Flora

15,45-16,45         Sessions paral·leles de grups temàtics

16,45-17,30         Sessió conjunta: aportacions dels grups

17,30-18,00 h      PAUSA-CAFÈ.

18,30-18,45 h Presentació de les sortides

J.A. Conesa

18,45-19,00         Conclusions de les Jornades

19,00-20,30 h Visita a l’Arborètum Dr. Pius Font i quer

J. Pedrol

 


 

Dia 16 de juny

9,00-13,30 h   Sortida al Prat de Montsuar-Muller (l’Urgell-la Noguera)

J. Pedrol

9,00-13,30 h   Sortida al pantà d’Utxesa-Secà (el Segrià)

J.A. Conesa 

PÒSTERS (dia 14 de juny)

Sessió 1. Avaluació i diagnòstic de l’estat de conservació de la flora

1.07.    Nova cita per Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., una espècie recentment protegida a Catalunya amb la categoria de Vulnerable

A. Lluent Vallet & A. Gómez-Bolea

1.08.    Noves localitats de Serapias parviflora Parl. a Catalunya

D. Vilasís Boix, A. Bertolero Badenes, P. Thomas Wilcox, J. Barnés Freixas, J. Font i García, X. Viñas, P. Casals Tortras & X. Oliver Martínez-Fornés

1.09.    L’herbari de l’Institut Botànic de Barcelona com una eina per a la conservació dels tàxons endèmics i amenaçats de Catalunya

N. Nualart, N. Montes-Moreno, L. Gavioli, N. Ibáñez

1.10.    Distribució, ecologia i estat de conservació de Potamogeton lucens i Potamogeton schweinfurthii a Catalunya

P.Aymerich, M. Guardiola, A. Petit, E. Ballesteros, E. Chappuis

1.11.    L’om (Ulmus minor Mill.) a Menorca: cens de les poblacions i caracterització

P. Fraga Arguimbau

1.12.    Salix hastata i S. lapponum al Parc Natural de l’Alt Pirineu

P. Aymerich, J. Fernández, J. Palau

1.13.    Evolució de l’única població de Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt a Catalunya

X. Oliver Martínez-Fornés

1.14.    Narrowly-distributed species of Trichomycetes in Catalonia: the case of endemicity in endosymbiont fungi

L. Guàrdia Valle & Ignasi Arranz Urgell

1.15. Estat de conservació del lligabosc valencià lonicera biflora al delta de l’Ebre

Y. Brugnoli & A. Curcó

1.16.    Estat de la població de Spiraea crenata subsp. parvifolia (Rosaceae) del Collsacabra (Osona)

A. Palou, C. Casas, Ll. Sáez

1.17.    Poblacions de Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray a la comarca del Ripollès

X. Oliver Martínez-Fornés

1.18.    Problemàtica de conservació de l’endemisme del massís de Sant Llorenç del Munt Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana (Caryophyllaceae)

A. Palou, C. Casas, J. Torrentó & Ll. Sáez

1.19.    Seguiment de Seseli farrenyi: resposta a curt i llarg termini davant un greu declivi poblacional

M.C. Martinell, E. Aguilar, A. Galian, C. Blanché

1.20.    Avanços en el coneixement de l’abundància i distribució d’Ophioglossum lusitanicum L. a la Comunitat Valenciana

A. J. Navarro, J.E. Oltra , S. Fos, E. Laguna

1.21.    Les poblacions de Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. A Catalunya

Moisès Guardiola, Joan Font García & Xavier Oliver Martínez-Fornés

1.22.    Projecte de millora de l’hàbitat de la savina (Juniperus phoenicea) a l’Espai d’Interès Natural Tamarit-Punta de la Móra, al terme municipal de Tarragona (Tarragonès)

R. Cabal Blanch

Sessió 3               Gestió de flora en espais agrícoles

3.05.    Recuperació de la flora segetal al Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

L. Chamorro, L. José-María, L. Armengot & F. X. Sans

3.06.    Conservació de la flora de les pastures andorranes: qualitat i diversitat

M. Domenech, B. Komac, C. Pladevall & R. Fanlo

3.07.    Requeriments germinatius de cinc ranunculàcies arvenses amenaçades dels cereals d’hivern

J. Torra, N. Moix, J. Recasens & A. Royo-Esnal

3.08.    Anàlisi de l‘emergència de quatre espècies de crucíferes rares de cereals d’hivern pel seu possible cultiu com a oleaginoses

A. Royo-Esnal, N. Moix, J. Recasens & J. Torra

 


 

PÒSTERS (dia 15 de juny)

Sessió 2               Experiències de conservació de la flora

2.06.    Els boscos madurs com a eina per a la gestió forestal sostenible

J. Montserrat Reig

2.07.    Recreació dels hàbitats estèpics de la plana de Ponent i Monegros a l’Arborètum Pius Font i Quer

X. Solé-Senan, A. Juárez & C. del Arco

2.08.    La conservació de la població de Silaum silaus de Sant Antoni de Camprodon

B. Tenas & X. Oliver

2.09.    Assaig de germinació d’onze espècies incloses al Llibre Vermell de les Plantes Vasculars Endèmiques i Amenaçades de Catalunya

M. Aixart Sahun & P. Rovira Vidal

2.10.    Assaig de conservació ex situ de la població Catalana de la falguera amenaçada Dryopteris remota a catalunya

J. Font García, A. Papió Montserrat, X. Pujol, X. Oliver Martínez-Fornés

2.11.    Estat dels treballs de conservació ex situ de la flora vascular a Catalunya

M. Aixart, J. Font García, N. Membrives, J.M. Montserrat, X. Pujol & Ester Sala

2.12.    Avenços en la conservació de la flora vascular a la demarcació de Girona. La col·laboració amb el sector primari

Àrea de Medi Natural de Girona; ST del DAMM, Parc Natural de Cap de Creus, Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, Servei d’Espais Naturals Protegits

2.13.    Evolució de l’estat de coneixement de las espècies del Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades

S. Fos, A.J. Navarro, J.E. Oltra, P. Pérez Rovira, J. Pérez Botella, C. Peña, A. Sebastián, P.P. Ferrer, E. Laguna, G. Ballester, V. Deltoro, F.J. Albert, M.C. Escribá & I. Ferrando

 

Els assistents, durant la visita de divendres a l’Arboretum Pius Font i Quer de Lleida

 

Més informació

Èxit i fracàs del control d’invasores

Extensió de P. setaceum prop de l’aeroport de Kailua-Kona, a Hawai (Foto E. Guinther, sota llicència CC)

Dues noves publicacions (provinents de Hawai, unes illes amb fort impacte de la flora invasora) discuteixen com la restauració de poblacions d’espècies silvestres autòctones pot influir en la invasibilitat de gramínies invasores de terra baixa (Megathyrsus maximus, Pennisetum setaceum).  Els dos estudis arriben a conclusions diferents, pràcticament oposades.

 

Questad et al. 2012

 

Patterns and consequences of re-invasion into a Hawaiian dry forest restoration.

Biological Invasions, in press. DOI 10.1007/s10530-012-0253-6

Els autors conclouen que la restauració d’espècies llenyoses autòctones no és una eina efectiva per al control de Pennisetum setaceum

Abstract
The restoration of native plant diversity may be an effective tool for weed control, but its use has not been tested in the heavily invaded Hawaiian dry forest ecosystem. In addition, the ecological mechanisms by which invasive plants may cause declines in native plant diversity are generally not well understood. We examined invasion resistance and the relationships between invasion and declines in native plant diversity at local scales in a Hawaiian dry forest restoration by experimentally removing non-native species, planting native species, manipulating resources and environmental conditions, and allowing non-native species to re-invade. We found higher invasion rates in habitats that supported the most native species, suggesting that similar mechanisms may regulate the distribution of both native and invasive species. Pennisetum setaceum , a dominant invasive perennial grass, was associated with native plant mortality and declines in native diversity. Although invasion rates were greatest in more favorable habitats, the association of invasion with native species loss was significant only in lower quality
habitats, suggesting that environmental conditions may regulate competitive interactions between native and invasive species. We found that native woody
plant restoration is not an effective tool for weed control in this community, and that invasion may result in declines in native diversity. Our study provides a caveat to previous suggestions that invasion impacts on native diversity will be greatest in the most diverse plant communities. At local scales in some communities it may also be effective to control invasive species in sensitive areas with low resource availability instead of, or in addition to, areas with high biodiversity.


Ammondt et al. 2012

Restoration of native plant communities in a Hawaiian dry lowland ecosystem dominated by the invasive grass Megathyrsus maximus.

Applied Vegetation Science, in press. Doi: 10.1111/j.1654-109X.2012.01208.x

Els autors conclouen que Megathyrsus maximus era reduït de manera significativa en tots els tractaments de outplants de plantes autòctones en comparació amb els controls i controls tractats (sega i herbicides sense addició d’espècies autòctones)

Abstract
Questions: How does a highly degraded Hawaiian tropical dry lowland ecosystem dominated by the non-native invasive Megathyrsus maximus (guinea grass) respond to different restoration treatments (three native species outplanting treatments; four native broadcast seed treatments)? What effect do restoration treatments have on invasive and native species groundcover, biomass and physiological activity, and volumetric soil water content?
Location: Waianae Kai Forest Reserve, Island of Oahu, Hawaii, USA.
Methods: The invasive grass M. maximus was suppressed by initial mowing and pre- and post-planting herbicide applications. Native species were added in three outplant and four broadcast seed treatments in a complete randomized block design.Native species and M. maximus growth and ecophysiology, and volumetric soilwater content were quantified for 8 mo following treatment establishment.
Results: Native species outplant survival ranged from 38% to 67%. Cover of M. maximus was significantly reduced in all outplant treatments compared with control and treated control (mowing and herbicide without native species additions), but did not differ across outplant treatments. Of the native species, Dodonaea viscosa biomass was higher than Cordia subcordata, while other native species did not differ. Maximum photosynthetic rates (Amax) did not differ across species in July. However, in August (drier period), M. maximus exhibited lower Amax than all native species except T. populnea, indicating adaptive dormancy during drought. Broadcast seeding with native species was not an effective restoration treatment, as field germination ranged from 0.5% to 2.3%.
Conclusions: Ecological restoration of highly invaded Hawaiian tropical dry lowland ecosystems can be mediated through aggressive invasive species suppression and native species outplanting. Recommendations for restoration include initial removal of invasive grasses, adaptive suppression of grasses postoutplanting, and utilization of diverse native species assemblages that are ecophysiologically adapted to local conditions and competitive with M. maximus.

Proposta d’ampliació del Catàleg de flora amenaçada

Al DOGC d’ahir es va fer públic el termini de participació pública en relació a l’ampliació del CFAC, pel qual “se sotmet a informació pública la Proposta d’ampliació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, creat pel Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya”.

Les persones interessades poden examinar-la i formulari-hi al·legacions durant un termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6143 – 06/06/2012).

Termini d’informació pública: del 7 al 29 de juny de 2012

Més informació

  • Anunci al web del DAAM – enllaç

2es Jornades de Prospecció Biològica

Els dies 6, 7, i 8 de juny, tenen lloc les 2es Jornades de Prospecció biològica de Catalunya, organitzades pel Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la col·laboració de la ICHN i de la UB. Les jornades tenen l’objectiu de recopilar el màxim nombre de citacions biològiques en l’àmbit territorial de la comarca natural del Moianès i de l’espai natural protegit del Moianès i Riera de Muntanyola, recentment ampliat. Les cites recopilades permetran incrementar també, el coneixement general sobre la biodiversitat de Catalunya. L’elecció de la zona deriva de la identificació del dèficit relatiu de dades segons anàlisi del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya.

Enguany, les Jornades es podran seguir a través de twitter i blogs (enllaç) i hi ha previst que els resultats siguin públics i accessibles al conjunt dels ciutadans

Més informació:

S’acosta un canvi planetari a la biosfera

Avui es publica a Nature un article, signat per una vintena d’investigadors europeus i nordamericans, entre els quals hi ha Jordi Bascompte (Estación Biológica de Doñana), que alerta sobre la proximitat que es produeixi un canvi irreversible en la funcionalitat de la biosfera que podria manifestar-se en un termini de deu anys. En vista de l’impacte de l’article als mitjans de comunicació, J. Bascompte ha concedit algunes entrevistes com la que publiquem aquí (enllaç a Vilaweb)

 

Barnosky, Anthony, D., Elizabeth A. Hadly, Jordi Bascompte, Eric L. Berlow, James H. Brown, Mikael Fortelius, Wayne M. Getz, John Harte, Alan Hastings, Pablo A. Marquet, Neo D. Martinez, Arne Mooers, Peter Roopnarine, Geerat Vermeij, John W. Williams, Rosemary Gillespie, Justin Kitzes, Charles Marshall, Nicholas Matzke, David P. Mindell, Eloy Revilla & Adam B. Smith (2012)

Approaching a state shift in Earth’s biosphere

Nature 486: 52–58
(07 June 2012) doi:10.1038/nature11018

L’article projecta un canvi d’estat abrupte del conjunt de la biosfera terrestre, per analogia als canvis d’estat d’ecosistemes localitzats en superar un determinat llindar en base, entre d’altres, a l’evolució dels canvis d’ús del territori. La seva difusió ha provocat ja l’aparició de notícies i alarmes en la premsa generalista, amb titulars com ara “La Terra pot arribar a col·lapsar-se d’aquí a deu anys

Més informació