Notícies d’OPTIMA

La societat científica OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area ) anuncia l’organització d’una expedició botànica a Tunísia (març-abril de 2014) i obre el termini de candidatures. Si seguiu llegint, trobareu els detalls de la campanya, així com d’altres informacions sobre la e-flora de Líban i la publicació d’un llibre electrònic sobre un fong molt especial.

MÉS INFORMACIÓ

– XII OPTIMA Iter in Tunisia:
the XII OPTIMA Iter in Tunisia will be held from 23 March to 5 April 2014 and will include the regions of Cap Bon, Mogods and Kroumirie. This scientific expedition is organized in cooperation with our colleagues of ATUTAX that, right now are taking care of the logistics and of the selection of the Tunisian participants. From our side we are selecting 12 international participants. People that were selected for 2010 edition (after postponed) have the priority on the other participants. In any case some places are still available. Prices are around 1800 euros per Senior and 900 per junior participant and include displacements on site, accommodation in a double room and meals. Travel to Tunis is not included in this price and have to be organized individually.
Candidatures including curricula can be sent to secr@optima-bot.org.

– Lebanon e-flora:
Today was officially lunched the website on Lebanon e-flora; it is available at http://www.lebanon-flora.org/.

– New E-Books:
It was just published the e-book “Pleurotus nebrodensis A Very Special Mushroom” by Gargano, Zervakis and Venturella. It is avilable at
http://benthamscience.com/ebooks/9781608058006/

VIII Trobada d’Estudiosos de Sant Llorenç

Ahir va tenir lloc a Matadepera la VIII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac, organitzada per la Diputació de Barcelona, on es donen a conèixer els resultats dels treballs finalitzats a l’espai natural en els darrers temps. A l’edició d’enguany s’ha dedicat una sessió a la tarda a flora, que ha inclòs treballs sobre espècies amenaçades al massís, com ara Arenaria fontqueri susbp. cavanillesiana i Delphinium bolosii.

Precisament, quatre de les comunicacions s’han dedicat al redescobriment de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) a l’interior del parc, que ha comptat amb la presentació de dues contribucions dels membres del BioC. Vegeu, a continuació les comunicacions de temàtica botànica presentades:

 

Josep M. Panareda, Josep Pintó i Maravillas Boccio
“Significació fitogeogràfica de la flora vascular de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”

Miquel Nebot, Teresa Hdez-Ruiz, Josep M. Panareda, Maravillas Boccio, Enric Orús, Albert Badia i Josep Pintó (Grup d’Estudi de les Crassulàcies Mediterrànies)
“Introducció a l’estudi de les crassulàcies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”

Albert Palou, Carme Casas i Llorenç Sáez (Grup de Recerca en Medi Ambient i Alimentació, Escola Politècnica Superior. Universitat de Vic i Unitat de Botànica, Facultat de Biociències. Universitat Autònoma de Barcelona)
“Problemàtica de conservació de l’endemisme del massís de Sant Llorenç del Munt Arenaria fontqueri subsp. cavanillesiana (Caryophyllaceae)”

Joaquim Pérez i Àngel M. Hernández (Centre Excursionista de Terrassa)
“Sobre el redescobriment i la identificació de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac”

Toni Mampel, Iseta Bachs, David Carrera, Josep Torrentó (Oficina Tècnica de Parcs Naturals i Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona)
“Prospecció de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii ) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt”

C. Blanché, M. Bosch, J. López-Pujol, S. Massó, J. Simon, A. Rovira & J. Molero (BioC, UB)
“Identitat taxonòmica, biologia i estructura evolutiva del grup de Delphinium fissum/Delphinium bolosii després de la troballa a Sant Llorenç del Munt”

J. López-Pujol, M. Bosch,  S. Massó, J. Molero, J. Simon, A. Rovira & C. Blanché (BioC, UB)
“Diversitat isoenzimàtica de Delphinium bolosii”

Els treballs seran publicats properament en un volum específic de les Monografies de la Diputació de Barcelona.

Més informació

Web del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

El BioC, a la Trobada de St. Llorenç del Munt

Gonopteryx cleopatra sobre D. bolosii (Foto: M. Bosch)

 

Ahir va tenir lloc a Matadepera la VIII Trobada d’Estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac, organitzada per la Diputació de Barcelona, on es donen a conèixer els resultats dels treballs finalitzats a l’espai natural en els darrers temps. A l’edició d’enguany s’ha dedicat una sessió a la tarda al redescobriment de l’esperó de Bolòs (Delphinium bolosii) a l’interior del parc, que ha comptat amb la presentació de dues comunicacions dels membres del BioC, corresponents a l’estudi encarregat durant el 2013 per la pròpia Diputació de Barcelona.

Les dues comunicacions presentades són:

C. Blanché, M. Bosch, J. López-Pujol, S. Massó, J. Simon, A. Rovira & J. Molero (2013)
Identitat taxonòmica, biologia i estructura evolutiva del grup de Delphinium fissum/Delphinium bolosii després de la troballa a Sant Llorenç del Munt
VIII Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Matadepera, 21 de novembre de 2013, Diputació de Barcelona

J. López-Pujol, M. Bosch,  S. Massó, J. Molero, J. Simon, A. Rovira & C. Blanché (2013)
Diversitat isoenzimàtica de Delphinium bolosii
VIII Trobada d’estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Matadepera, 21 de novembre de 2013, Diputació de Barcelona

Més informació

Oberta la inscripció al Seminari de la Garrotxa

Com cada any, la Delegació de la Garrotxa de la ICHN organitza el Seminari sobre patrimoni natural de la comarca que tracta temes de flora amenaçada.

El 2014 se celebrarà a Olot el dissabte dia 15 de febrer. Segons que informa la Delegació, igual que els darrers anys, el seminari es planteja com a sessió oberta, on tots els estudiosos i afeccionats que ho desitgin puguin presentar el resultat dels treballs que recentment han realitzat o els que actualment estan desenvolupant en l’àmbit de la Garrotxa. Els interessats en presentar una comunicació han de fer arribar el nom de qui realitzarà la ponència i el títol amb què es presentarà.

Més informació

Setmana de la Ciència al Marimurtra

Des de 2005, la Fundació Carl Faust organitza activitats gratuïtes de divulgació científica en motiu de la Setmana de la Ciència que giren a l’entorn de la botànica. Enguany, la Fundació ofereix la possibilitat de gaudir d’una jornada de portes obertes al Jardí Botànic Marimurtra i participar en una de les tres visites guiades que s’han organitzat i que porten per títol ‘Els 40 exemplars més notables del Jardí Botànic Marimurtra’. Les visites es faran a les 10:30 h, 12:30 h i 15:30 h i, tot i ser totalment gratuïtes, cal inscriure-s’hi trucant al Marimurtra (972 330 826).

Amb aquesta activitat s’espera no només fer una contribució a la Setmana de la Ciència, sinó també donar l’oportunitat a tothom que ho desitgi d’entrar i conèixer el Jardí Botànic Marimurtra a través dels seus espècimens més destacats.

Més informació:

Web del Jardí Botànic Marimurtra

Acaba un projecte sobre endemismes extrems

Coritospermum huteri, un dels tàxons estudiats al projecte (Foto: C. Blanché)

 

A finals de setembre ha conclòs el projecte de recerca “Genètica de la conservació d’espècies litorals rupícoles endèmiques i amenaçades de la Mediterrània Occidental”, que ha constituït el tema de l’Ajut del programa Beatriu de Pinós (AGAUR, Generalitat de Catalunya), del qual ha estat beneficiari el nostre company Jordi López-Pujol (2011-2013) i en el qual han participat diversos investigadors del BioC i s’hi incorporen també els treballs doctorals de Sergi Massó

El projecte ha donat lloc a diverses publicacions i comunicacions a congressos, en part també finançades pels projectes Biología de la conservación de especies vegetales amenazadas de área extremadamente reducida (Ministeri MEC, CGL2007-60475/BOS, IP C. Blanché) i Patrones poblacionales, evolutivos y filogeográficos en las Cardueae (Compositae) en el Mediterráneo” (Ministeri MEC, CGL2010-18631/BOS, IP R. Vilatersana) que donen a conèixer la genètica de la conservació d’endemismes d’àrea molt reduïda i que es citen a continuació, amb el resum del projecte:

  • Publicacions

López-Pujol, J.,  M. C. Martinell, S. Massó,  C. Blanché & L.  Sàez (2013) -The ‘paradigm of extremes’: extremely low genetic diversity in an extremely narrow endemic species, Coristospermum huteri (Umbelliferae).Plant Systematics and Evolution. Online First, DOI 10.1007/s00606-012-0732-3

Hoyo, A. del,  J. López-Pujol, M. Y. Chung & B. Lasso de la Vega (2012). Population genetics and conservation of the extremely narrow Pyrenean palaeoendemic Glandora oleifolia (Boraginaceae) Plant Ecology & Diversity, 5: 501-511.

  • Comunicacions a congressos

López-Pujol,J., M. C. Martinell, S. Massó, C. Blanché & L. Sáez (2012) –El paradigma dels extrems: Diversitat genètica extremadament baixa en Coristospermum huteri (Umbelliferae), un endemisme d’àrea extremadament reduïda (O) – III Jornades de Conservació de Flora, Lleida (14-16 de juny de 2012)

S. Massó, J. López-Pujol,  J. X. Soler & R. Vilatersana (2011) – Primeros estudios moleculares en Carduncellus dianius, un endemismo diánico-pitiúsico (P). V Congreso de Biología de la Conservación de Plantas. Es Mercadal, Menorca (28 de setembre a l’1 d’octubre de 2011) Notícia BioC

Barres, L.,  M.C. Martinell & J. López-Pujol. Assajos preliminars per a l’estudi de la diversitat genètica d’Euphorbia margalidiana (Euphorbiaceae) amb electroforesi d’isoenzims (P)II Jornades Catalanes de Conservació de Flora– 7-8 de juny, Barcelona

  • Resum

Les espècies d’àrea reduïda (“narrow endemics”) són especialment vulnerables a qualsevol afectació (sigui natural o d’origen antròpic), degut a que solen trobar-se al límit de la seva mida poblacional viable (solen presentar un nombre baix de poblacions i, a més, aquestes, solen ésser petites). El projecte consisteix en l’estudi de la diversitat i estructura genètica d’un conjunt d’espècies vegetals presents als Països Catalans (Carduncellus dianius, Euphorbia margalidiana i Ligusticum huteri) que presenten una sèrie de característiques que les fan especialment interessants tant des del punt de vista conservacionista com ecològic i biogeogràfic: (i) són endèmiques d’àrea reduïda, (ii) estan sotmeses a algun grau d’amenaça; (iii) habiten a penya-segats litorals (o massissos calcaris d’influència marítima), i (iv) són insulars (o bé tenen poblacions tant insulars com continentals). L’estudi de la variabilitat genètica d’aquestes espècies ens permetrà, a banda de l’elaboració d’estratègies de conservació (tant in-situ com ex-situ) específiques (i, el més important, amb base genètica), un millor coneixement dels patrons de diversitat genètica tant dels endemismes rupícoles litorals com de les espècies endèmiques mediterrànies en general. En aquest sentit, per als dos tàxons de distribució més restringida i insular (E. margalidiana i L. huteri), es compara la seva variabilitat genètica amb dos tàxons congenèrics d’àmplia distribució, que a la vegada són també els més propers filogenèticament (E. squamigera i L. lucidum subsp. lucidum); aquesta comparació pot oferir valuoses dades sobre els processos d’especialització alopàtrica i/o ecològica que han experimentat (o encara estan experimentant) els primers. Per la seva banda, Carduncellus dianius ens pot servir per testar l’efecte de la insularitat-continentalitat en l’estructura genètica de les espècies mediterrànies.

Quina planta hi ha a l’ambre de la Dominica?

Fulla de Hymenaea protera inclosa en ambre (Dominican Amber) procedent de la Mina La Cumbre (Santiago, República Dominicana)

Foto: The Singularity / Llicència CC Compartir Igual 3.0, per a Wikimedia

La revista Biological Journal of the Linnean Society, acaba de publicar una nota de J.A. Rosselló (Jardí Botànic de València i Jardí Botànic Marimurtra) on posa en dubte la identificació del DNA fòssil atribuït a la fulla dHymenaea protera (Fabaceae), trobada a l’ambre de la Dominica (cpDNA de c.35-40 milions d’anys). Les anàlisis filogenètiques i la reavaluació dels resultats indiquen que es tractaria més aviat de seqüències modernes d’Arabidopsis thaliana i alerta sobre els possibles errors tècnics produíts i els treballs massa a l’engròs.

Rosselló, J.A. (2013) – The never-ending story of geologically ancient DNA: was the model plant Arabidopsis the source of Miocene Dominican amber?. Biological Journal of the Linnean Society 2013 (en línia)

Més informació

  • Resum / Abstract

Studies characterizing geologically ancient DNA in plants are rare, and all have reportedly obtained plastid DNA sequences from Miocene fossils in a remarkable state of preservation. Recently, a group made the extraordinary claim of having amplified a geologically ancient Miocene plastid DNA fragment (the rbcL gene) from Dominican amber nuggets, and the organismal source of this DNA was identified as Hymenaea protera (Fabaceae), the plant that produced the fossilized Dominican amber. Assuming that the Miocene sequence is error-free, reanalysis of the sequence indicates it is probably a technical artifact or an rbcL pseudogene. Furthermore, BLAST similarity searches and phylogenetic analyses strongly suggest that the putative Miocene sequence retrieved from fossilized amber is in fact a modern contaminant from one of the most widely used model plants, Arabidopsis thaliana.

Avenços de l’ECCF

Sessió de la reunió de l’ECCF (29/10/2013), al Museu Blau (Foto: A. Palou)

El 29 d’octubre passat, el grup promotor de la Estratègia Catalana Conservació de Flora (ECCF) va celebrar una nova sessió de treball per a la elaboració d’aquest document, al Museu Blau de Ciències Naturals de Barcelona. En aquesta ocasió es va comptar amb la presència del Cap de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat, Jusèp Boya, que va exposar les possibles línies d’encontre entre el futur Pla de Museus de Catalunya i les iniciatives vinculades amb el patrimoni natural del nostre país i amb la incorporació de dos nous membres del Grup Promotor: Míriam Aixart (Jardí Botànic de Barcelona) i de Pilar Vendrell (DTES). La reunió va seguir amb el repàs de les activitats dels coordinadors d’àmbit, que van avançant en la redacció dels documents de diagnòstic i en el plantejament de les accions concretes que han de marcar el futur desenvolupament de l’estratègia.

Els continguts tractats a la sessió van ser els aspectes transversals de l’àmbit 5 (Xarxa i Observatori de flora) i de l’àmbit 4 (Portal de Flora). Durant la propera setmana es preveuen sessions de treball monogràfiques de l’àmbit 3 (Ús sostenible de la diversitat vegetal”) i de l’administració de la Generalitat en l’àmbit de flora.

Més informació

Modalitats de participació – Web de l’ECCF