Manifest d’adhesió en defensa del Patrimoni Natural

Acte d’inauguració de la Jornada, a la seu de l’IEC

El proppassat dissabte dia 29 va tenir lloc a la seu de l’IEC una Jornada de reflexió i de debat (La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats), davant  ” l’actual situació de retrocés de les polítiques ambientals i de retallada dels recursos humans i econòmics que es destinen a la conservació de la natura està posant en risc el manteniment del model de conservació vigent i, de retruc, posa en perill la continuïtat d’elements que formen part del patrimoni natural del nostre país i contribueixen al benestar del conjunt de la societat”, segons el text de la convocatòria.

En finalitzar la sessió, les entitats convocants (entre les quals l’IEC o la ICHN), van preparar un manifest (Declaració a favor del Patrimoni Natural de Catalunya) que, durant els propers quinze dies, s’ha obert a l’adhesió de les persones interessades en manifestar el seu suport al text

 

 

Més informació i adhesions

Reconeixement d’innovació docent al GIBAF

El GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències farmacèutiques), equip dirigit pel nostre company del BioC Joan Simon ha rebut el reconeixement com a GDIC (grup d’innovació docent consolidat) per part de la UB. Formen també part del grup, el Professor Carles Benedí, així com les Professores Anna Rovira i Maria Bosch, que són també membres del BioC.

El reconeixement dels grups d’excel·lència en la innovació docent és una de les missions del PMID (Pla de Millora i d’Innovació Docent) de la Universitat de Barcelona

Més informació

Acte de debat sobre patrimoni natural, el 29/3

Auspiciada per la ICHN, el proper dia 29 de març tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans una jornada de reflexió i debat que duu per títol La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats. L’acte, organitzat per una desena d’entitats científiques, naturalistes i ecologistes es centrarà en l’anàlisi de 10 àmbits temàtics clau, que inclouen el patrimoni geològic, els ecosistemes més rellevants i llurs processos, i els organismes vius (inclosa la flora).

La jornada també es proposa identificar les mesures més urgents que caldria emprendre per començar a revertir la situació actual, i oportunitats rellevants per a fer-ho

Més informació

Plantes invasores introduïdes a l’Antàrtida

Biological Conservation acaba de publicar un article de Huiskes et al. on s’avalua l’aportació de llavors o d’altres propàguls per part dels visitants en terres de l’Antàrtida, fins fa poc molt isolades i, per tant, protegides d’aquesta amenaça de manera natural. L’estudi també és resumit a Conservation Magazine, i aporta xifres alarmants: les mostres de visitants analitzades (només durant la campanya 2007-2008) van comportar el transport de 2.686 llavors i 535 fragments de briòfits i de líquens. Un sol visitant transportava 472 granes de 86 espècies. Per al total de la campanya 2007-08, l’equip d’autors estima que els milers de visitants antàrtics hi havien introduït unes 74.000 llavors i uns 17.000 fragments de briòfits i líquens.

 

L’article dóna algunes pautes de correcció, principalment a través de l’autoprotecció de visitants si són adequadament informats.

Més informació

  • Huiskes, A.H.L. et al. 2014. Aliens in Antarctica: Assessing transfer of plant propagules by human visitors to reduce invasion risk. Biological Conservation doi: 10.1016/j.biocon.2014.01.038.

Compensació de biodiversitat, pràctica perillosa

 

Compensació de biodiversitat, pràctica perillosa

Cèsar Blanché


 

El Regne Unit i Austràlia assagen una nova pràctica de gestió del territori, la compensació de biodiversitat (Biodiversity offsetting), que permet construir en espais naturals a canvi de compensar  amb la creació de noves àrees “naturals” de substitució en d’altres indrets. Els estudis pilot anunciats resten incomplets i els indicadors indiquen el fracàs d’aitals experiments.

La situació de crisi del sector de la construcció al nostre país pot fer semblar que les obres de desenvolupament i de transformació, que fins fa pocs anys representaven l’amenaça més seriosa per als hábitats i les espècies de flora, resten aturades i ens permeten respirar tranquils. Però només ho sembla. Ja dèiem, a propòsit del projecte d’Eurovegas que “si, d’una banda, és cert que l’alentiment de l’activitat econòmica pot desaccelerar la transformació/destrucció dels hàbitats (una bona notícia, atès que aquesta és la causa majoritària d’amenaça per a la flora als països mediterranis, cf. Sàez et al., 2010) , no ho és menys que no és pas el fruit d’un convenciment o d’una planificació estratègica, sinó d’una simple limitació temporal de finançament que, quan pugui tornar a alimentar el sistema, pot continuar al mateix ritme o superior (i, en tot cas, les obres es faran amb menys recursos i, doncs, amb menys mesures correctores)”. Farem bé d’estar atents a nous intents de reviure el boom constructiu.

En societats de tradició liberal, com les anglosaxones, i amb governs conservadors (el nom, quina paradoxa!) comença a difondre’s una alternativa per reprendre l’estímul a la construcció permissiva anomenada “Compensació de biodiversitat” (Biodiversity offsetting) i que és aplicada al Regne Unit (des de 2012), emmirallant-se en la pràctica anterior a Austràlia, país on va iniciar-se una dècada abans.

La base de la “Compensació de biodiversitat”, en el fons no és cosa nova. De fet, als Estats Units, per exemple, la gran experiència acumulada en plans de reintroducció o de translocació de flora ve originada precisament per l’autorització per part de les administracions ambientals de grans obres, a canvi de “traslladar” les poblacions a indrets propers no afectats, pràctica poc corrent a Europa continental i mediterrània. En el Biodiversity offsetting, l’operació es planteja per compensació: s’autoritza la construcció en finques de boscos o hàbitats naturals (on estaria prohibida pel planejament urbanístic), a canvi de compensar l’acció per la generació ex novo d’espais “naturals” on es “crea” biodiversitat en llocs de poca qualitat ambiental. Se suposa que l’intercanvi és “equivalent”, no hi ha pèrdua neta de biodiversitat i, per tant, es parla de “compensació”.  Segurament a nosaltres ens sona de manera similar a les permutes urbanístiques d’edificabilitat que s’han practicat a tants Ajuntaments catalans en els darrers quinze o vint anys (que també han afectat, per cert, zones verdes no edificables).

 

Campanya de 140 entitats naturalístiques britàniques contra la compensació de biodiversitat. En aquesta imatge, convocatòria a un acte a Edimburg, el passat novembre de 2013.

No es pot negar que la proposta és agosarada i, per descomptat, ha hagut de comptar amb alguna mena d’aval per part d’autoritats ambientals i de cercles científics. La manera de plantejar-ho era amb sordina: es tracta d’un pla pilot, que serà objecte d’un seguiment i d’una avaluació (vegeu DEFRA, 2013, l’oficina governamental que gestiona la compensació de biodiversitat). Fa un parell de dies, el diari The Guardian publicava un article signat per John Vidal que es fa ressò del fracàs de les presumptes proves pilot i del resultat de les avaluacions.  La polèmica està servida.

Els grups naturalistes argumenten que la iniciativa és un xec en blanc per construir en qualsevol lloc, mentre que el govern britànic assegura que qualsevol dany a la biodiversitat serà compensat. The Guardian revela  que no hi ha resultats de les proves pilots i el govern addueix que el projecte compta amb l’aval de l’experiència australiana. Afortunadament, el diari ha entrevistat Philip Gibbons, investigador en conservació de la biodiversitat de l’Australian National University, que anuncia que la compensació ha dut a més destrucció d’hàbitats naturals i que el govern australià no té dades que avalin el programa. Pressionat, el govern britànic albira una possible sortida: sotmetre a consulta o referèndum la mesura (!)

 

Wotton-under-Edge, Gloucestershire, una de les localitats britàniques on s’aplica el sistema de Biodiversity Offsetting.

Davant la possibilitat que un dia arribin aquest tipus de propostes al nostre país, caldrà recordar l’experiència australiana: no es pot reconstruir de zero un ecosistema funcional de manera senzilla, amb tota la seva complexitat. Com a contrapunt, el govern britànic, ha establert uns indicadors extremadament simplificats de quantificació de biodiversitat, que permetin superar amb facilitat les avaluacions dels nous llocs. Queda advertit el perill de prescindir dels coneixements científics (massa complexos, massa cars) per obrir la porta al ràpid desenvolupament amb la cobertura (sarcàstica) d’incrementar la biodiversitat en llocs nous!


Bibliografia citada

  • DEFRA (Department for Environment, Food & Rural Affairs , UK) (2013) – Biodiversity offsetting. Guidance and information on biodiversity offsetting for providers and developers of offsetting schemes. Disponible a <https://www.gov.uk/biodiversity-offsetting> [Accés 13/3/2014]

 

Pla de conservació de pol·linitzadors, al Regne Unit

Segons que informa The Guardian, el govern britànic ha aprovat un esborrany de pla de conservació per als pol·linitzadors (UK National Pollinator Strategy), que, a més, pot tenir un impacte molt important sobre la flora, a causa dels serveis estratègics que presten els vectors de la pol·linització a les funcions de reproducció sexual de les plantes.

 

 

 

Bombus wurfleini pyrenaicus visita il·legítimament una flor de Delphinium montanum (Foto: M. Bosch)

Entre les accions prioritàries de l’estratègia britànica per als pol·linitzadors, hi ha la recopilació de proves que determinin l’efecte dels neonicotinoides sobre poblacions de pol·linitzadors silvestres o gestionats, en condicions de camp. El risc del possible èxit del programa és que ha de ser desenvolupat i finançat pels propis fabricants de plaguicides, pressumptes causants de la minva de pol·linitzadors.

Més informació