Manifest d’adhesió en defensa del Patrimoni Natural

Acte d’inauguració de la Jornada, a la seu de l’IEC

El proppassat dissabte dia 29 va tenir lloc a la seu de l’IEC una Jornada de reflexió i de debat (La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats), davant  ” l’actual situació de retrocés de les polítiques ambientals i de retallada dels recursos humans i econòmics que es destinen a la conservació de la natura està posant en risc el manteniment del model de conservació vigent i, de retruc, posa en perill la continuïtat d’elements que formen part del patrimoni natural del nostre país i contribueixen al benestar del conjunt de la societat”, segons el text de la convocatòria.

En finalitzar la sessió, les entitats convocants (entre les quals l’IEC o la ICHN), van preparar un manifest (Declaració a favor del Patrimoni Natural de Catalunya) que, durant els propers quinze dies, s’ha obert a l’adhesió de les persones interessades en manifestar el seu suport al text

 

 

Més informació i adhesions

Reconeixement d’innovació docent al GIBAF

El GIBAF (Grup d’Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències farmacèutiques), equip dirigit pel nostre company del BioC Joan Simon ha rebut el reconeixement com a GDIC (grup d’innovació docent consolidat) per part de la UB. Formen també part del grup, el Professor Carles Benedí, així com les Professores Anna Rovira i Maria Bosch, que són també membres del BioC.

El reconeixement dels grups d’excel·lència en la innovació docent és una de les missions del PMID (Pla de Millora i d’Innovació Docent) de la Universitat de Barcelona

Més informació

Acte de debat sobre patrimoni natural, el 29/3

Auspiciada per la ICHN, el proper dia 29 de març tindrà lloc a l’Institut d’Estudis Catalans una jornada de reflexió i debat que duu per títol La conservació del patrimoni natural de Catalunya: problemàtica, anàlisi i oportunitats. L’acte, organitzat per una desena d’entitats científiques, naturalistes i ecologistes es centrarà en l’anàlisi de 10 àmbits temàtics clau, que inclouen el patrimoni geològic, els ecosistemes més rellevants i llurs processos, i els organismes vius (inclosa la flora).

La jornada també es proposa identificar les mesures més urgents que caldria emprendre per començar a revertir la situació actual, i oportunitats rellevants per a fer-ho

Més informació

Compensació de biodiversitat, pràctica perillosa

Compensació de biodiversitat, pràctica perillosa

Cèsar Blanché

El Regne Unit i Austràlia assagen una nova pràctica de gestió del territori, la compensació de biodiversitat (Biodiversity offsetting), que permet construir en espais naturals a canvi de compensar  amb la creació de noves àrees “naturals” de substitució en d’altres indrets. Els estudis pilot anunciats resten incomplets i els indicadors indiquen el fracàs d’aitals experiments.

Continua llegint «Compensació de biodiversitat, pràctica perillosa»

Plantes invasores introduïdes a l’Antàrtida

Biological Conservation acaba de publicar un article de Huiskes et al. on s’avalua l’aportació de llavors o d’altres propàguls per part dels visitants en terres de l’Antàrtida, fins fa poc molt isolades i, per tant, protegides d’aquesta amenaça de manera natural. L’estudi també és resumit a Conservation Magazine, i aporta xifres alarmants: les mostres de visitants analitzades (només durant la campanya 2007-2008) van comportar el transport de 2.686 llavors i 535 fragments de briòfits i de líquens. Un sol visitant transportava 472 granes de 86 espècies. Per al total de la campanya 2007-08, l’equip d’autors estima que els milers de visitants antàrtics hi havien introduït unes 74.000 llavors i uns 17.000 fragments de briòfits i líquens.

 

L’article dóna algunes pautes de correcció, principalment a través de l’autoprotecció de visitants si són adequadament informats.

Més informació

  • Huiskes, A.H.L. et al. 2014. Aliens in Antarctica: Assessing transfer of plant propagules by human visitors to reduce invasion risk. Biological Conservation doi: 10.1016/j.biocon.2014.01.038.

Pla de conservació de pol·linitzadors, al Regne Unit

Segons que informa The Guardian, el govern britànic ha aprovat un esborrany de pla de conservació per als pol·linitzadors (UK National Pollinator Strategy), que, a més, pot tenir un impacte molt important sobre la flora, a causa dels serveis estratègics que presten els vectors de la pol·linització a les funcions de reproducció sexual de les plantes.

 

 

 

Bombus wurfleini pyrenaicus visita il·legítimament una flor de Delphinium montanum (Foto: M. Bosch)

Entre les accions prioritàries de l’estratègia britànica per als pol·linitzadors, hi ha la recopilació de proves que determinin l’efecte dels neonicotinoides sobre poblacions de pol·linitzadors silvestres o gestionats, en condicions de camp. El risc del possible èxit del programa és que ha de ser desenvolupat i finançat pels propis fabricants de plaguicides, pressumptes causants de la minva de pol·linitzadors.

Més informació