No Picture

Lluita contra les rates en conservació

març 13, 2015 simonjoan 0

La prestigiosa revista Biological Conservation acaba de publicar un volum monogràfic dedicat a la eradicació de rates a les illes per a finalitats de conservació de la biodiversitat. A la revisió, ultra els aspectes metodològics generals, destaquen els possibles efectes col·laterals d’aquestes pràctiques per a d’altres organismes (espècies de flora, vegetació, coralls, altres animals, etc.).