Seminari IBB: conservació de flora xinesa

 

Aquest matí ha tingut lloc a l’Institut Botànic de Barcelona, el Seminari “La Xina: el repte de conservar una megaflora“, a càrrec del nostre company del BioC, Jordi López-Pujol. Durant el seminari, J. López ha presentat la problemàtica del canvi global i l’extinció d’espècies, amb la Xina com a “campió” en aquest camp. Tot seguit, ha introduït la riquesa, endemisme i amenaces sobre la flora de la Xina, per acabar presentant les pròpies contribucions de recerca sobre la flora xinesa en els darrers 10 anys.

 

La sessió ha acabat amb un interessant col·loqui.

Ha mort Jaume Gamisans

Segons que acaba d’informar-nos Letitia Hugot, directora del Conservatoire botanique national de Corse, aquesta nit ens ha deixat Jaume Gamisans, botànic català expert en la flora pirinenca i de Còrsega que havia estat professor de Biologia Vegetal a la Universitat de Tolosa de Llenguadoc, durant la seva activitat acadèmica.

 

Gamisans era president del Comité scientifique « Flore corse » (Conservatoire botanique de Genève) sobre la qual ha descrit un bon nombre de tàxons, n’ha dreçat el catàleg, n’ha estudiat la vegetació i n’ha sintetitzat els extensos coneixements a obres com ara Flora Corsica (2007) o La flore endémique de la Corse, aquest estiu encara en feia conferències de divulgació. Volem destacar especialment la seva col·laboració en la tesi doctoral de Teresa Franquesa sobre flora i vegetació del Cap de Creus i en els darrers anys, la seva vinculació amb Catalunya havia pogut tornar a prendre forma institucional, a través de la pertinença al Patronat de la Fundació Carl Faust, que gestiona el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes.

 

 

 

Ha estat una persona molt apreciada per la seva bonhomia i qualitat científica, a la qual s’han dedicat espècies en honor seu, com ara Taraxacum gamisansii Soest o Festuca gamisansii Kerguélen. Havia tingut una preocupació particular per la flora endèmica i, com a expert, havia assessorat en diverses ocasions els membres del BioC sobre tàxons pirinencs o de les illes mediterrànies amb finalitats de conservació de flora. Com deia ell mateix, era “un català amb papers francesos” i participava plenament dels moments que viu el nostre país en aquests temps.

 

Reproduïm a continuació el resum biogràfic preparat per R.M. Masalles per al CEDOCBIV:

Jaume Gamisans va morir el passat dilluns dia 28 de setembre als 71 anys. “Catalan fier de ses origines…”, en paraules del seu biògraf Frédéric Médail, havia nascut a Saint Orens de Gameville (Alta Garona). Va treballar principalment en l’estudi de la flora de Còrsega i, fins fa uns pocs anys, havia format part del Patronat de la Fundació Carl Faust. Fou professor de la Universitat d’Aix-Marseille III i, a partir del 1995, de la Universitat Paul Sabatier de Tolosa.

 

Que descansi en pau el competent botànic, bon patriota i millor persona. A reveure, Jaume!

 

Més informació

Perfil de Jaume Gamisans – Research Gate

Un nou Parc Natural a Catalunya

El nou parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser. Foto: El ripollès.info


El Consell de Govern de la Generalitat celebrat avui ha acordat la creació del catorzè parc natural de Catalunya, el Parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser, de 14.750 hectàrees, repartides entre els municipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Pardines, Vilallonga, Setcases i Molló, al Ripollès. La declaració del nou parc havia estat anunciada feia mesos pel conseller Santi Vila (Territori i Sostenibilitat), mentre que el sistema de parcs, simultàniament, es donava per tancat des del departament del ja ex-conseller Pelegrí (Agricultura i Medi Natural), incongruència que havíem detectat des del Portal BioC.

 

L’espai, que era territori PEIN des de fa anys i, també era ja part de Natura 2000, té el repte de fer compatible la conservació de la natura al seu perímetre amb les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen (recordem les estacions d’esquí de Núria i de Vallter 2000, entre d’altres), juntament amb la consolidació de la cooperació interfronterera, que ja s’ha iniciat.

 

 

Més informació

Notícia i Dossier 22/9/2015 – El Ripollès.info

Notícia 23/9/2015 – 324.cat

El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes

 

El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes

Cèsar Blanché

 

 

Fa uns mesos donàvem a conèixer l’ampliació (extensa i conceptual) del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. Ara (BOE de 3 de setembre) ha estat el torn de l’ampliació del Catálogo y Listado de especies amenazadas espanyol (una revisió molt més tècnica i reduïda) que inclou força espècies catalanes. El comentem tot seguit.

 

 

Amb aprovació per ordre ministerial de 31 d’agost de 2015 (enguany els ministeris sembla que han escurçat vacances, potser perquè és una tardor pre-electoral) i a poques setmanes del final de la legislatura, s’ha publicat al BOE la modificació del llistat d’espècies protegides a l’estat espanyol, que afecten tant al Listado (espècies protegides) com al Catálogo (espècies amenaçades).  Un detall normatiu que s’hi observa és que, tot i que els catàlegs espanyol i català són publicats igualment sota la forma de decrets, les respectives modificacions ho són com a “resolució del conseller” i “ordre ministerial”, respectivament (tal com es preveu en els decrets corresponents).

 

En el cas que ens ocupa, es tracta d’una actualització d’abast restringit, que podem qualificar com a “tècnica”, que s’hauria de situar en la normalitat de l’adequació dels llistats de protecció en funció de la millora de coneixements científico-tècnics:  a) taxonòmics i b) sobre l’estat de conservació de les espècies. En aquesta ocasió, el preàmbul , de dues pàgines, justifica resumidament, però correctament, els motius de les modificacions, introduïdes des de la creació del Catálogo espanyol actual, que data de 2011 (RD 139/2011 de 4 de febrer).

 

 

Figura 1.- Encapçalament del full del BOE on es publica la resolució d’ampliació del Catálogo (Ordre AAA/1771/2015)

 

 

Els canvis produïts respecte al catàleg espanyol vigent fins avui corresponen a tres àmbits:

 

A)     Tàxons i poblacions inclosos de nou a causa de canvis en normativa internacional d’aplicació obligatòria al Regne d’Espanya (no afecten cap espècie de flora)

 

B)      Propostes de modificació dels llistats per part de les comunitats autònomes (és la part més voluminosa d’aquesta ordre ministerial i prové principalment de la demanda de la Generalitat de Catalunya d’inclusió de les 24 espècies de flora catalana més amenaçades a la legislació estatal. També hi consta la disminució del grau d’amenaça normativa per a Limonium magallufianum, a proposta de les Illes Balears)

 

C)      Canvis de categoria, d’inclusió o d’exclusió, com a conseqüència de les revisions taxonòmiques o de l’estat de conservació, a instància de l’estat o de les comunitats autònomes.

 

Figura 2.- Seseli farrenyi, un endemisme estudiat pel BioC, que ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría “En peligro de Extinción

 

 

A la taula següent , resumim els canvis introduïts referits a les espècies catalanes de flora:

 


 

Tàxons inclosos al Catálogo (Categoria: “En peligro de extinción”). A proposta de la Generalitat de Catalunya

Pteridòfits:

Botrychium matricariifolium

Pellaea calomelanos

Woodsia pulchella

Angiospermes:

Cerinthe glabra

Lappula deflexa

Silene sennenii

Gentiana angustifolia subsp.  angustifolia

Erodium foetidum

Stachys maritima

Plantago cornuti

Limonium vigoi

Aquilegia paui

Daphne alpina

Peucedanum schottii

Seseli farrenyii 

Tàxons inclosos al Catálogo (Categoria: “Vulnerable”). A proposta de la Generalitat de Catalunya

Angiospermes:

Glandora oleifolia (=Lithodora oleifolia)

Hieracium recoderi

Hieracium queraltense

Hieracium vinyasianum

Pedicularis comosa subsp. asparagoides

Limonium geronense

Polygala vayredae

Delphinium montanum

Reseda jacquinii subsp. litigiosa

 


 

Tàxons amb canvi de llista: inclusió al Listado i eliminació del Catálogo En peligro de extinción”). A proposta del Govern de les Illes Balears.

Limonium magallufianum 

 

Figura 3. Stachys maritima ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoria “En Peligro de Extinción”. El Portal BioC l’hi ha dedicat un dossier a Planta del Mes

 

 

Característiques, significació i valoració de les noves inclusions al Catálogo


1) El text presenta un únic article, en forma de taula, on, curiosament, a part del nom, les columnes dels llistats estan buides per a les plantes catalanes. Així, cap espècie catalana té cap nom a la columna “nombre común”. Naturalment, són plantes molt rares que no tenen cap denominació popular, que coneguem, documentada en treballs etnobotànics o etnolingüístics; no obstant, en força casos existeixen neologismes usats àmpliament des de fa dècades (ara mateix ens ve al cap, per exemple “Esperó de muntanya” per denominar Delphinium montanum, com a mínim des de fa gairebé 40 anys a l’obra de J. Vigo sobre la flora de l’alta muntanya catalana, nom emprat a diverses obres i flores posteriorment, i recopilada –com d’altres incloses ara al Catálogo– a la base Noms de plantes del TERMCAT). Si la resta d’espècies tant vegetals (“saladina” per al Limonium de Magaluf) com animals (“raya falsa vela” per a Leucoraja circularis, fins i tot en català: “grévol” per a Bonasa bonasia) tenen nom popular al text del BOE, segons la nostra opinió hauria estat bé incloure-hi les denominacions catalanes, almenys les ben establertes (la inclusió al TERMCAT seria un bon criteri objectiu), com es fa habitualment a molts països, per facilitar-ne la difusió entre els ciutadans no experts en nomenclatura botànica.

 

2) També està buida la columna “población referida”. La normativa que regula els llistats (RD 139/2011, de creació del Listado i del Catálogo) accepta la inclusió de “especies, subespecies y poblaciones”, que en certs casos redueixen el nombre de les poblacions protegides respecte al total de la població present al territori espanyol (en aquesta mateixa ordre, per exemple, els organismes marins llistats protegits són els del Mediterrani i, per tant, se n’exclouen les poblacions atlàntiques). Puix que les nostres espècies tenen la casella buida, s’ha d’entendre que la protecció oferida per la inclusió al Catálogo s’estén a TOTES les poblacions espanyoles de les espècies i subspècies llistades, sense cap restricció, que, en el nostre cas, significa totes les poblacions catalanes. Per a un bon grapat de casos, es tracta d’espècies –amb el coneixement actual- endèmiques estrictes de Catalunya (com ara Silene sennenii o Aquilegia paui) i, en d’altres, es tracta de les úniques poblacions de l’estat (per exemple, Stachys maritima o Peucedanum schottii). Quan no s’especifica cap subespècie, s’entén, també, que la norma protegeix tots els tàxons infraespecífics dins d’un binomi de rang específic (vegeu més avall el cas d’Erodium).

 

3) La composició de la llista correspon a la proposta de la Generalitat de Catalunya, avalada per la Comissió Assessora de flora i presentada en diverses ocasions, des de fa anys, pels tècnics i responsables del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a les comissions interautonòmiques del ministeri, i respon a una demanda del sector botànic de fa temps, que finalment ha vist la llum (encara que la tardança en les tramitacions han permès considerar només el llistat del primer Catàleg català del D.172/2008 i no la recent actualització, de 2015). El principal argument subjacent de la proposta ha estat l’escassa representació de plantes catalanes al Catálogo inicial (de 2011), que ja provenia, al seu torn,  de la migradesa anàloga del Catálogo anterior (dels anys 90), que ara es corregeix. Mentre el Regne d’Espanya segueixi essent l’estat al qual pertany Catalunya, calia disposar per a la nostra flora amenaçada de la mateixa força jurídica, de l’accés a recursos i programes de conservació, etc. que d’altres comunitats espanyoles. Amb aquesta incorporació, que ha trigat molt, es disposa ara d’eines més potents, que caldrà desenvolupar i aplicar per tal que aquesta ampliació de la cobertura legal de la nostra flora amenaçada es tradueixi en una millor conservació efectiva.

 

 

Figura 4. Delphinium montanum ha estat incorporat al Catálogo de Especies Amenazadas en la categoría “Vulnerable”. El Portal BioC l’hi ha dedicat un dossier a Planta del Mes

 

4) Les espècies i subespècies incloses ara de nou tenen reconegut el seu grau d’amenaça UICN al Llibre Vermell (Sàez et al., 2010). 15 dels tàxons incorporats són inclosos a la màxima categoria legal “En peligro de extinción” (3 pteridòfits i 12 angiospermes), mentre que un total de 9 (totes angiospermes) ho són a la categoria “Vulnerable”. La correspondencia entre el llistat “d’origen” de la proposta (Catàleg) i la nova ampliació “de destí” (Catálogo) és gairebé automática: els 15 tàxons “En Peligro de Extinción” consten a l’Annex 1 del Catàleg (“En Perill d’Extinció”), mentre que els 9 del Catálogo “Vulnerables” provenen de 9 de l’annex 2 del Catàleg (“Vulnerable”), llevat de Hieracium vinyasianum, que efectivament figurava a l’ Annex 2 a la proposta que hauria considerat el Ministerio com a punt de partida (Decret 172/2008), però que ha estat transferit posteriorment a l’Annex 1 (“En perill d’Extinció”) per la modificació del Catàleg (Resolució AAM 732/2015). En aquest cas, la normativa catalana atorga un nivell superior de protecció que l’espanyola. Seria raonable que, en cas de conflicte, prevalgui el grau de protecció més elevat (fruit d’una avaluació més recent i motivat pel retard en la modificació de la llista espanyola).

 

5) Des del punt de vista sistemàtic, cal assenylar dos detalls: Respecte a la inclusió del nom “Erodium foetidum” al Catálogo, cal recordar que a l’actualització del llistat català, la resolució 2 (“Aprovar la descatalogació de cinc espècies i subespècies vulnerables que s’eliminen de l’annex 2 del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya”)  suprimia la protecció d’Erodium rupestre [=Erodium foetidum subsp.rupestre], amb la qual cosa, i segons els criteris taxonòmics i nomenclaturals que s’apliquessin, podria produir-se alguna confusió entre poblacions protegides (ara) per normativa estatal però no per normativa catalana (recordem que un tàxon específic inclòs al Catálogo atorga protecció a totes les poblacions de tots els tàxons infraespecífics, en aquest cas, tot allò comprès dins de Erodium foetidum). En tot cas, el text refós amb la nova versió del catàleg català (Resolució AAM 732/2015) deixa clar a què es refereix el binomi inclòs a l’Annex 1 (“En Perill d’extinció”) de la normativa catalana, textualment “Erodium foetidum (L.) L’Hér. [=Erodium foetidum subsp. crispum (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo]”.

 

6) Algunes altres discrepàncies taxonòmiques i nomenclaturals entre llistats (p.e. escrofulariàcies (Catàleg) vs orobancàcies (Catálogo) són menors, i d’altres, fàcilment subsanables, sobretot gràcies a la millor qualitat tècnica, amb inclusió de sinònims i dels noms d’autors dels tàxons, a l’actualització catalana (p.ex.: “Peucedanum schottii “(Catálogo) vs.”Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov [=Dichoropetalum schottii (Besser ex DC.) Pimenov & Kljuykov; Peucedanum schottii Besser ex DC.” (Catàleg)

 

En definitiva, crec que hem de congratular-nos que durant l’any 2015, les ampliacions dels catàlegs de flora amenaçada, tant català com espanyol, han atorgat cobertura a una part força més àmplia de les nostres plantes, però,per ara només són uns instruments. Com dèiem a la nostra contribució anterior: tenim una bona eina, ara és el moment de fer-la servir, i bé.

 

 

REFERÈNCIES I MÉS INFORMACIÓ

  • Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas – BOE 3/9/2015
  • Blanché, C. (2015) – Ampliació del Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya. E-Opinió núm. 34. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona – Enllaç a l’article
  • Sàez, L., P. Aymerich & C. Blanché (2010). Llibre Vermell de la flora vascular endèmica i amenaçada de Catalunya. Argania editio, Barcelona.

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2015) – El Catálogo de especies amenazadas s’amplia amb plantes catalanes. E-Opinió núm. 35. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona

Noves pistes sobre evolució molecular i conservació de quimiotips

S’ha seqüenciat per primera vegada el genoma de l’espècie de cafè Coffea canephora. L’estudi, publicat a Science,  ha donat noves claus sobre l’evolució de la cafeïna i mostra que els gens responsables d’aquest estimulant van evolucionar independentment dels gens amb funcions similars del te o el cacau. La seqüenciació d’aquest genoma podria ser un pas significatiu cap a la millora del cafè i suggereix que la producció de repel·lents químics es pot haver donat de manera independent en llinatges separats, cosa que obre noves visions sobre l’origen de la quimiodiversitat i la conservació de quimiotips.

En l’estudi hi han participat els investigadors de la UB/IRBio Julio Rozas i Pablo Librado

France Denoeud et al. «The coffee genome provides insight into the convergent evolution of caffeine biosynthesis».
Science
, 345, 1181-1184 (2014). DOI: 10.1126/science.1255274

Aquestes setmanes, la UB n’ha fet un video explicatiu.

Més informació

Vídeo 3/7/2015 – UBtv

Notícia 31/10/2014 – Recercat

Nova guia d’arbres, publicada per la UB

Ahir es va presentar, en el marc de la Setmana del Llibre en Català la Guia il·lustrada per a conèixer els arbres, editada per Publicacions de la Universitat de Barcelona. L’acte va anar a càrrec dels autors, Jaume Llistosella i Antoni Sànchez-Cuxart, investigadors de la UB i va comptar amb la presentació de l’obra de Ramon M. Masalles, catedràtic de Botànica de la UB. L’obra és un equivalent totalment actualitzat de les antigues guies de F. Masclans (1904-2000), adaptada al coneixement i la metodologia dels nostres dies, amb unes il·lustracions excel·lents.

Segons el propi web de publicacions UB:


En aquesta guia hi ha representats un total de 251 arbres, que són tots els que creixen espontàniament als boscos i les muntanyes del nostre país, els que es planten com a ornamentals als carrers, als jardins i a les places de pobles i ciutats, i els que es troben en plantacions forestals i de fruiters. El llibre ofereix una breu introducció en què s’exposa la diversitat morfològica dels arbres i la terminologia botànica i ofereix unes claus il·lustrades amb els principals trets diferencials (fulles i fruits) de cada espècie per a poder-la identificar, així com el nom científic i els noms populars de cada arbre en diverses llengües i una descripció detallada en què s’indica l’època de florida, l’ambient on viu i la regió d’origen, a més dels usos, les semblances i alguna curiositat. Les extraordinàries imatges de branques i fulles i, en molts casos, de flors i fruits proporcionen al lector la pista definitiva per a reconèixer cada arbre. El volum inclou també un glossari i els índexs de noms científics i de noms populars en català.
Més informació
Fitxa de l’obra – Publicacions UB

Membres del BioC en un projecte docent del GIBAF

 

Diversos membres del BioC que pertanyen al GIBAF, sota la coordinació de Joan Simon, han participat en un projecte d’innovació docent als estudis de Botànica del grau de Farmàcia en què cascun dels estudiants ha “apadrinat” una espècie del Jardí Ferran Soldevila, a l’edifici de Plaça Universitat de la UB, i n’ha fet una fitxa que és consultable a través d’un codi QR.Les fitxes inclouen informació sobre graus d’amenaça i mesures de protecció legal de les espècies.

 

 

El projecte s’ha presentat avui a les 19:00 h, a l’edifici històric de la UB. Hi ha pres la paraula J. Simon, i hi han intervingut també els vicerectors Manel Viader i Lourdes Cirlot.

 

A la mesa de l’acte, d’esquerra a dreta: J. Simon, M. Viader i L. Cirlot.

 

En acabar l’acte, ha tingut lloc un petit concert del quartet vocal Gourmets.

 

Intervenció del grup Gourmets de gospel i espirituals negres

 

 

Més informació

Ampliació del catàleg espanyol d’espècies amenaçades

 

 

Oferim des del Portal BioC l’enllaç a l’Ordre Ministerial que ha publicat el Ministeri d’Agricultura on s’aprova l’ampliació del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades i que inclou 24 espècies de flora catalanes,  sol·licitud que l’administració catalana, a demanda del sector botànic, portava reclamant durant diversos anys i que finalment veu la llum. Properament en publicarem una valoració.

Més informació

  • Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.ENLLAÇ: PDF (BOE-A-2015-9550 – 5 págs. – 216 KB)