Julià Molero, professor emèrit de la UB

Hem rebut avui la notificació que el Consell de Govern de la UB celebrat en data 15 de juny de 2016 va aprovar el nomenament del nostre company Julià Molero, fins ara Catedràtic de Botànica,  com a Professor Emèrit de la Universitat de Barcelona.

 

El Prof. J. Molero en el moment de rebre la medalla de la Facultat de Farmàcia, de mans del rector, Dídac Ramírez, del degà, Joan Esteva de Sagrera i del secretari, Carles Benedí , l’any 2011 (Foto: Premsa UB)

 

Arribada l’edat reglamentària de jubilació universitària, a més del merescut reconeixement al Prof. Molero, el nomenament és l’oportunitat, entre d’altres coses, de finalitzar treballs  pendents i de continuar vinculat al BioC, al GReB i al Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia, comptant amb el seu suport, ajut i mestratge. Com diu el propi J. Molero, “seguim junts encara” i, afegim nosaltres, que sigui per molts anys!

Tot just en tornar de l’estiu tindrem ocasió de celebrar l’ingrés del Prof. Molero a la figura de Professsor Emèrit en un acte de commemoració de trenta anys de cooperació científica amb el Paraguai, que anunciarem ben aviat.

Seqüenciat el genoma de l’olivera (del Maestrat)

Abans d’ahir es va publicar a la nova revista d’accés obert GigaScience, l’article que presenta la seqüenciació completa del genoma de l’olivera (Olea europaea subsp. europaea), a partir d’un exemplar de la varietat Farga de més de 1000 anys de vida, translocat des de la seva localitat d’origen a la comarca del Maestrat fins a la serra de Madrid. El resultat, de gran transcendència per a l’estudi dels processos de domesticació de plantes i per a la millora d’un conreu rellevant a la Mediterrània, prové d’una recerca que ha estat finançada per fons privats del Banco Santander, amb una implicació directa del seu president Emilio Botín, que era el propietari de l’exemplar transplantat.

 

 

 

 

 

Exemplar mil·lenari d’olivera conreat a Ulldecona (Montsià). Foto C. Blanché


A més de l’origen de la flora catalana de l’individu seqüenciat, cal destacar la presència d’investigadors de centres catalans a l’equip d’autors, concretament del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, del  Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica de Barcelona (CNAG-CRG), així com del del Real Jardín Botánico de Madrid-CSIC.

 

Fernando Cruz, Irene Julca, Jèssica Gómez-Garrido, Damian Loska, Marina Marcet-Houben, Emilio Cano, Beatriz Galán, Leonor Frias, Paolo Ribeca, Sophia Derdak, Marta Gut, Manuel Sánchez-Fernández, Jose Luis García, Ivo G. Gut, Pablo Vargas, Tyler S. Alioto & Toni Gabaldón (2016) – Genome sequence of the olive tree, Olea europaeaGigaScience 5:29 DOI: 10.1186/s13742-016-0134-5

 

Més informació

Ecos de Montpeller

Ecos de Montpeller


Cèsar Blanché

 


Els proppassats 6-11 de juny va tenir lloc a Montpeller el XV Col·loqui OPTIMA. A continuació us oferim una petita crònica i algunes reflexions sobre l’actualitat de la recerca en biologia de la conservació de plantes i les perspectives de futur que s’hi albiren, en relació a la situació al nostre país.


 

Montpeller és una ciutat molt semblant a Barcelona, en moltes coses (el clima, els arbres del carrer –plàtans-, la vegetació, la flora –desenes d’espècies amb epítets monspeliensis o monspessulanus o monspeliaca, o similars-, els reis –Jaume I- o la història de la ciència – des dels temps de Ramon Llull i d’Arnau de Vilanova, passant per la vinculació de la família Salvador des del s. XVII, fins a l’actual universitat, amb més de 40.000 estudiants-). També és una ciutat amb una tradició científica recent molt vinculada als investigadors catalans (l’escola fitosociològica de Zürich-Montpellier a través de Josias Braun-Blanquet, el  jardí botànic i un herbari –MPU– que ha estat visitat continuadament per taxònoms catalans interessats en la flora de l’Àfrica del Nord).

 

Una bona colla de botànics dels centres de Barcelona hem anat passant per Montpeller en els darrers vint-i-cinc o trenta anys i és un indret de referència i de relació amb els recordats membres de l’herbari (Mademoseille Bertrand o Monsieur Granel de Solignac), o més recentment, els doctors  Peter Andreas Schäfer o Joël Mathez. Vull dir que, durant molts anys, des de Barcelona, les institucions botàniques de Montpeller han estat un focus d’atenció, de cooperació, de mestratge i de vinculació amb la botànica francesa i, des d’aquí, amb l’europea en general.


OPTIMA 2016: Els organitzadors. Amb el mateix esperit vam assistir al XV Col·loqui de la societat científica OPTIMA, des de fa dècades orientada a l’estudi de la botànica mediterrània, celebrat a Montpeller, una ciutat ja força transformada en la trama urbana (nou tramvia, mutació a una estructura comercial cada cop més globalitzada, impacte del turisme i de la immigració, també en això ens assemblem…). Sorprenentment, aquest congrés no era organitzat principalment per la Universitat de Montpeller, sinó que tenia com a promotors i patrocinadors més importants Tela Botanica i el Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles. Tela Botanica és una associació de la societat civil (una ONG nascuda a l’empara de la Llei francesa de 1901) que ha creat una xarxa de botànica francòfona amb més de 30.000 inscrits) i el Conservatoire és un ens col·laborador de l’administració francesa que s’ocupa del seguiment, l’inventari i la conservació de flora en un marc regionalitzat (el de Porquerolles cobreix la zona mediterrània, Catalunya Nord inclosa, vegeu a sota, Fig. 1)

Figura 1.- Cobertura territorial del Conservatoire Botanique de Porquerolles (Imatge: CBNMP)

 

El paper de la universitat en el congrés ha estat clau en termes de tradició científica, cessió de locals, etc., però el rol de promotors importants ha estat d’una ONG i de la part de l’administració francesa dedicada a la conservació. Primer motiu de preocupació: mentre que a França l’administració de conservació de flora impulsa i promou un congrés de botànica (on la conservació té un paper fonamental al programa, però hi ha moltes més sessions de fitotaxonomia general, i donant, per tant, suport a la recerca científica genèrica), a Catalunya, l’administració de conservació de flora suspèn un congrés ja anunciat (oficialment per manca de pressupost, aplaçat per a després de l’estiu), les IV Jornades de Conservació de Flora (enllaç).

Inauguració polèmica.
– La sessió inaugural, teòricament protocol·lària, com sempre en aquests casos, va ser també una sorpresa.

 

Figura 2. Mesa presidencial de la sessió inaugural del XV Simposi OPTIMA. D’esquerra a dreta: Daniel Mathieu (Tela Botanica), Rector-President de la Université de Montpellier, Regidora de Parcs i Jardins de la Ville de Montpellier, Joël Mathez, Université de Montpellier) (Foto: C. Blanché)

En acabar els parlaments de benvinguda i de protocol estàndards, es van aixecar mans entre el públic per fer preguntes (a tots els congressos que he anat a la meva vida, ho no havia vist mai, això). I ben comprometedores, per cert, tant al rector de la universitat com a la representant de l’ajuntament, sobre la manca de suport econòmic a l ‘herbari i al jardí botànic. La situació, tensa, davant d’un auditori teòricament preparat per al lluïment dels organitzadors, va posar davant de 230 botànics de 25 països les clares conseqüències de la gestió de la crisi econòmica sobre les institucions universitàries en un dels països importants del sud d’Europa; el propi rector va acabar derivant a instàncies superiors: “la meva obligació és garantir l’ensenyament que tinc encarregat, de 43.000 estudiants cada dia, amb el pressupost que tinc” i, per a la resta, “aneu a veure el ministre”!. I la representant del consistori, es va afanyar a declarar que el jardí no era municipal, sinó de la universitat!. Esperem que la situació vagi a millor, i que amb motiu del congrés s’hagin accelerat algunes decisions,  però la campanya de recollida de signatures de fa uns mesos per salvar el jardí botànic o el tancament “temporal” de l’herbari fins a nova ordre (per motius de “seguretat”), no deixen entreveure precisament un futur estel·lar dels equipaments científics de la botànica montpellerina. Les retallades també han fet estralls, doncs, allà, i sí aquí ens podem plànyer de les fusions per reestructuració de departaments o facultats, a Montpeller són les universitats les que s’han fusionat (fusió de les universitats Montpellier 1 i Montpellier 2, el passat gener de 2015).


Sessions de Conservació de flora.- Potser per la identitat dels patrocinadors, potser per la dinàmica dels participants, potser per la rellevància i la qualitat de la producció científica, la veritat és que la presència de temes de conservació (enllaç al programa) va ser molt rellevant, la vegada que ho és més, al congrés més important de la botànica mediterrània. El programa va incloure 7 sessions (de 18) explícites sobre conservació:


S3- Conservació de la biodiversitat vegetal a França. Aproximacions in situ
S5- L’evolució del paper dels jardins botànics a la Mediterrània
S6- Biogeografia i conservació de la flora de les petites illes de la Mediterrània
S8- Conservacio ex situ de la biodiversitat vegetal a la França mediterrània
S12- Flora de la regió irano-turaniana: biogeografia i conservació
S14- Impacte del foc a la vegetació mediterrània
S17 – Espècies exòtiques invasores a la regió mediterrània

a més de la presència de continguts de BCP en diversos altres simposis (molses, líquens, biodiversitat urbana etc.), així com a la sessió de pòsters o en workshops oberts com ara els de Llistes Vermelles UICN i treball en IPAs.

 

Figura 3.– Inauguració de la sessió 5 (Paper dels Jardins Botànics a la Mediterrània), moderada per V. Heywood (E) i F.M. Raimondo (D) (Foto C. Blanché)

De les diverses sessions i conferències d’interès en BCP en destacarem només dues. Una, a càrrec de Pierre-Olivier Cheptou, on s’analitza l’evolució contemporània del material vegetal emmagatzemat als jardins botànics (Llibre de resums: 50) : des dels canvis reproductius (per reducció de la longitud d’estil/estigma) en només 5 generacions de conreu en jardí (5 anys si són anuals!), fins als canvis en la mida i nombre de capítols en el blauet (Cyanus segetum = Centaurea cyanus) de granes recol·lectades amb 20 anys de diferència. Les revelacions de Cheptou s’afegeixen a les alertes presentades per J.A. Rosselló a les III Jornades Catalanes de Conservació de Flora (Lleida, 2012, Llibre de resums: 69), en el sentit que la teòrica preservació neutral de les col·leccions ex situ no ho és en absolut, i que es produeixen canvis prou rellevants com per incrementar la recerca en aquest àmbit abans de creure sense evidència científica en la confiança cega en aquest instrument de conservació, amb un risc important que cal avaluar abans d’iniciar processos de reintroducció.


L’altra, de Serge Muller (Llibre de resums: 27), que va resumir un volum importantíssim d’experiències de translocació a França: la llei autoritza la “suspensió temporal” de la protecció d’una espècie per permetre determinades obres o afectacions de l’hàbitat, a canvi de la translocació (per a la salvaguarda) de les poblacions afectades. Desenes d’espècies transferides, des de casos d’uns pocs individus fins a translocacions múltiples d’hàbitats sencers (més de 30.000 individus translocats) han generat una experiència monumental, de la qual s’extreuen diverses lliçons, la primera de les quals és l’èxit irregular d’aquestes iniciatives.


El paper dels botànics afeccionats.– Una realitat que no es pot defugir per més temps és la decreixent participació del paper dels científics professionals de la botànica en la catalogació i seguiment de la flora mediterrània (concentrats en l’obtenció de resultats publicats que atorguen punts necessaris per a la promoció i el manteniment en places a universitats i centres de recerca), mentre que es dispara el paper de societats científiques, associacions civils, ONGs, voluntaris i afeccionats. Aquesta realitat té, com tot, diverses facetes i valoracions, però no és pas poc rellevant la pèrdua d’especialistes en els grups taxonòmics de la flora que existeixen al sistema de recerca públic del nostre país (i que el capítol 1 de l’Estratègia ECCF ja alertava fa uns anys) i que hem vist reproduït a diversos altres països mediterranis.


Concretament, un simposi es va dedicar en exclusiva a aquesta qüestió (S13- Paper de les xarxes de botànics amateurs a la regió mediterrània), on es van presentar iniciatives com Acta Plantarum, Flora Catalana, projecte Wikiplantbase, Tela Botanica, projecte SINP o l’extensió de Tela Botanica a Algèria i Tunísia. El desenvolupament de sistemes de reconeixement d’espècies via App de mòbils, la publicació de llibres, claus, flores o l’orgnitzacio de jornades, guiatges, etc., es van presentar en diversos pòsters i estands complementaris del congrés.


Figura 4.- Participants al XV Congrès d’OPTIMA (Foto: Tela Botanica)


Projectes interessants.– Potser els programes de recerca amb més profund contingut científic i grau de novetat han estat els presentats als simposis sobre filogeografia i sobre PIM. Aquest darrer (PIM=petites illes del Mediterrani), és una inciativa transnacional i multisectorial, dedicada a les petites illes i illots, constituïdes en refugis per a espècies en perill d’extinció que persegueix l’estudi i la gestió d’aquests espais, coordinada pel Conservatoire francès del litoral (amb participació de les administracions dels Països Catalans)

En resum, Montpeller ha estat un cop més capital de la botànica mediterrània i el nostre grup de recerc BioCa ha tingut també ocasió de ser-hi present (vegeu notícia BioC).

 


 

Citació recomanada

Blanché, C. (2016) – “Ecos de Montpeller”. E-Opinió núm. 37. Portal de Biologia de la Conservació de plantes. Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona


Resum del Congrés OPTIMA

Segons que informa el secretariat d’OPTIMA, el  XV OPTIMA Meeting, que ha tingut lloc a Montpeller entre els passats 6 i 11 de juny, ha estat un congrés d’èxit, tant des del punt de vista científic, com de les relacions entre els investigadors. Hi ha participat 230 experts de 25 països, que han pres part en 18 simposis, amb 87 presentacions orals, 74 en pòsters i 2 workshops.

 

Participants al XV Congrès d’OPTIMA (Foto: Tela Botanica)


El lloc web del Meeting és disponible a http://www.optima2016.org/en/welcome-to-montpellier/ i el llibre de resums a http://www.optima-bot.org/meetings/XVAbstracts.pdf

Les comissions d’OPTIMA es van reunir el 5 de juny i durant el congrés, i llurs activitats són resumides a http://www.optima-bot.org/activities/default.htm

La cerimònia de cloenda inclogué el lliurament de les Medalles d’OPTIMA: la medalla d’or, atorgada al botànic amb una contribució més rellevant a la fitotaxonomia mediterrània, va ser concedida al Prof. Francesco M. Raimondo (Palermo).

 

F.M. Raimondo, Medalla d’Or d’OPTIMA (Foto: Magda Bou Dagher)

 

Les medalles de plata, lliurades als autors dels millors treballs durant els darrers tres anys, foren lliurades a Jean-Marc Tison, Philippe Jauzein & Henri Michaud – 2014 – Flore de la France méditerranéenne continentale; Mohamed Fennane, Mohammed Ibn Tattou & Jalal El-Oualidi (ed.) – 2014 – Flore pratique du Maroc, 3; Enio Nardi –2015 – Il genere Aquilegia L. (Ranunculaceae) in Italia. La llista completa de medalles d’OPTIMA és disponible a http://www.optima-bot.org/awards/default.htm

El proper (XVI) OPTIMA Meeting  tindrà lloc la primera setmana d’octubre de 2019 a Atenes, gràcies a l’oferiment de la Prof. Pepy Bareka de l’Agricultural University d’Atenes.

Nova sèrie de flora invasora

La revista científica Botany Letters (nova denominacio per a Acta Botanica Gallica, des del 1993 successora de la centenària Bulletin de la Societé Botanique de France) acaba d’iniciar la publicació d’una nova sèrie sota el títol de Monographs on invasive plants in Europe, on es publicaran contribucions de revisió específicament orientades a la regulació i control d’espècies de flora invasores en el marc de la legislacio europea. El propi editorial de presentació indica que:

 

To add any species of EU concern to the list of regulated species, a risk assessment should be carried out and prove that the species has adverse impact on biodiversity and related ecosystems services and that concerted action at the Union level is required to prevent its introduction, establishment or spread. Since the middle of the 2000s, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) has published risk assessments on dozens of invasive plant species. These assessments are in fact a thorough review of the biology, ecology and impacts of the species concerned. Although this pioneering work in Europe has allowed to list most of the invasive plants that will be included on the first list proposed for the Regulation no. 1143/2014, we think that such works deserve a broader dissemination through academic publications and we encourage risk assessors to consider publishing their works in Botany Letters. Of course, the series does not only intend to update and upgrade previous risk assessments, but more widely to allow invasion biologists to publish a summary of their works on a given species

 

El primer volum de la sèrie és dedicat a Baccharis halimifolia L.

 

Més informació

  • Fried, G. (2016) Monographs on invasive plants in Europe. A new series for Botany Letters. Rationale and instructions. Botany Letters – Volume 163, Issue 2, 2016 DOI:10.1080/23818107.2016.1168316
  • Fried, G. et al. (2016) Monographs on Invasive Plants in Europe: Baccharis halimifolia L. Botany Letters – Volume 163, Issue 2, 2016 DOI: 10.1080/23818107.2016.1168315

S’actualitza la base de dades de Delphinieae

S’ha actualitzat al Dipòsit Digital de la UB el contingut sobre la base de dades de diversitat cromosòmica de la tribu Delphinieae (Ranunculàcies). El nou recurs es pot consultar a l’adreça electrònica

 

 

http://hdl.handle.net/2445/98702

 

 

i allotja el document complet de 152 pàgines amb totes les dades recopilades fins al 23 d’abril passat. Aquesta informació correspon a la comunicació presentada al XV Meeting OPTIMA celebrat recentment a Montpeller.

 

Més informació

  • Bosch, M., J. Simon, J. López-Pujol & C. Blanché (2016). DCDB: an updated on-line database of chromosome numbers of tribe Delphinieae (Ranunculaceae). v. 2.0 (updated 23/04/2016) – Enllaç al document

El BioC, al Congrés d’OPTIMA 2016

El BioC ha esta present al XV Meeting OPTIMA, celebrat a Montpeller, del 6 a l’11 de juny, on ha presentat 3 comunicacions:

 

M.BOSCH, J. SIMON, J. LÓPEZ-PUJOL & C. BLANCHÉ

DCDB: an updated on-line data base of chromosome numbers of tribe Delphinieae (Ranunculaceae)

Enllaç al pòster (Dipòsit Digital UB): http://hdl.handle.net/2445/99589

 

Imatge de M. Bosch i J. Simon durant la sessió de presentació del pòster (Foto J. Simon)

 

S.MASSÓ, J. LÓPEZ-PUJOL, M.C. MARTINELL, J. LÓPEZ-ALVARADO, L. SÁEZ & C. BLANCHÉ

Rules of thumbs are sometimes valid: very low genetic diversity in two extremely narrow endemics fom Majorca Island (W. Mediterranean)

Enllaç al pòster (Dipòsit Digital UB): http://hdl.handle.net/2445/99591

 

Imatge de S. Massó durant la sessió de presentació del pòster (Foto N. Nualart)

J. SIMON & C. BLANCHÉ

Karyological knowledge of the Catalan vascular flora inferred from “CromoCat” database

Enllaç al pòster (Dipòsit Digital UB): http://hdl.handle.net/2445/99592

 

Imatge de J. Simon i C. Blanché durant la sessió de presentació del pòster (Foto J. Simon)

 

Més informació

Inaugurat el XV Simposi OPTIMA, a Montpeller

Aquest matí ha tingut lloc la sessió inaugural del XV Simposi d’OPTIMA, coorganitzat per Tela Botanica, la Universitat de Montpeller i el Conservatori Botànic de Porquerolles, sota els auspicis d’OPTIMA.

 

La conferència d’obertura Théophraste et l’émergence d’un savoir botanique ha anat a càrrec de la prof. Suzanne Amigues, i tot seguit han començat les sessions científiques. Enguany hi ha diverses sessions dedicades a la conservació de floral on participaran també membres del BioC.

 

La sessió d’avui, moderada per John Thompson (CEFE/CNRS, Montpellier), duia per títol Conservation de la biodiversité végétale en France, approches in situ, i ha inclòs les ponències següents:

– K. Diadema, V. Noble, M. Pires, M. Le Berre, G. Casazza, L. Minuto, M. Mariotti, J. Van Es, S. Abdulhak, N. Fort & F. Médail: Priority species and sites for plant conservation in the Mediterranean Alps: an example of a cross border approach

– P. Grillas, L. Martinez, H. Michaud, B. Offerhaus, N. Borel & J. Molina: Enjeux de conservation de la flore aquatique et méconnue sur des sites industriels: les genres Riella (Riellaceae), Tolypella (Charophyceae) et Althenia (Potamogetonaceae)

– Y. Petit, C. Piazza, A. Delage, G. Paradis, F. Médail, B. Schatz & L. Hugot: La diversité des actions de conservation pour la flore de Corse

– S. Muller: Les translocations réalisées dans le cadre des demandes de dérogation à l’interdiction de destruction de plantes protégées en France : contextes, intérêts et limites

– L. Affre, P. Mirleau, I. Laffont-Schwob, L. Le Mire-Pécheux, C. Guiller, A. Baumel,  F. Torre & L. Miché: Opération pilote de renforcement des populations d’Astragalus tragacantha (Fabaceae) dans le Parc National des Calanques (Sud de la France)

– G. Papuga, P. Gauthier, E. Farris & J. D. Thompson: Ecological originality and genetic isolation: the conservation significance of peripherally isolated populations in Mediterranean France

 

Diversos casos d’espècies amenaçades de flora catalana, valenciana i balear han estat tractats en el marc d’aquesta sessió

 

Més informació

Com envaeixen les invasores?

Créixer i morir en cicles constants i repetits és una estratègia clau per a l’èxit de Carpobrotus edulis, una espècie exòtica i invasora en molts països arreu del món, que amb la seva tàctica envaeix espais nous sense deixar ni rastre d’altres espècies vegetals. Segons que informa el web de la UB, aquesta és la hipòtesi innovadora que avança la revista científica Trends in Plant Science en un treball signat per Sergi Munné Bosch, professor titular del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, juntament amb Erola Fenollosa —primera autora del treball treball i també membre de l’esmentat Departament de la UB— i Deborah A. Roach, de la Universitat de Virgínia (Estats Units).

 

 

 

 

Més informació

Efecte d’invasores sobre artròpodes: la canya

La canya (Arundo donax), quan s’escapa dels entorns agrícoles i de fixació de talussos on ha crescut sempre, es pot comportar com a invasora i provocar efectes perjudicials en d’altres components de la biodiversitat.

 

Una notícia de la Universitat de Barcelona publicada recentment informa que la canya altera les comunitats d’artròpodes del sòl i redueix la mida corporal d’aquests invertebrats en els hàbitats naturals que colonitza, segons un estudi publicat a la revista Biological Invasions. El nou treball està signat pels experts Alberto Maceda Veiga, de l’Institut de Recerca de Biodiversitat de la UB (IRBio), Gerard Lanzaco, Miquel Sala, Adolfo de Sostoa i Antoni Serra, del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals i de l’IRBio, i Helena Basas, del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal (CRBA) de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

Més informació