Novetat: publicat el Libro Rojo de briòfits

S’ha publicat recentment el Atlas y Libro Rojo de Briófitos Amenazados de España, amb informacions que eren accessibles parcialment via web i que ara edita en paper el ministeri, a través de l’organisme de Parcs Nacionals.

L’obra, coordinada per R. Garilleti i B. Albertos, inclou les fitxes de 7 briòfits extingits, 65 d’amenaçats i 2 de gairebé amenaçats (NT), juntament amb un catàleg de 40 àrees d’importància per als briòfits (IBrA, aproximació IPAs), que es proposen com a xarxa de base per a la conservació d’aquests vegetals, que fins ara no comptaven amb cap obra ibèrica d’aquestes característiques.

Garilleti, R. & B. Albertos, coords. (2012). Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España. 287 págs. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Madrid. ISBN 978-84-8014-836-8.

Més informació i ressenya

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *