No Picture

Flora culminal amenaçada pel canvi climàtic

febrer 11, 2013 simonjoan 0

Argyroxiphium sandwicense subsp. macrocephalum, una asteràcia emblemàtica i de grans dimensions, de les illes Hawaii (Haleakala silversword), ha estat objecte d’un seguiment demogràfic detallat associat a dades climàtiques locals, publicat a Global Change Biology per Krushelyncky i col·laboradors. L’espècie, que es troba en una única zona en un pic volcànic, ha iniciat un declivi a la zona basal de la seva àrea, que es relaciona amb l’estrès hídric. Malgrat els esforços dedicats a la conservació del tàxon durant dècades i la conscienciació ciutadana (1-2 milions de visitants/any), l’article il·lustra com fins i tot espècies ben gestionades i relativament abundants poden sucumbir a l’estrès provocat pel canvi climàtic. També és un toc d’alerta per a la flora culminal de les nostres illes, com ara la dels cims del Puigmajor, a les Balears.

 

 

A. sandwicense, al cràter de Haleakala (Font: Wikipedia, Llicència CC)